De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sorry Mr. Delaplace maar ik moet U even op uw plaats zetten.
Sven Josten

Sorry Mr. Delaplace maar ik moet U even op uw plaats zetten.

woensdag 19 april 2023 11:42
Spread the love

Geachte Heer Delaplace,

(U ontvangt deze email 4 x want ik zet een aantal ontvangers in BCC en mijn provider laat slechts een beperkt aantal email adressen tegelijkertijd toe).

Na het lezen van uw email aan het VRT personeel, vraag ik me af of U werd geïnspireerd door Idi Amin, die gezegd heeft:  “There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech.”

U mag zich dan wel “CEO” noemen van een “moderne mediaorganisatie” maar voor velen onder uw +/- zes miljoen aandeelhouders bent U gewoon de directeur van de publieke omroep.

U bent in de eerste plaats verantwoording verschuldigd aan de inwoners van Vlaanderen en niet aan de leden van de RVB of aan de Vlaamse regering. Dat zijn slechts tijdelijke rentmeestertjes, net als U zelf.

Nadat er een bescherming voor klokkenluiders van kracht is geworden, denkt U het VRT personeel een absolute zwijgplicht te kunnen opleggen?

Heeft U misschien schrik dat uw nepotistische beleid bekritiseerd zou kunnen worden door medewerkers die van binnenuit zien wat er allemaal gebeurd? Uw politieke broodheren laten U misschien maar begaan in de hoop dat U ze zult belonen met redactionele aandacht?

Zelfs van buitenuit kun je soms duidelijk zien wat een gefoefel er onder uw verantwoordelijkheid plaats vindt bij de publieke omroep. Of het heeft toch “un fort parfum de malodorant”.

Een voorbeeldje:
Een satirisch programma verhuist plots tijdelijk van Canvas naar Eén. Het programma wordt gemaakt door één van de huisleveranciers, waar een ex-personeelslid van de VRT de CEO is. De opnames gebeuren in een dorp dat zo goed als eigendom is van een miljardair, die ook groot aandeelhouder is van een voetbalploeg. De niet uitvoerend voorzitter van diezelfde voetbalploeg wordt de hand boven het hoofd gehouden door diezelfde miljardair, terwijl de supporters van die ploeg hem liever zouden buiten dragen, bedekt met pek en veren.
Moet ik er een tekeningetje bijmaken Mr. Delaplace? Dit verhaaltje stinkt naar één van de vieze potjes, die U liever bedekt wil houden.

Het lijkt me echt het beste dat U de eer aan u zelf houdt en gewoon ontslag neemt want U bent een gevaar voor de vrijheid van meningsuiting en voor de persvrijheid.

Als medewerkers van een openbare organisatie niet meer het recht hebben om, in alle transparantie, opbouwende kritiek te leveren, zodat zij die via hun belastingen de omroep financieren, weten wat er allemaal gebeurt, dan zijn we op weg naar Russische, Noord-Koreaanse of Nationaal-socialistische toestanden. En we weten allemaal waarom dit soort regimes de waarheid onderdrukken.

Het zou nog te begrijpen zijn indien U ervoor had gepleit om geen leugens over de omroep rond te bazuinen. Maar mistoestanden en pogingen om redacties in de richting van zelfcensuur te dwingen, zijn bijzonder verwerpelijk. Dit soort kritiek mogen en moeten VRT medewerkers in alle vrijheid kunnen uiten, zonder gevaar te lopen om in hun carrière bij de omroep geboycot te worden.

Graag wil ik besluiten met een quote van Abraham Lincoln: “
“Those who deny freedom to others, deserve it not for themselves”.

Mr. Delaplace: ik wens U veel succes in het vinden van een nieuwe uitdaging.

Met vriendelijke groeten

Sven Josten

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!