De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Baseert onze overheid haar afvalbeleid op verzonnen cijfers?

Onafhankelijke Plastiektelling telt 50x meer plastic flessen dan het officiële cijfer

vrijdag 11 juli 2014 23:36
Spread the love

Zwerfvuil… U heeft er zich misschien ook al ‘s aan geërgerd?

Onze Vlaamse bermen lijken soms wel bezaaid met blikjes en plastieken flessen.

Een probleem? Ligt er gewoon aan aan wie ze telt! Hoeveel plastieken flessen belanden er per jaar ‘op de grond’ in Vlaanderen? Onze Vlaamse overheidsinstantie Ovam is duidelijk : 750.000. Of omgerekend 13 flessen per jaar per kilometer Vlaamse weg. 1 fles/km/maand dus… Dat cijfer leek ons iets te rooskleurig, daarom hebben we zelf de Eerste Grote Plastiektelling op poten gezet.Daarbij hebben we géén opritten of snelwegen gemonitord om vanzelfsprekende redenen. En onze vrijwillige tellers komen -na weken en maanden rapen- tot heel andere, onthutsende conclusies dan Ovam.
Omgerekend naar jaarbasis was de laagste telling 117 stuks/km op een
veldbaantje in Lubbeek, het hoogste cijfer 3120 per km net voor een
oprit in Genk. Ons minimum-resultaat was dus 9x het Ovamcijfer. Midden in het veld… De hoogste gemeten score: 240 keer het Ovamgemiddelde!
Zacht uitgedrukt: Het lijkt erop dat er geen strook van een kilometer
in heel Vlaanderen te vinden is die zich aan het Ovamcijfer van 13
houdt… Volgens de Ovamcijfers belandt er bij ons maar 0,05 % (één twintigste procent) van de plastic flessen op straat, in Nederland gaat men uit van 3 %. Factor 60! Als we dat Nederlandse cijfer gebruiken, komt dat voor Vlaanderen uit op zo’n 40 miljoen stuks in onze berm. De resultaten van onze Grote Plastiektelling tonen duidelijk aan dat dat niet onmogelijk is: gemiddeld vonden wij 614 flessen/km… Maal 60.000 km… Waar zit de fout? Zit Ovam er ver langs, of is onze Grote Plastiektelling niet te vertrouwen? Als wij fout zijn, waarom lacht Ovam ons dan niet vierkant uit? Een paar correcte argumenten, en ‘t is gedaan met onze Plastiektelling. En als Ovam het bij het verkeerde eind heeft, waarom besteedt dan geen enkele krant of zender aandacht aan deze onthutsende resultaten? De discrepantie tussen de twee tellingen is toch niet te verklaren door een telfout? Als onze cijfers juist zijn, is dat dan geen nieuws? OK, geen goed nieuws, toegegeven… Toon Eerdekens Coördinator Eerste Grote Plastiektelling

take down
the paywall
steun ons nu!