De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Kernramp – +40? Geen jodiumtabletten!

Kernramp – +40? Geen jodiumtabletten!

maandag 21 maart 2011 11:11
Spread the love

Gelukkig is er Electrabel. “De Belgische kerncentrales zijn super veilig”, meent hoofdingenieur Geert Backaert van Doel in Het Nieuwsblad van 17/03/11.

Wat zegt mijnheer doctoor?

Backaert : “Nee, ik heb geen slapeloze nachten”. En ikzelf, met mijn jodium pilletjes op het nachtkastje ? Ik ben 68 jaar en mijn vertrouwen in het gezag is niet toegenomen met de leeftijd. Even controleren.

Op dus naar www.nucleairrisico.be.

De “website die helpt beschermen bij nucleair incident”. Informatie voor alle Belgen. Pas gestart, online tot eind april. Alsof ze daar een glazen bol hebben, middenin het drama in Japan.

Het blijkt een plezante site te zijn. De federale overheid vergast de bezoeker op een humoristisch bedoelde video. “Wat te doen ?” Het is gieren geblazen, de hele familie en huiskamer wordt ter bescherming met aluminium folie ingepakt. Goudvis incluis. Een beetje pijnlijk, met de beelden uit Japan in het achterhoofd. Beetje dom ook, want veel mensen die deze grap zien kunnen geloven dat dit echt de oplossing is. Beledigend voor ons, voor Japan.

Maar goed, er is nog altijd het wondermiddel jodium. Wanneer mijnheer doctoor het zegt, zal het wel waar zijn. Of niet ? Mijnheer doctoor heeft zo zijn mening. Als oudere die niet ver van Doel woont kan ik best mijn tabletten bij het grof vuil kieperen. Jodium tabletten mogen slechts bij een ramp gebruikt worden, maar mijn huisarts ziet ze me liever nooit slikken. Waarom niet ?

Voor-wie-beter-niet… weet?

Net als rond de milieu boxen zaliger uit mijn jonge jaren, die niemand open of dicht kreeg, wordt nu veel heisa gemaakt rond jodium tabletten. Informatie over de volksgezondheid ontdekt men slechts na een zoektocht. Uiteraard niet open en bloot voor de domme burger die met zijn hoge energie rekening afgezet wordt door Electrabel. Neen, in een hoekje, voor de artsen. Ik ben een simpele jongen en sta misschien daarom paf van wat ik met een paar muisklikken vond. Willen we wel weten ?

Ga stevig zitten en kijk op www.nucleairrisico.be/voor-wie-beter-niet .

Scroll helemaal naar beneden tot :”Volwassenen boven de 40 jaar”. Wat blijkt ? Boven de 40 jaar is het af te raden die wonder tabletten te slikken. Met het ouder worden “zal het beschermend effect van de preventieve opname van stabiel jodium beperkt blijven”. Ook zwangere vrouwen en zij die borstvoeding geven passen liefst op.

En dan zijn er nog meer contra-indicaties. Uiteindelijk zou slechts een beperkt deel van de bevolking heil vinden in deze medicatie. Ondertussen worden jodium tabletten vrolijk gepopulariseerd door de overheden. Ze worden in het publiek gegooid, zonder dat er een arts bij komt kijken. De schildklier die jodium opneemt bevindt zich als klein orgaan vooraan in de hals, onder de huid. Men gaat er best voorzichtig mee om.

Een verminderde werking van die klier kan lijden tot gewichtverlies. Een overactieve schildklier tot sterke gewichtstoename. Deze afwijkingen komen bij jong en oud voor en zijn niet zeldzaam. De bedoeling van de nu gratis verdeelde jodium pillen is dit orgaantje vol te proppen, zodat het bij een kernramp geen extra kankerverwekkend, radioactief besmet jodium opneemt.

Wat zegt de apotheker?

Donderdag 17/03/11 lanceerde volksvertegenwoordiger Maya Detiége (sp.a) in Villa Politica (VRT) een toch wel sensationeel bericht over onze vaderlandse jodiumpillen. Detiége is apotheker en had een zaak in de “rosse buurt” van Antwerpen. Ze onthulde dat de vorige generatie tabletten reeds drie jaar vervallen is. Vanaf 1 april 2008.

Drie jaar lang, tot vandaag met de nieuwe levering, kon niemand wettelijk correct deze medicatie – want dat is het – verkrijgen. Het product wordt via de apotheker verdeeld, niet langs de Aldi. Tijdens een incident in Thiange waar straling vrijkwam namen de bewoners uit de buurt vervallen pillen in. Gaat de regering opdraaien voor de schadevergoedingen wanneer daar kankers vanwege straling opduiken ?

Detiége noemt dit alles schuldig verzuim. Ze interpelleerde drie ministers, die dat allemaal “niet zo erg” vonden. Ze stelt zich vragen over hoe de overheden, de regering omgaan met de veiligheid van de Belgen. Drie jaar lang werd de mensen wat wijsgemaakt. Boven de 40 of jonger. De Koninklijke Apothekers Vereniging besloot de affaire blauw-blauw te laten en is medeplichtig.

Deze regering is totaal gegijzeld door de kernenergie lobby en haar financiële belangen. Winst voor alles. De onverantwoordelijke nonchalance waarmee omgegaan wordt met de enige medicatie die bij een ramp wat soelaas zou bieden, maakt daar deel van uit. Deze houding is ook verantwoordelijk voor de luchtige toon waarmee uittredend premier Leterme (CD&V) het langer openhouden van de Belgische kerncentrales bepleitte. Dat was net voor Japan.

