De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Logo: Engie, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Danny Gijselings

Ook gezien? Dat waren meerdere spontane orgasmes!

vrijdag 30 juni 2023 00:38
Spread the love
Als je donderdag Terzake hebt gezien dan heb je het ongetwijfeld ook opgemerkt.
ja hoor, onze premier heeft nog maar eens een persconferentie gegeven.
hij glunderde, in tegenstelling tot de vorige weken, van oor tot oor.
Ook de andere tafelgenoot Thierry Saegeman, de CEO van ENGIE kon zijn vreugde niet verbergen.
Hij deed wel echt zijn best maar het was voor hem blijkbaar fysisch onmogelijk om zijn gezicht in de plooi te houden.
Daarom denk ik dat hij een spontaan orgasme (of orgasmes) aan het beleven was.
Ook onze premier had het duidelijk naar zijn zin. Het is dat minister Vanderstraeten tussen hen in zat of ik zou nog gedacht hebben dat ze mekaar aan het bepotelen waren.
Je zou voor minder natuurlijk!
Hoe zou je zelf zijn. Als CEO van een energiebedrijf dat, quasi gratis, van de overheid enkele kerncentrales heeft gekregen. Nadat deze werden betaald door de burgers van het land en zodra ze waren afgeschreven kon ENGIE ze beheren en laten draaien.  Al de winsten die de kerncentrales al deze jaren hebben gegenereerd kon gewoon in de eigen zakken van ENGIE worden gestoken. Natuurlijk ook in de zakken van de aandeelhouders.  Miljarden euro’s zijn zo verdwenen.
Schuldig verzuim sinds 2003?!
Onze overheden hebben in 2003 via wet beslist om uiterlijk in 2025 de kerncentrales te zullen sluiten.

Dit wisten de energiebedrijven. Je zou dan toch op z’n minste denken dat zo’n multinationals tegen dan de nodige investeringen zouden hebben gedaan om via andere technologieën voor opvolging van de kerncentrales te zorgen.  Maar neen hoor.  Bijlange niet. Zakken vullen, dat is prioriteit nummer één (en natuurlijk ook prioriteit nummer twee). Investeren? Zullen we later wel zien. Voorlopig beperken we onze aandacht op graaien. Eerlijkheidshalve moet ik wel toegeven natuurlijk dat ook onze overheden hier schuld aan hebben.

Alles gelegd!
Huh?  Ja, nu de kip al haar gouden eieren heeft gelegd moet het hok worden gereinigd.  Maar net als met mest geraak je hier niet zomaar vanaf.
Gewone stront verspreid je op landbouwgrond. Enfin, vroeger toch, nu weet men dat dit zeer nadelige gevolgen heeft voor de natuur en zijn er strenge regels gemaakt.  Betreft kernafval weet men ook dat dit zeer onveilig en slecht is voor de natuur en de mens.  Echter deze problematiek oplossen is wel van een andere, lees gerust veel moeilijkere, orde. Dit zal geld kosten, heel veel geld.
In een normale beschaving hanteert men dan de regel : “de vervuiler betaald!”
Maar niet in België en niet voor een multinational.
Neen, in dit ondemocratisch landje schuift men de factuur dan netjes terug naar de bevolking. Hier hanteert men tot nader orde de regel: de lust voor de elite, de last voor het gepeupel.
Ik moet het ze wel nageven : Tot nu toe werd het feilloos gespeeld! Het werd maandenlang keurig ingepland en zeer keurig uitgevoerd.

En terwijl de nobele politici en de eerlijke media op dit moment al haar aandacht richt op een onbetrouwbare minister (Lahbib) worden de kosten van vele, vele, heel vele miljarden euro’s netjes maar vooral heel stilletjes doorgesluisd naar de burger en dit voor vele jaren en decennia.

