De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opinie -

Laat de ambitieuze jongere nu eindelijk een volwaardig politicus worden

dinsdag 5 mei 2020 17:31
Spread the love

 

Hoe moet het verder op het politieke schouwtoneel na deze coronacrisis? Er gaan bij verschillende partijen geruchten op om toch de stap naar vervroegde verkiezingen te wagen. De gekende politici en gekende visies brachten geen oplossingen na de verkiezingen van 26 mei. Maken we opnieuw dezelfde fout, of kiezen we voor de toekomst

Vertrouwensbreuk met jonge generaties

Het is al lang geen publiek geheim meer dat de jongere generaties in ons land het vertrouwen in de huidige politiek kwijt zijn gespeeld. Het gevolg hiervan is onlosmakelijk dat er steeds minder jonge gezichten te vinden zijn in de politiek op eender welk niveau, wat ertoe leidt dat herbronning en momenten van bewustwording uitgesteld worden.

We blijven met de huidige generatie die aan de macht is ter plaatste trappelen want slechts weinigen hebben de durf om nieuwe mensen, ideeën en visies naar voren te schuiven uit schrik voor een afstraffing door de kiezer. De voorbije jaren heeft stilstand ervoor gezorgd dat de huidige politiek in een negatief daglicht kwam te staan. De kiezer is het vertrouwen verloren in “de klassieke gezichten”, wat heel duidelijk blijkt uit de richting die zij kozen op 26 mei 2019.

Kom met jonge gezichten en ideeën

Intussen zijn de klassieke politici er na bijna een jaar nog steeds niet in geslaagd om een federale regering te vormen, het is nutteloos om straks opnieuw met dezelfde vooroordelen aan tafel te gaan zitten. Laten we jongeren een kans geven en straks als er vervroegde verkiezingen aankomen de keuze maken om niet opnieuw die oude stoffige doos met politici boven te halen. Er zijn reeds enkele partijen die deze ommekeer met succes hebben gemaakt, waarvoor ze beloond werden of zeker beloond zullen worden.

Het is meer dan ooit het moment om de toekomst aan het woord te laten, om jongeren te laten spreken en de durf te tonen om te vernieuwen en verjongen binnen de politieke partijen en zeker binnen onze kieslijsten. Jongeren horen niet alleen thuis in een aparte jongerenafdeling, ze horen thuis op de politieke voorgrond van elke partij die durft te kiezen voor de toekomst.

Er is nog jonge politieke ambitie

De huidige politieke situatie doet er zeker geen goed aan, maar er zijn wel degelijk nog heel wat jongeren met ambitie in de politieke wereld. Het kan niet de bedoeling zijn om jongeren eerst tot onderdeel van de oude stoffige doos te maken vooraleer ze iets mogen betekenen in de politiek.

In België ben je verkiesbaar vanaf je achttiende verjaardag, maar de politieke partijen hebben die leeftijdsgrens jaar na jaar hoger gelegd dan ze in werkelijkheid is. Je hoeft toch geen vastgeroest partijgezicht te zijn om de kiezer te kunnen overtuigen? Hoe kunnen we als politieke partijen jongeren oproepen om naar de stembus te trekken en hun mening te verkondigen als we hen op onze kieslijsten achterwege laten, of toch ergens in een verre uithoek van onze partijlijst? Geef de mensen met gezonde ambitie de kans om zich op het hoogste niveau te bewijzen en geef ze daartoe de nodige ondersteuning.

Laten we ons als jongere profileren 

Sinds enkele jaren koester ikzelf steevast de hoop om ooit van politiek mijn job te kunnen maken. Ik besef als geen ander dat dit een moeilijke opdracht is. De particratie in dit land is zo sterk geworden dat het voor nieuwe gezichten quasi onmogelijk is om zonder de klassieke politieke carrière te hebben doorlopen aan zet te komen. Ikzelf ben hoopvol voor de toekomst van de jongeren in het politieke landschap als ik zie dat er partijen zijn die stilaan aan die verjongingskuur werken. Inderdaad we hebben die ervaring niet, maar laat dat misschien net in ons voordeel pleiten. De politiek moet misschien leren te onderhandelen zonder alle vooroordelen uit het verleden telkens met zich mee te dragen. Laten we ons als jongeren massaal engageren om zelf onze toekomst in handen te nemen, niet door te gaan betogen of verontwaardigde tweets de wereld in te sturen, maar door onszelf te profileren als toekomstige politici die de problemen willen aanpakken.

Iedereen is het erover eens, zelfs over de partijgrenzen heen, dat het anders en beter moet na deze coronacrisis. Het is tijd om een nieuwe generatie naar voor te schuiven op onze kieslijsten. Laat hen bij volgende verkiezingen aan het woord komen en toon dat je als partij klaar bent voor de toekomst.

Ik weet dat veel jongeren momenteel wachten op een moment waarop ze zichzelf als toekomstige generatie zullen kunnen en mogen bewijzen aan het politieke front. Stop jezelf niet weg in het hoekje van een jongerenafdeling, maar durf te spreken, durf je mening en ideeën op tafel leggen. Durf je plaats in onze eigen toekomst op te eisen.

Foto: Arthur

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!