De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Moord op peuters in Oost-Ghouta was ‘zakkenvullerij’.

Moord op peuters in Oost-Ghouta was ‘zakkenvullerij’.

vrijdag 16 maart 2018 19:54
Spread the love

Vorige week riep ik onder de titel ‘verontwaardiging kent vele gezichten, maar niet die van vermoorde kinderen’ de premier op om zijn mond open te doen (zie link) onder het motto “wie niets zegt is medeschuldig”. Wat was er gebeurd?

 In de krant verscheen de foto van 2 dode peuters, zomaar vermoord, omdat grote mensen dat zo wilden, en niemand bewoog. In diezelfde krant stond de foto van een artieste die met de vulva in de aanslag een live performance poogde uit te voeren van L’Origine du Monde, een schilderij van Gustave Coubert en iedereen bewoog. Verontwaardiging alom.

 Wie verantwoordelijk is hiervoor is ziek en dient verzorgt te worden.

Wat ik graag zou willen weten is waarom premier Michel, en dit in naam van de regering, geen enkele verontwaardiging vertoonde bij  2 vermoorde maar vooral totaal onschuldige kinderen, ook al wordt hij daar specifiek om verzocht en anderzijds zonder enig duwtje in de rug Theresa May en de rest van de politieke fauna achterna loopt in hun verontwaardiging bij de moordpoging op een dubbelspion en zijn dochter.

Het blijft wrang dat men er in politieke kringen een crisis voor over heeft wanneer het een moordpoging op een dubbelspion betreft, 

 

maar geen cent over heeft voor een moord op onschuldige kinderen.

Laat mij duidelijk zijn, elke moord is er 2 teveel en een wansmakelijke aanval met één of ander gas op mensen, ook op dubbelspionnen en hun kinderen, dient veroordeeld en verworpen te worden. Wie verantwoordelijk is hiervoor is ziek en dient verzorgt te worden. Meer nog, wie politiek verantwoordelijk is dient uit de samenleving gebannen te worden.
 
Maar het blijft wrang te moeten vaststellen dat de ene moord of poging daartoe, de andere niet is. Het blijft wrang dat men er in politieke kringen een crisis voor over heeft wanneer dubbelspionnen slachtoffer zijn van een moordpoging maar hoegenaamd geen bewogenheid vertonen bij, ik herhaal ‘de moord op totaal onschuldige kinderen’.

Hopelijk raken onze politici door deze ‘zakkenvullerij’ wel verontwaardigd.

 Vandaag blijkt uit een artikel dat het oorlogsbeeld van de vermoorde kinderen deels in scène was gezet. De kinderen kwamen dus wel degelijk om het leven bij een luchtaanval in Oost-Ghouta meldt de krant maar ze werden achteraf door activisten in VN-zakken gestopt die hiermee het gebrekkige optreden van de Verenigde Naties wilden aanklagen. Hopelijk raken onze politici door deze ‘zakkenvullerij’ wel verontwaardigd. Zo niet blijft de perceptie dat het ‘in scene’ was gezet het enige wat overblijft van deze moord, hoe dan ook door volwassenen gepleegd, en hoe dan ook op onschuldige kinderen.

https://www.dewereldmorgen.be/blog/dirkbuys/2018/03/07/verontwaardiging-kent-vele-gezichten-maar-niet-die-van-vermoorde-kinderen-blijkbaar

 

Het antwoord van de Eerste minister op mijn opmerking ‘wie niets zegt is medeschuldig’:

 woensdag 7 maart 2018 19:26

Réponse automatique : Oost-Ghouta

 Geachte heer, mevrouw,

We hebben uw e-mail goed ontvangen en de Eerste minister heeft hem aandachtig gelezen. De Eerste minister en zijn diensten zullen uw mail grondig analyseren.

 Voorts staat er ook altijd een medewerker te uwer beschikking op het nummer 02/501.02.11.

 Hoogachtend,

 voor Charles Michel,

 Beleidscel van de Eerste minister T+32 2 501 02 11

Charles.Michel@premier.fed.be

 FOD Kanselarij van de Eerste Minister?

Wetstraat 16 – 1000 Brussel

?www.kanselarij.belgium.be

 

 * antwoord van de Eerste minister op de moordaanslag op de dubbelspion:

“Ik bevestig nogmaals onze solidariteit met het Verenigd Koninkrijk in de zaak Salisbury”, zo zegt premier Michel. “Ik veroordeel deze aanval met klem. Dit is niet alleen een moordaanslag, maar een serieuze aanval op de veiligheid van de bevolking. Dit is onaanvaardbaar.”

bron: https://www.demorgen.be/politiek/premier-michel-veroordeelt-russische-moordaanslag-op-dubbelspion-b26f1f76/

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!