De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stop the Crop cyberactie

Stop the Crop cyberactie

donderdag 22 april 2010 16:24
Spread the love

Bescherm een GGO-vrij Europa!

De voorzitter van de Europese Commissie Jose Manuel Barroso en de nieuwe Eurocommissaris voor Gezondheid John Dalli zijn hun termijn begonnen met een duidelijk signaal: ze hebben voor het eerst sinds 1998 toestemming gegeven voor commerciele teelt van een nieuwe GGO: de Amflora-aardappel

van BASF. Tegen de wil van een Europese meerderheid in. Stuur een brief
naar de Nederlandse ministers van Landbouw, Milieu en Gezondheid waarin
je hen vraagt bij de EC aan te dringen op een STOP op alle GGO-toelatingen.

Tegen de wil van een meerderheid van de lidstaten en ondanks ernstige
bedenkingen van wetenschappers, keurde Dalli de teelt van een GGO met
antibiotica-resistentie (AR) goed. De grootschalige introductie in het
milieu van deze plant zou kunnen bijdragen aan een toename van
bacteri?le resistentie tegen levens reddende medicijnen, terwijl er
gangbare alternatieven zonder deze AR-genen op de markt zijn. Deze
gentechaardappel is niet bedoeld noch goedgekeurd voor menselijke
consumptie. Maar omdat besmetting van de voedselketen onvermijdelijk is,
mag de Amflora tot 0,9% in menselijk voedsel voorkomen. Commissaris
Dalli kondigde ook aan dat binnenkort meer GGO’s toegelaten zullen worden.

In 2008 uitten de 27 EU-lidstaten unaniem kritiek op het huidige
GGO-toelatingssysteem en riepen de Commissie op tot een meer rigoreuze
en onpartijdige risico-analyse te realiseren. Ook willen de lidstaten
dat sociale en economische effecten van GGO-teelt in Europa meegenomen
worden in de beoordeling. In de tussentijd zou geen enkele GGO
toegelaten moeten worden, terwijl er nog een cruciaal debat gevoerd
wordt over de hervorming van het GGO-toelatingssysteem.

Het is nu aan de lidstaten om de nieuwe Europese Commissie aan te
spreken en te vragen op te houden met het loslaten van GGO’s in ons
milieu en onze voedselketen.

Stuur een brief naar de Nederlandse ministers van Landbouw, Milieu en
Gezondheid waarin je hen vraagt om een STOP (moratorium) op alle
GGO-toelatingen. Dit kun je online doen via de Europese website van de
Stop the Crop cyberactie. Je kunt ook ministers van andere Europese
landen aanschrijven.

http://www.gmo-free-regions.org/stop-the-crop-action/nl.html
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!