De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Climaxi vzw
Interview - Climaxi vzw

“Je kan niet verwachten dat we leven volgens een bedreigende ideologie zonder dat dat gevolgen heeft”

dinsdag 13 oktober 2020 14:48
Spread the love

 

De gevolgen van de klimaatopwarming worden ook in ons land steeds meer merkbaar. Maar de klimaatverandering houdt al decennia lelijk huis in de rest van de wereld. Eind vorig jaar publiceerde Climaxi ‘Klimaat en Migratie – mensen uit de wereld aan het woord’. We gingen 22 mensen uit de wereld interviewen, die intussen in België wonen. We vroegen hen hoe zij het klimaat in hun geboorteland hebben ervaren, welke impact dat had op hun leven en hoe ze vanuit hun nieuwe thuisland kijken naar de klimaatverandering. In de komende weken publiceren we de afzonderlijke interviews uit het boek. 

Lukanga ‘Richard’ Omanga – Congo:

Richard is geboren in Kinshasa (Congo). Lukanga is zijn Afrikaanse naam. ‘Cherche-moi’ is de onderliggende betekenis. Zijn tweede naam gebruikt hij om het voor westerlingen makkelijker te maken. Zijn moeder was een top-ambassadrice. Daardoor heeft hij al op veel plaatsen in de wereld gewoond. Als jong kind en later als adolescent en jong volwassene kon hij meteen ervaren hoe belangrijk een globale migratie is.

‘Eigenlijk zijn we allemaal migranten. De hele wereldbevolking is voortdurend aan het migreren. En dat is heel belangrijk: het is de essentie van een wereld waar iedereen zich kan thuisvoelen.’

‘Mensen migreren om drie redenen: oorlog, honger of schulden. Een hongerige buik denkt niet na: dan komt onze instinctieve overlevingsdrang boven. Het is pure logica dat wanneer een mens bedreigd wordt, die op zoek gaat naar een andere plek, waar het veilig is.’

‘Door de klimaatcrisis wordt het voor meer mensen duidelijk dat een totale vermenging noodzakelijk en nodig is. Het kan de solidariteit onder de mensen helpen vergroten. De klimaatveranderingen bieden ons daarvoor het nodige instrument: het is de crisis die we nodig hebben, om dat te kunnen inzien.’

‘Het klimaat is een gevolg van het systeem. Je kan niet verwachten dat we leven volgens een bedreigende ideologie zonder dat dat gevolgen heeft. Het systeem is bovendien elitair, niet iedereen kan daar aan deelnemen. En dat moet ten gronde veranderen. We moeten komen tot een betere wereld voor iedereen, met meer gelijkheid en eerlijkheid. Er is een herverdeling van alle rijkdom noodzakelijk.’

‘De klimaatcrisis is dus een buitenkans. Niet enkel op industrieel en economisch vlak maar ook om het op humanitair vlak beter te doen. Ook deze crisis – net als elke andere crisis – draagt iets positiefs bij: het biedt ons als mensheid de kans om een definitieve omslag te maken.’

 

Meer info:

Het formaat van het boek is A5, het telt 64 blz en een zachte cover in vierkleurendruk. Het kost 10 euro/ex. Het boekje kan met verzendingskosten (voor adres in België) besteld worden door overschrijving van 13 euro op rekeningnummer BE40 0016 3236 1163 van Climaxi vzw, met vermelding ‘klimaatboek’. 

Voor meer info of vragen: stuur een mail naar info@climaxi.be

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!