De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sociaal bloedbad bij Nederlandse post

Sociaal bloedbad bij Nederlandse post

woensdag 30 juni 2010 17:28
Spread the love

Het Nederlandse postbedrijf TNT heeft bekendgemaakt dat het de komende 2 jaar 11.000 werknemers wil ontslaan. Opvallend hierbij is dat het om alle 9.600 vaste werknemers gaat. Begin dit jaar werkten er nog 15.000 mensen fulltime voor TNT Post. Binnenkort zouden dat er maar 4.000 meer mogen zijn. Het aangekondigde ontslag bij TNT Post is het grootste massaontslag in Nederland sinds de sluiting van de mijnen in de jaren zestig en zeventig. 

De ontslagen zijn een triest hoogtepunt van een besparingsdrang die ingezet werd op 1 april 2009, de dag waarop het alleenrecht verviel van TNT om brieven tot en met 50 gram te vervoeren. De Nederlandse regering liep hiermee vooruit op de Europese richtlijn die zegt dat de postmarkt voor alle lidstaten op 1 januari 2011 vrijgemaakt moet worden. Met andere woorden: bedrijven moeten onderling met elkaar concurreren om de beste en goedkoopste diensten aan te bieden.

Bij de goedkeuring van de Europese richtlijn zei Eurocommissaris voor Interne markt Charlie McCreevy dat de richtlijn zou leiden tot ‘vernieuwing, betere service en verlaging van de kosten’. Helaas werd er niet gesproken over de massale ontslagen die zouden volgen. Evenmin werd er gesproken over de verhoogde werkdruk, de lage lonen en de chaos op de straat (in sommige wijken lopen 4 postbodes door elkaar post uit te delen). 

Aangezien TNT de concurrentie moet aangaan met andere bedrijven willen ze ook dezelfde technieken gebruiken als alle andere private bedrijven. Ze willen de kosten op het personeel verlagen door de voltijdse werknemers te vervangen door zogenaamde postbezorgers. Deze postbezorgers werken op basis van een zogenaamde overeenkomst van opdracht (OVO) waardoor zij volgens de arbeidsinspectie niet de rechtsbescherming krijgen van een gewone werknemer en veelal minder dan het minimumloon verdienen.

In Nederland zouden er bij de postbedrijven Sandd, Selekt Mail en TNT zo’n 27.000 postbezorgers werken. De Nederlandse vakbond FNV probeert de schade nu te beperken door een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) af te dwingen waarin de OVO’s vervangen worden door normale arbeidscontracten.

Het is hemeltergend om te zien hoe een bedrijf als TNT post een winstcijfer haalt van 18 procent en het toch nog nodig vindt om twee derde van het personeel te ontslaan. De verklaring zou kunnen liggen in de geruchten dat TNT een deel van hun activiteiten zou doorverkopen of naar de beurs zou brengen.

Deze ontslagen bij TNT zijn de keerzijde van het verhaal dat de Europese Unie al jaren wil brengen. Ze wil overheidsdiensten omvormen tot moderne bedrijven die er alles voor doen om hun plaats op de markt te veroveren. In deze bedrijven ontstaat dan een tweedeling waarin de onderste laag geconfronteerd wordt met ontslagen, verhoogde werkdruk en lagere lonen, terwijl de bovenste laag zijn aandelen netjes uitbetaald ziet en de topmannen hun bonussen kunnen innen.

De neoliberale politici zijn hen hierbij goedgezind: ze zetten de markten open, zodat de overheidsdiensten maar twee kanten uitkunnen. Ofwel spelen ze het spel mee en verlagen ze de loonkosten, ofwel worden ze simpelweg uit de markt geconcurreerd. Deze economische spelregels worden ons allemaal opgelegd door het verdrag van Lissabon. Het verdrag dat ons, hoewel het enkele keren onder de naam van de Europese Grondwet weggestemd werd, kennis zal laten maken met de harde hand van de vrije markt.

Om een uitweg te vinden uit dit desastreuze beleid zullen we moeten nadenken over een andere politiek. Een politiek die geen overheidsdiensten wegschenkt, maar een politiek die de markt juist beschermt tegen asociale bedrijven die slechts op korte termijn winst willen maken. Een politiek die de liberaliseringen een halt durft toe te roepen en van de post terug een overheidsbedrijf maakt waar fatsoenlijke lonen en werkuren de regel zijn.

Meer info: www.reddepostbode.nl

take down
the paywall
steun ons nu!