De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

pessimisme

pessimisme

zondag 3 april 2011 21:44
Spread the love

Ik krijg te horen dat ik zo’n pessimistisch beeld ophang. Eigenlijk is dat niet de bedoeling. Ik ben er van overtuigd dat de mensen die verandering kunnen brengen zeker aanwezig zijn. Alleen blijken ze – in mijn nederige mening – de noodzaak in de huidige situatie niet te zien. Er blijft iets van “het zal wel goed komen zonder mijn hulp”. Wel, mijn boodschap is: “nee, dat zal het niet.”

take down
the paywall
steun ons nu!