De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stakingsaanzegging bij ZNA wegens wegtrekken spoedverpleegkundige in ambulance 100

Stakingsaanzegging bij ZNA wegens wegtrekken spoedverpleegkundige in ambulance 100

zondag 2 maart 2014 09:14
Spread the love

De vakbonden van ZNA (Ziekenhuisnetwerk Antwerpen – de voormalige OCMW ziekenhuizen) dienden een stakingsaanzegging in. Dit komt omdat de directie besloten heeft op de spoeddiensten van Stuivenberg en Palfijn de ZNA verpleegkundige die mee uitreed met de ambulance van  Falcke- Ambuce  binnen te houden zodat die vervangen moet worden door een tweede ambulancier van de firma  zelf.

De bezwaren bij de vakbonden zijn dat dit louter een besparingsmaatregel is, die past in een hele reeks van besparingen, die de dienstverlening aan de patiënt en de werkomstandigheden voor het personeel verslechteren.

Deze week nog  heeft het gezaghebbende tijdschrift de Lancet een studie gepubliceerd waaruit blijkt dat de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen levensreddend is. Het aantal overlijdens in ziekenhuizen bij die studie was gecorreleerd  met het aantal gekwalificeerde verpleegkundigen op dienst. België waar je gemiddeld één verpleegkundige hebt per 10 patiënten scoort het slechtste, tegenover bijvoorbeeld Nederland met één verpleegkundige per 7 patiënten of nog beter Noorwegen met één verpleegkundige per 5 patiënten. Dit geldt natuurlijk a foritiori bij spoedeisende interventies.

ZNA heeft de ambulance diensten uitbesteed aan de multinational Falck Ambuce, marktleider en bijna monopolist van de markt op vlak van ziekenvervoer in ons land.

Op de spoeddiensten van Palfijn en Stuivenberg wordt er telkens een ZNA spoedverpleegkundige meegestuurd als de 100 (of 112) moet uitrijden.

In Middelheim heeft men al een tijd die maatregel afgeschaft. Met alle gevolgen vandien. De kwaliteit is daar achteruitgegaan, zeker gezien de kwalijke reputatie die Falcke heeft op gebied van de werkomstandigheden van de ambulanciers. De vakbonden klagen erover dat Falcke zich niet aan de arbeidsuurregelingen houdt. Dat veel te lange shiften, men spreekt van soms shiften van 36 uur, de werkomstandigheden van de ambulanciers bemoeilijkt. Ten tweede ziet men dat wanneer de 100 ambulance wordt uitgestuurd, en ter plaatse blijkt dat er nood is aan een MUG voor stabilisatie, dat niemand van het ambulance personeel in staat is die noodzakelijke eerste medische handelingen te verrichten (infuus steken, bloed afnemen …)  in afwachting van de aankomst van de MUG. Een gekwalificeerde spoedverpleegkundige kan dit wel. Ten derde wordt op de dispatching altijd ingeschat of er bij een spoedeisende interventie een MUG noodzakelijk is. Soms is dat onduidelijk. Zonder spoedverpleegkundige in de gewone ambulance gaat nu de dispatch rapper geneigd zijn om de MUG (dus met spoedarts én met spoedverpleegkundige) mee te sturen, terwijl dit dan in vele gevallen niet nodig blijkt te zijn. Gaat dat dan wel besparingen opleveren?

Daarom zijn de verpleegkundigen van het Middelheimziekenhuis ook solidair met hun collega’s van Jan Palfijn en Stuivenberg en hebben zij ook de stakingsaanzegging mee ondersteund.

Een bijkomende reden waarom de vakbonden een stakingsaanzegging hebben ingediend is omdat er na de vroegere schandalen met Syntaris en Sodexho een interne cao werd afgesloten waarin werd overeengekomen dat ZNA geen bijkomende activiteiten meer zou uitbesteden aan onderaannemers. Syntaris was een bedrijfje waar ZNA manager Mimi Lamote, die kwam van C&A, persoonlijke belangen in had en die zij contracten aan de hand deed met ZNA.  Dat was de aanleiding van haar ontslag bij ZNA. Met deze beslissing om de activiteit van de tweede persoon in de ambulances uit te besteden aan Falcke-Ambuce, doorbreekt de directie de afspraken gemaakt in die cao.

take down
the paywall
steun ons nu!