De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Onze’ Syrië-strijders?
Sharia, Segregatie, Universele mensenrechten, Syrië-gangers, Politiek-correct, Muslims of Europe Charter -

‘Onze’ Syrië-strijders?

dinsdag 23 april 2013 20:09
Spread the love

Naar aanleiding van de ongerustheid over het honderdtal jonge moslims dat uit Antwerpen, Brussel,Mechelen en Vilvoorde naar Syrië trekken roept de politiek pseudo-correcte meute dat het wel over ‘onze’ jongens zou gaan.  YDS: ‘Het zijn wel onze Syriëstrijders’.  En ze maken dan graag de vergelijking met collaborateurs die naar het Oostfront trokken.

Maar zouden die lui nu echt niet weten dat er wel een gigantisch verschil is tussen deze Jihad-strijders en ‘oom Karel die aan het Oostfront zat’? Die Syrië-reizigers heboren nl. alle tot stromingen binnen de islamitische gemeenschap die nauwelijks kennis hebben van onze democratische seculiere rechtsorde, die het niet bijtreden en voorrang geven aan de fundamentele normen en waarden van een ander stelsel, de sharia. Een stelsel dat het Europese Mensenrechtenhof meermaals veroordeelde als onverzoenbaar met de democratie! Oom Karel daarentegen meende dat zij  keuze gedekt werd door een meerderheid van de burgers (hoewel vele Oostfronters de democratie afwezen).

Onderzoeken tonen ook aan dat net die islamitische stromingen weigerachtig staan tegenover integratie, en dat ze een soort officiële erkenning van een sociale segregatie nastreven. Het Muslims of Europe Charter, en de pleidooien van lui zoals Tariq Ramadan en de machtige Fetulah Gülen sturen aan op een erkenning van de sharia in ons burgerlijk recht. Ze dromen ervan dat ze deze zouden mogen opleggen aan alle moslims én dat onze overheden de uitspraken van sharia-rechtbanken zouden afdwingen van moslims. Voor moslims zouden dan fundamenteel andere juridische regels gelden, met merkelijk minder rechten voor o.a. moslima’s en andersdenkende moslims. Zoiets is natuurlijk totaal onaanvaardbaar in een democratie.

Volgens de Belgische wet is het nastreven van segregatie zelfs een directe vorm van racisme!

Terug naar ‘onze jongens’: voor mij zijn dat inderdaad absoluut niet de ‘onze’ gezien zij onze samenleving ten gronde afwijzen. Bonte heeft dan ook overschot van gelijk als hij hen de belgicshe identiteitskaart ‘hij bedoelde waarschijnlijk ook paspoort) wil afnemen. Hij zou wel zijn redenering moeten doortrekken: waarom ze slechts tijdelijk intrekken? Moeten we niet eisen dat wie onze nationaliteit wil, ook een belofte van loyauteit aan onze grondrechten moet afleggen?

Aansluitend, ten aanzien van die duizenden moslims die wel de democratie bijtreden:  laat je niet opjutten, maar zorg eindelijk eens voor een sterk en overtuigend doctrinair verschil waardoor jullie steun voor de democratie onmiskenbaar en duidelijk is, OOK in de concrete details -stop dus bijvoorbeeld met hele of verkapte steun voor segregatie onder welke vorm dan ook- én voor het afwijzen van de doctrinaire basis van die extremisten die de sharia voorrang geven op de democratie!  Het verschil is nu zo goed als onmerkbaar, uitzonderingen zoals A. Elian, Bassam Tibi, S. Bencheik, Ayaan Hirsi Ali e.v;a. niet te na gesproken.  Ik zou dat verschil ook graag eens zien opduiken in expliciete standpunten van ALLE representatieve organisaties van moslims in Vlaanderen en van de minderheden in het algemeen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!