De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Laatste anti-China stuiptrekkingen van het Trump bewind

Laatste anti-China stuiptrekkingen van het Trump bewind

De Trump administratie heeft nog vlug enkele maatregelen getroffen tegen China. VS ambassadeur bij de UN Kelly Craft wordt naar Taiwan gestuurd. Trump heeft nog een besluit ondertekend om transacties te verbieden van 8 Chinese apps. Tot slot wordt nog nagegaan of het doenbaar is Alibaba en Tencent op de zwarte Entity lijst van ondernemingen te plaatsen waarin investeren verboden wordt.

dinsdag 12 januari 2021 19:15
Spread the love

 

Na het bezoek van VS-minister van Gezondheid Alex Azar en onderminister voor economie Keith Krach stuurt de regering Trump in haar laatste week nog snel UN-gezant Kelly Craft voor een ‘politiek-militaire’ dialoog naar Taiwan … Volgens media uit Taiwan wordt dit een voortzetting van een politiek militaire dialoog die donderdag tussen de VS en Taiwan werd gehouden. Het bezoek zal plaats vinden tussen 13 en 15 januari en op 14 januari zal ze bij het Instituut voor diplomatie en internationale zaken een toespraak houden over ‘de belangrijke bijdragen van Taiwan aan de wereldgemeenschap en over het belang van een zinvolle en bredere participatie van Taiwan aan de internationale organisaties’.

Trump.

Bron: Pixabay

Het lijkt er op dat het Trump bewind de kwestie Taiwan wil internationaliseren. China is felle tegenstander van officiële uitwisselingen tussen het eiland en andere staten omdat het Taiwan beschouwt als een integraal deel van China. De Chinese UN-missie  heeft de VS gewaarschuwd ‘de vingers niet te verbranden en hun gekke provocatie te stoppen, zo niet zal de prijs hoog zijn. Minister Pompeo heeft zaterdag nog verklaard de beperkingen op contacten tussen VS en Taiwan officiciëlen volledig op te heffen. In China gaan stemmen op om niet te overreageren tegen deze bewuste provocatie tijdens Trumps laatste week. Militair commentator Son Zhongping reageert in dezelfde zin met ‘ We kunnen beter clowns zoals Pompeo volledig negeren’.

‘Privacy’

Naast dit politiek initiatief zet het Trump bewind zijn kruistocht of jihad onverdroten verder tegen Chinese technologie bedrijven. Trump ondertekende afgelopen dinsdag een besluit waardoor transacties met 8 Chinese apps verboden worden. Het gaat om de twee betaalapplicaties Alipay en WeChat Pay, en omCamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate en WPS Office. Het verbod zou binnen 45 dagen ingaan: de termijn waarin het departement de concrete modaliteiten van het presidentieel besluit wordt verondersteld uit te werken. Naar verluidt zouden ze echter klaar zijn nog voor het aantreden van Biden als nieuwe president. Het presidentieel besluit vermeldt het verzamelen van informatie als reden voor het besluit. Het is een soort vervolg van het verbod van zowel WeChat als van Douyin. Dit verbod werd echter tijdelijk door het gerecht ongedaan gemaakt en een behandeling ten gronde zal wellicht voor na 20 januari zijn.

Het Chinese ministerie van Handel behoudt zich in zijn reactie het recht voor om tegenmaatregelen te treffen, aldus een woordvoerder. ‘Het verbod wijkt af van het principe van vrije concurrentie, verkracht de internationale economische en commerciële regels, verstoort de marktorde, ondermijnt de legitieme rechten en belangen van Chinese bedrijven, schaadt de belangen van consumenten – inclusief Amerikaanse – en zal het begrip en vertrouwen van wereldwijde investeerders in het zakelijke klimaat in de VS verzwakken’ aldus het ministerie. Het ministerie van Handel heeft vandaag zaterdag effectief een reglement tegen discriminatie van Chinese ondernemingen in het buitenland uitgevaardigd waarbij deze firma’s in geval van discriminatie dit binnen 30 dagen moeten melden aan de Chinese overheid die verdere stappen zal ondernemen.

‘Banden defensie’

Als laatste anti-China maatregel wordt volgens VS media onderzocht of het doenbaar is Alibaba en Tencent toe te voegen aan de zwarte lijst van ondernemingen. Daarin is het verboden te investeren omdat ze banden zouden hebben met defensie. Vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken en van Defensie hebben gesproken met hun collega’s van Financiën  om de bestaande lijst met de twee uit te breiden. Sinds Trump president is, werden al 44 Chinese bedrijven toegevoegd aan deze ‘Enity List’ waarvan Huawei het meest besproken werd.

Volgens Asia Times is Peter Navarro de drijvende kracht achter de economische maatregelen tegen China en is het de bedoeling om de regering Biden op te zadelen met voldongen feiten die moeilijk kunnen worden terug gedraaid. Probleem bij het laatste voorstel is dat de beurswaarde van Alibaba en Tencent 1300 miljard dollar bedraagt, zowat het bnp van Spanje. Het verlies voor de Amerikaanse beurswereld zou niet enkel groot zijn, het riskeert de twee ook te verjagen naar Hongkong waar ze al genoteerd zijn. Wellicht valt nog een Marx Brothers komedie hier rond te verwachten zoals met het al of niet op de beurs bannen van de Chinese telecombedrijven.

 

Bronnen:

Global Times, Peoples Daily, FT,  SCMP, Le Monde, RTLInfo, Rthk.

 

Jan Jonckheere is redacteur bij chinasquare.be en dit artikel is daar eerder gepubliceerd. 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!