Vele zekerheden maar toch ook één onzekerheid.
Zeker is dat de onzekere kostprijs voor ENGIE weg is. (dankzij onze overheid)
Zeker is dat de winst voor ENGIE gegarandeerd is voor de productie van kernenergie voor 10 jaar.
Zeker is dat de heropstart kosten voor de oude kerncentrales door de bevolking zal betaald worden. (Voor een groot deel dan toch)
Zeker is dat wanneer de energieprijs zal zakken door hernieuwbare energie, het verlies voor ENGIE door de bevolking zal moeten betaald worden.
Zeker is dat er veel minder incentives zullen zijn om te investeren in hernieuwbare energie door derden. Enkel verlies voor ENGIE zal contractueel vastliggen, niet voor andere energiespelers.
Zeker is dat hiermee de macht van ENGIE nog veel sterker zal worden.  Vrije markt? Welke vrije markt?
Zeker is dat de aandeelhouders vandaag een feestje zullen vieren. (Aandeel vandaag al 4% hoger)
Zeker is dat andere technologieën voldoende ontwikkeld en inzetbaar zijn om een mogelijks energietekort veiliger en veel goedkoper te voorkomen.
ONZEKER is echter dat de gewenste energiezekerheid vanaf 2025 NIET verzekerd is.
Thierry Saegeman zei in Terzake dat ze al het mogelijke zullen doen en dat hun teams (en de overheidsteams) er klaar voor zijn.
Het totaal ontoereikend bedrag van 23 miljard euro zal gestort worden in een potje.  Men zal dit potje als een goede huisvader beheren en dat gaat dat tegen dat het nodig is vele tientallen miljarden euro meer zijn.
Goede huisvader? Welke goede huisvader?  Hebben we in het verleden zo al eens geen potje gehad?
hoe noemde dit potje alweer?  Ach ja : het Zilverfonds.  Wat zal dit worden : het gouden fonds?
Nog zoiets, onze politici wantrouwen zelfs hun eigen minister van buitenlandse zaken : minister Hadja Lahbib!!!
En dan zouden wij onze premier en de CEO’s van multinationals moeten vertrouwen.
wel, ik denk het niet. Absoluut niet.
Zelf heb ik de technische en niet technische Milieu-effecten beoordelingen voor de verlenging van deze kerncentrales bestudeerd.
Op zijn minst kan gezegd worden dat deze rapporten onduidelijk, onvolledig en zeer selectief zijn.
omwille van deze redenen heb ik de publieke bevraging van de overheid ingevuld.
Deze publieke bevraging was zelfs te belachelijk om er woorden aan vuil te maken.
Deze bevraging was niet meer dan windowdressing of in een moderne bewoording : pure greenwashing.
Het was allesbehalve een bevraging, sterker nog : je kon zelfs geen vragen stellen.
Ik heb dan maar enkele vragen op een mailbericht opgeschreven. Ik heb deze vragen beperkt tot enkel de info uit het niet-technische rapport.  Meer dan 50 vragen heb ik gesteld op een 6-7 pagina’s.  Deze vragen heb ik doorgestuurd naar politici van ALLE fracties en ALLE parlementen en kamer.
Al deze politici worden door ons, de bevolking, betaald en staan ten dienste van onze maatschappij. Naast deze vragen heb ik in dit energiedossier ook al verschillende open brieven naar hen geschreven.
Resultaat en/of gekregen reacties?  Niets, nikske, nul de botten, rien de knots.  Nog zelfs geen bevestiging van ontvangst.
Wel, nu zullen ze toch kleur moeten bekennen!
Als ik kijk hoeveel energie, moeite en effort ze al steken in het afbranden en demoniseren van hun eigen collega’s en hun eigen capaciteiten dan is het minste wat ik mag verwachten over zo’n maatschappelijk, en belangrijk dossier een zelfde vuur, gedrevenheid en passie.
Maar ik weet niet waarom, maar ik heb mijn twijfels of ze hier even hard over gaan roepen.
Ik ben nu heel benieuwd of onze democratie werkt.  Want men zal in de parlementen toch een oordeel moeten gaan vellen over deze rapporten.  Gezien het maatschappelijke belang zouden de resultaten van deze bevraging en de Internationale bevraging toch openbaar moeten gemaakt worden. Of toch op zijn minst getoetst moeten worden op correctheid, volledigheid en objectiviteit. Verder is het nog maar de vraag of andere instanties niet de nodige interventies zullen doen. Is in deze hele zaak geen sprake van concurrentievervalsing? Is Europa het hier mee eens?  Wat met het CRM? Wat met de veiligheid voor de bevolking? Wat met de bedreigingen van het klimaat of nakende oorlogen?
Is dit allemaal in overweging genomen en afgetoetst? Dat zou ik toch graag allemaal beantwoord zien.
Als afsluiter : betreft het vermoeden van de orgasmes bij beide bovenvermelde heren?
Hier moeten we echt niet jaloers op zijn.
Want als deze deal echt zou doorgaan dan zullen we in de toekomst zo hard genaaid worden en dit voor vele jaren dat we ongetwijfeld zelf ook de nodige orgasmes zullen ondergaan.  We zullen dan veel moeten slikken.
In tegenstelling tot ENGIE en onze premier zullen we hiervoor echter stevig in onze zak moeten tasten gezien wij de factuur moeten betalen.
Laten we met z’n allen hopen dat onze parlementen en instellingen nu hun werk naar behoren uitvoeren.
Een toekomstige (energie)arme burger.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!