De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onderschrift

protesten ‘Stop G4S’ in Gent gaan voort

Op maandag 23 juni hielden zo’n 50 personen een protestactie voor en tijdens de Gentse gemeenteraadszitting. Ze eisen de verbreking of niet-verlenging van de 3 overheidsopdrachten die Stad Gent heeft uitbesteed aan het privaat bewakingsbedrijf G4S.

dinsdag 24 juni 2014 15:38
Spread the love

Op maandag 23 juni hielden zo’n
50 personen een protestactie voor en tijdens de Gentse
gemeenteraadszitting.  Ze eisen de verbreking
of niet-verlenging  van de 3 overheidsopdrachten
die Stad Gent heeft uitbesteed aan het privaat bewakingsbedrijf G4S. 

G4S is het grootste beveiligingsbedrijf
ter wereld en ligt internationaal onder vuur voor ondermeer de actieve medewerking
aan het bezettings- en apartheidsregime van Israël.  G4S schendt op verschillende manieren het
internationaal recht en de mensenrechten van de Palestijnen.  G4S levert veiligheidsapparatuur en -diensten voor detentiefaciliteiten in Israël
en de bezette Westelijke Jordaanoever waarin Palestijnse politieke gevangenen
–waaronder kinderen- zonder eerlijk proces opgesloten zitten en onderworpen
worden aan systematische mishandeling.  G4S
levert ook beveiligingsdiensten
aan bedrijven en industriële zones in de illegale Israëlische kolonies en aan Israëlische
militaire controleposten op de Westelijke Jordaanoever, die onderdeel vormen
van de Apartheidsmuur waarvan het tracé illegaal werd verklaard door het Internationaal
Hof van Justitie (Adviserende Opinie van 9 juli 2004). 

Stad Gent heeft in 2013 drie
overheidsopdrachten aan dit bedrijf gegund voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro.  De overheidsopdracht voor het ledigen van
parkeerautomaten en transport en verwerking van geldtransporten werd op 3 april
verlengd.  Tijdens de gemeenteraadszitting
van 26 mei werd ook beslist dat de tweede overheidsopdracht voor de
parkeercontroles met een jaar wordt verlengd.

Het stadsbestuur van Gent is op
de hoogte van de misdrijven van G4S en gaf de juridische dienst van Stad Gent
de opdracht om de zaak te onderzoeken. 
Momenteel wacht men echter op de resultaten van een gelijkaardig
onderzoek dat is ingesteld door Vlaams vice-minister-president Bourgeois.  Een kabinetsmedewerker van burgemeester
Termont liet weten dat het om praktische redenen niet haalbaar was om voor de
tweede overheidsopdracht een nieuwe gunningsprocedure uit te schrijven, maar
dat het stadsbestuur zich in de toekomst wel wil engageren “om de mededinging ten volle te laten spelen
in al haar overheidsopdrachten”, waardoor voor elke opdracht meerdere
kandidaten kunnen inschrijven.   

Ondertussen blijft het platform ‘Stop G4S’ groeien en staan al zo’n 17
Gentse en nationale organisaties achter de campagne.  Zij vragen nog steeds de verbreking of
niet-verlenging van de contracten met G4S. 
Een nieuwe mogelijkheid om een contract niet te verlengen doet zich voor
in augustus van dit jaar.  Dan kan het
stadsbestuur eenzijdig en zonder enige vorm van schadevergoeding na een periode
van 12 maanden het contract voor de bewaking van de stadsgebouwen
beëindigen.  Volgens een juridische nota
van het Human Rights Centre van de Universiteit Gent is Stad Gent moreel
en politiek verplicht om ondernemingen zoals G4S onder druk te zetten om de
internationale mensenrechtenverdragen en humanitaire conventies die
geratificeerd zijn door België na te leven. 

De Stop G4S-campagne wordt ondersteund door:

Vlaanderen,
Comac Gent,
Gents Actieplatform Palestina
Human Rights Centre UGent,
Intal,
JNM Milieuwerkgroep,
Karibu Wereldkoor,
Leuvense Actiegroep Palestina,Ecologisch Forum,
Middle East and North Africa Research Group UGent,
Oxfam Wereldwinkels,
Palestina Solidariteit vzw,
PVDA+,
Victoria Deluxe,
Vrede vzw,
Vredesactie Gent,
Werkgroep Vluchtelingen Gent

take down
the paywall
steun ons nu!