Vergiftig jezelf

De werking van de schildklier – die jodium opneemt – is bij de leeftijdsklasse +40 vaker ontregeld. Ook heel wat jongeren hebben problemen met de schildklier. Hier zegt Nucleair Risico zelf : “Dit verhoogt het risico op ongewenste effecten door de inname van jodium tabletten. Sommige van deze effecten kunnen zeer ernstig zijn. Dit betekent dat de nadelen van de inname van tabletten boven de 40 jaar groter kunnen worden dan het voordeel van de schildklier blokkade door toediening van stabiel jodium ter vermijding van schildklier kanker”.

De nucleiare lobby, hand in hand met politici en regeringen laat de bevolking niet alleen op tijdbommen leven, maar zet de overgrote meerderheid van de mensen aan zichzelf te vergiftigen. Op hun site staat wervend : “Nieuwe jodium tabletten ! Bestel nu !” Slikken maar ! Alleen voor -40 jarigen dus, maar dat wordt niet vermeld.

Maya Detiége kan misschien een paar parlementaire vragen stellen over de wettelijkheid en het respect voor de deontologie vanwege de overheden, de regering, de kernenergie lobby en C° wanneer ze publiciteit maken voor een medicament als jodium. Mensen krijgen zonder het te beseffen een giftig product in handen met grote gevaren.

Hoe moeten we anders de waarschuwing van Nucleair Risico begrijpen ? “Sommige van deze effecten kunnen zeer ernstig zijn”. Zijn apothekers zich daar van bewust ? Delen ze lukraak uit of geven ze info over de leeftijdsgrens, contra indicaties, combinatie met andere medicatie ? Eigenlijk is dat de taak van de huisarts die zijn/haar patiënt kent, die in dit verhaal amper voorkomt. Nucleair Risico maant niet aan dit te bespreken met je huisdokter. De vrij verkrijgbare, zwakke generische pijnstiller Paracetamol wordt scherper bewaakt.

Slaap zacht…

Vergrijzing vraagt om oplossingen. Financieel, de vereenzaming, gezondheid, cultureel, op veel terreinen. Mensen worden dankzij de medische wetenschap  ouder zonder ziek te zijn. De bevolking pyramide laat in België echter statistisch een zwakke onderbouw zien – de jongeren – en een grote groep in het midden. De +40 jarigen en ouderen vormen het grootste deel van de bevolking. Ons land is “oud”. Typisch voor een “welvaartstaat”.Bij een kernramp zal die dominerende massa zelfs geen baat hebben bij een mogelijke werking van jodium.

Kijk even mee : www.nl.wikipedia.org/wiki/Bevolkingspyramide

Mijnheer Geert Backaert meent dus dat de Belgische kerncentrales super veilig zijn. De man werkt sinds 1989 op de site Doel, als verantwoordelijke voor reddingsoperaties bij een ramp. Doel, waar de milieu activiste Anja Hermans met een indrukwekkende journalistieke undercover operatie bewees dat eender welke gek die site kan opblazen. Ze bewees dat ook Thiange qua beveiliging lek is. Als dank voor haar burgerzin kreeg ze zes maanden effectief. Ze is één van de profeten van de beweging tegen kernenergie. Lees :

www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2010/10/11/proces-kerncentrale-doel-anja-hermans-lilleputter-tegen-goliath

Mijnheer Backaert is een jongeman van 53 jaar. Veel te oud dus voor die jodium tabletten. Toch heeft hij geen slapeloze nachten, in dienst van een kern energie maffia die wereldwijd leugens verspreidt, miljarden dollars winst maakt en zoals nu in Japan bewezen wordt – en ook in België, zoals Maya Detiége aantoont –  de gezondheid en de veiligheid van de mensen als bijkomstig beschouwd. Een inzake deze filosofie verwante sector is de farmaceutische industrie met haar jodium boeren. 

Incident niveau 2 

Om mijn hoek kwam vorige week een kerncentrale in de problemen. Dit probleem als niveau 2 inschalen is een “strafmaatregel” van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle). Waarom ? Willy De Roovere van het FANC :”De exploitant heeft te lang gewacht om het incident te melden en aarzelde te lang met het fundamenteel aanpakken van het probleem”.

Die super veilige centrale van Geert Backaert had dan toch problemen. Hoeveel incidenten zijn in de doofpot gestopt ? In Frankrijk duizend in 2010. “Het incident zou ook niet tot ernstige gevolgen kunnen leiden”, was het moto. Er blijven immers twee pompen bij een mogelijk probleem. Weinigen geloven de verhalen van de kernenergie loby nog. Ook Electrabel liegt. Ook in Japan kon niets gebeuren.

Doel ligt nabij de Nederlandse grens, met dichtbevolkte zones op 20 km. Bij onze noorderburen staat niet ver van de Oost Vlaamse gemeente de kerncentrale van Borsele uit 1973. Ze ligt aan de Scheldedelta in de provincie Zeeland. De Hollandse en Belgische inwoners van die grensstreek lopen tweemaal ernstig risico. Hen volproppen met jodium is een pleister op een houten been.

Professionele newspeak

Ook in Zeeland was men niet gerust over het recente nucleaire probleem in Doel. Radio Omroep Zeeland besteedde er aandacht aan op zaterdag 19/03/11. Lees, beluister daar ook :”Weinig belangstelling voor jodiumpillen” van 26/09/10. Aanhoor de inhoudsloze newspeak van de woordvoerster van Doel over het stil gehouden incident van niveau 2:

http://www.omroepzeeland.nl/151220/2011-03-19/defecte-pomp-kerncentrale-doel-hersteld.html  

Slaap zacht, mijnheer de president…

take down
the paywall
steun ons nu!