De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Orwelliaanse doublespeak

Orwelliaanse doublespeak

dinsdag 3 november 2020 17:19
Spread the love

Elke gelijkenis met reëele personen of politiek (wan-)beleid is (niet) louter toevallig.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!