De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pascal Smet en de afschaffing van het meertalig onderwijs

Pascal Smet en de afschaffing van het meertalig onderwijs

maandag 16 mei 2011 15:31
Spread the love

Pascal Smet, letterlijk op De Wereld Morgen, op 26 maart 2010:

“Is het een toeval dat zeven van de negen biculturele projecten zich richten naar Europese thuistalen, en naar groepen met een christelijke achtergrond? Dat het Turks project een Armeens-christelijk doelpubliek heeft, terwijl de meerderheid van de Turken moslim is? En dat het ene Marokkaanse project een Arabisch project is, terwijl de meerderheid van de Marokkaanse Brusselaars Berbers zijn?” zie: De Wereldmorgen 26 maart 2010 onder de titel: Minister Pascal Smet reageert op opinie van Johan Leman

In feite gaat het dus om 6 projecten, waarvan geen enkel met Marokkaanse kinderen en geen enkel met christen Turken… Nota bene: een Armeens-christelijk project dan nog?

Minister Smet heeft beslist om het meertalig bicultureel onderwijs te Brussel stop te zetten. Als u niet akkoord gaat met de beslissing, onderteken dan deze petitie, en leg ze voor aan andere mensen. Wij geloven niet dat deze beslissing de sympathie wegdraagt van de bevolking. Ze is onbegrijpelijk.

Petitie tegen de stopzetting van de 6 meertalige onderwijsprojecten

take down
the paywall
steun ons nu!