De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Persbericht: De Wereldbank’s Klimaat- en Beleidsramp
Economie, Zuid-Afrika, ANC, Ecologie, Eskom, Wereldbank, Steenkoolcentrale, Medupi, Friends of the Earth -

Persbericht: De Wereldbank’s Klimaat- en Beleidsramp

zaterdag 10 april 2010 17:48
Spread the love

Zowel Earthlife Africa Jhb en groundWork, Friends of the Earth, South Africa zijn teleurgesteld over de beslissing van de Wereldbank om door te gaan met de lening van 3,75 miljard dollar aan Eskom voor de bouw van de Medupi steenkoolcentrale. Door dit besluit, geeft de Wereldbank zeer duidelijk blijk dat zij geen respect heeft voor de toestand van het klimaat en het milieu wereldwijd, de toekomst van Zuid-Afrika, en de economische beginselen inzake transparantie en corruptie. De Wereldbank is een onverantwoordelijke kredietverlener.

De Medupi steenkoolcentrale zal ongeveer 30 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten. In een tijd waarin de wereld wanhopig behoefte heeft aan het terugdringen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, financiert de Wereldbank actief kolen als energiebron. Dit is een aanval op de bestaansmiddelen en de manier van leven van de wereldbevolking. In plaats van haar financiële middelen aan te wenden om zich ontwikkelende economieën te helpen sprongsgewijs uit steenkoolintensieve ontwikkeling te geraken en investeringen te bevorderen in schone en uiteindelijk goedkopere alternatieven, zoals wind- en zonne-energie, propageert de Wereldbank “business as usual”. Dit is als het bestrijden van een brand met benzine.

Tristen Taylor, projectcoördinator van Earthlife Afrika Jhb, stelt, “Twintig jaar van nu, zullen mensen op deze lening terugkijken als een gemiste kans om de wereld ten goede te veranderen. Eskom en de Wereldbank hebben een monumentale flater begaan door niet enkel de moeilijke omstandigheden waar de mensheid zich in bevindt niet te erkennen, maar ook door de mogelijkheid van een alternatieve, schonere en meer efficiënte ontwikkeling te negeren. De kinderen van vandaag zullen streng over hen oordelen in de komende jaren.”

Volgens zowel lokale als internationale onderzoeken, zal Zuid-Afrika een van de zwaarst getroffen gebieden van de wereld zijn als het klimaat opwarmt. Zuid-Afrika zal droogtes beleven, het uitsterven van diersoorten, voedseltekorten en de verspreiding van ziekten zoals malaria. Zij zal niet enkel in dollars voor deze lening betalen, maar ook met de algehele gezondheid en het welzijn van Zuid-Afrika. De Wereldbank en haar aanhangers dragen Zuid-Afrika’s langetermijnbelangen niet in het hart.

Aangezien de lening gebaseerd is op de dollar, betekent dit dat Zuid-Afrika niet alleen een significant aflossingsrisico in termen van wisselkoersen heeft (indien de Rand verzwakt t.o.v. de dollar, zal de omvang van deze lening toenemen), maar is het land nu ook gedwongen om vreemde valuta te verwerven om deze lening terug te betalen. Het resultaat zal een verdere verankering van een op de export gerichte economie in grondstoffen zijn, een economisch model dat de afgelopen honderd jaar steeds weer heeft gefaald om de armoede in het land uit te roeien. Paradoxaal genoeg, behoeft een export-economie op basis van het winnen van ruwe mineralen goedkope elektriciteit, en zullen aldus Eskom’s zorgen m.b.t. zijn opbrengsten toenemen. In wezen zal de weg van het makkelijke Wereldbank geld gepaard gaan met hoge kosten in de komende decennia.

Verder lijkt de Wereldbank volkomen onverschillig aangaande de toekomstige watervoorziening en de luchtkwaliteit rond Medupi. Bobby Peek, directeur van groundWork, Friends of the Earth South Africa waarschuwt dat “de milieu- en sociale kosten van deze ontwikkeling een impact zal hebben op alle Zuid-Afrikanen daar het water van drie grote stroomgebieden, de Limpopo, Vaal en Senque (Orange) River zal afgeleid worden voor Medupi en toekomstige centrales. De Zuid-Afrikaanse regering heeft er reeds mee ingestemd dat  Waterberg‘s draagkracht met betrekking tot luchtvervuiling in de toekomst zal worden overschreden. Niet enkel zal dit gebied opgeofferd worden, maar het ganse land, en de Wereldbank weet dit maar verkiest om dit te negeren. Zij zullen ter verantwoording worden geroepen.”

Afgezien van deze heikele punten, drijft de Wereldbank de spot met haar eigen inspanningen om de corruptie aan te pakken en het bevorderen van goed bestuur. De regerende partij zal financieel profiteren van de voltooiing van Medupi (via haar Chancellor House investering in Hitachi Power Afrika), vandaar de lening. Wat zegt de Wereldbank over open democratie en financiële verantwoording? Niets. Blijkbaar is het niet alleen okee voor de Wereldbank om deze lening toe te staan, met volledige kennis van ANC’s meevaller, de Wereldbank meent dat het rechtvaardig is de mensen van Zuid-Afrika de lening te doen terugbetalen, en niet het ANC.

8 april 2010

Bobby Peek
Director, groundWork, Friends of the Earth South Africa
Website: www.groundwork.org.za

Tristen Taylor
Project Coordinator, Earthlife Africa Jhb
Website: www.earthlife.org.za

De originele, engelstalige versie van het persbericht vind je hier.

Waterberg: een uitgestrekt stuk natuur in de provincie Limpopo dat is uitgeroepen tot een beschermd biosfeerreservaat door UNESCO.

ANC’s investeringsarm, Chancellor House, heeft een belang van 25% in Hitachi Power Africa, een onderdeel van het Hitachi consortium dat gelinkt is met contracten aan Eskom’s Medupi steenkoolcentrale voor de bouw van zes 800-MW stoomgeneratoren voor een bedrag van 38,5 miljard rand (±5,3 miljard dollar). Hierdoor heeft Chancellor House een aandeel van 5,8 miljard rand in de deal en zou het een geschatte winst van 1 miljard rand maken. Bron: BusinessDay.

De Medupi steenkoolcentrale is de vierde grootste in de wereld. De lening is de grootste lening van de Wereldbank ooit voor een steenkoolcentrale en het is de eerste belangrijke lening aan Zuid-Afrika sinds het einde van de apartheid, 16 jaar geleden.

Interessante linken:

take down
the paywall
steun ons nu!