De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Solidariteit zonder grenzen en No Border België voerden actie aan de Ijslandse Ambassade in Brussel.
Activisten, Solidariteit zonder grenzen, No Border België -

Solidariteit zonder grenzen en No Border België voerden actie aan de Ijslandse Ambassade in Brussel.

donderdag 15 september 2011 12:02
Spread the love

Freedom For Jason & Haukur

In 2008 probeerden twee IJslandse activisten te verhinderen dat een Keniaanse vluchteling per vliegtuig zou uitgewezen worden. De vluchteling voldeed aan alle voorwaarden als asielzoeker, maar werd toch gescheiden van zijn vrouw en zijn pasgeboren baby. Al het luchtverkeer werd voor een uur opgehouden en de actie werd nationaal nieuws.

Er volgden dagelijks protesten voor het ministerie van Justitie en enkele weken later werd de vluchteling teruggebracht van Italië. In februari 2010 werd hem alsnog asiel verleend. Een maand later werden de activisten echter aangeklaagd voor inbraak
en het verstoren van transport. De ene werd veroordeeld tot twee maand cel en de andere kreeg 45 dagen voorwaardelijk.

In beroep oordeelde het Hooggerechtshof echter dat er sprake was van procedurefouten. Intussen wordt de zaak overgedaan, maar door het toevoegen van een extra aanklacht riskeren de activisten nu tot 6 jaar cel. Piet Roelens van Solidariteit Zonder Grenzen reageert verontwaardigd: “Het is ironisch dat dezelfde IJslandse wetgever die het redden van een mensenleven als plicht formuleert, er nu voor opteert om activisten die de daad bij het woord voegden te vervolgen. De activisten hebben nooit iemand in gevaar gebracht. Bovendien erkende de IJslandse regering door de Keniaanse vluchteling alsnog asiel te verlenen impliciet haar vergissing. ” De activisten eisen dan ook dat alle klachten geseponeerd worden en drongen er bij de ambassadeur op aan om deze boodschap over te brengen. Buiten de ambassade hadden de activisten verzameld rond spandoeken met boodschappen als “Freedom for Jason & Haukur” en “Solidair(es) sans frontières”.

Solidariteit Zonder Grenzen ziet in deze zaak een schoolvoorbeeld van hoe de repressie tegen activisten en sociale bewegingen overal in Europa toeneemt. Die bewering wordt beaamt door Björg Baldvinsdóttir van No Borders IJsland die zelf voor de actie in Brussel was: “We zijn zeer opgezet met de solidariteit vanuit België. Er heerst een toenemend klimaat van repressie tegen activisten. Vandaag zijn twee IJslandse activisten daarvan het slachtoffer, in België komen echter zo een gevallen van repressie vaker voor.” Solidariteit Zonder Grenzen is tevreden over de actie en onderstreept het belang om in de toekomst solidair te blijven met sociale bewegingen die hier
of elders vervolgd worden.

http://bxl.indymedia.org/articles/2777

http://www.youtube.com/watch?v=gXo203hQJUM&feature=player_embedded

Bron : No Border België en  Solidariteit zonder grenzen

take down
the paywall
steun ons nu!