De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Laat Vlaanderen zelf beslissen over de kernenergie?

Laat Vlaanderen zelf beslissen over de kernenergie?

zaterdag 19 februari 2022 10:52
Spread the love

Bart De Wever wil dat de Vlaming zelf kan beslissen over de verlenging van onze kerncentrales (Radio 1 op 19.2.2022).
Zou de energiebevoorrading dan in essentie een communautair dossier zijn waar de Vlaming, Waal en Brusselaar andere argumenten bij kunnen gebruiken? Zitten MR en N-VA, als uitdrukkelijke verdedigers van kernenergie, dan niet op hetzelfde spoor in een ingewikkeld debat met tal van onzekerheden. Hoe kan je Ecolo-Groen verwijten dat ze een principieel standpunt zouden innemen als je zelf uitdrukkelijk van een politiek (lees: principieel en polariserend) standpunt vertrekt?

Natuurlijk draagt de politiek in ons land de gezamenlijke verantwoordelijkheid om het aandeel in onze energieproducenten zonder veel strategisch nadenken in buitenlandse handen te hebben laten overgaan. In de huidige kiescampagne in Frankrijk is kernenergie een hot item. President Emmanuel Macron wil investeren in nieuwe kernenergie en wil zelfs de uitvoer van kernenergie naar de buurlanden gebruiken om de handelsbalans van Frankrijk te herstellen.

Waarom heeft de Regering Michel (met MR en N-VA) geen krachtdadige beslissingen genomen over onze toekomstige energiebevoorrading?

Hoe de toekomst eruit moet zien met de weging van prijs, duurzaamheid en geopolitieke bevoorradingszekerheid, laat ik graag in het midden. Wel heeft elke Belg belang bij een onderbouwd discours waarin operationele belangen meegenomen worden, maar dan ingepast in een deskundig en duurzaam plan waarin over elke productiewijze en haar toekomst kritisch en complementair wordt nagedacht.

Principieel (nu gebruik ik de term zelf) , werkt een democratie niet vanuit de belangen van een tijdelijke of toevallige meerderheid in een land of in een landsdeel, maar vanuit het algemeen belang waarbij elkeen individueel of in groep de meerwaarde van het compromis kan aanvaarden of in vraag stellen. De mentaliteit van Trump en Poetin is omnipresent en wie daar geen afstand van neemt werkt mee aan Flanders First waarin de ‘onvermijdelijke minderheid’ zich aan de ‘natuurlijke meerderheid’ hoort te onderwerpen. Tegenover respect voor tegenargumenten komt dan de bescherming in een vijandige wereld centraal te staan in de publieke opinie.

De urgentie van een duurzame ontwikkeling verdient een betere doelgerichte aanpak.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!