De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PVDA-Leuven eist oplossing voor bewoners van 40 panden die stadsbestuur wil afbreken
Interview -

PVDA-Leuven eist oplossing voor bewoners van 40 panden die stadsbestuur wil afbreken

PVDA eist oplossingen voor bewoners van de circa 40 panden die Leuven wil afbreken aan de Diestsesteenweg, Oude Diestsesteenweg en IJzerenweg in Kessel-Lo. 

maandag 30 augustus 2021 13:53
Spread the love

 

Hier de neerslag van een gesprek dat ik hierover had voor Radio 2 met Line De Witte, gemeenteraadslid voor PVDA met tevens een reactie van schepen Lies Corneillie.

 

Jullie voeren hierover vanavond (30/8) actie in de marge van de Leuvense gemeenteraad. Waarom?

LINE DE WITTE: De bewoners hebben zich ook georganiseerd in een actiegroep, omdat ze vrezen dat ze met de huidige maatregelen die Leuven neemt niet in deze stad gaan kunnen blijven wonen. Er zijn verschillende groepen. Er zijn mensen die tegen een sociaal tarief een pand huren van de stad zelf. Ze hebben lang geloofd dat de stad hen een alternatief zou bieden – Carl Devlies had dat ook beloofd in het verleden – maar uit een mail die zij een maand geleden gekregen hebben blijkt dat de stad niets doet en dat ze zelf een andere woning moeten vinden. Sociaal woningen zijn echter niet zo rijk gezaaid in onze stad. Ze hebben ondertussen al gekeken, gezocht … Dijledal antwoordt niet. SWAL biedt iets aan, maar veel kleiner en in Lubbeek. Ze vinden geen goed alternatief. Hetzelfde voor de mensen die er nu in een woning wonen van het sociaal verhuurkantoor SPIT. Die krijgen alternatieven aangeboden maar ook die zijn veel verder gelegen en niet ok. Sommige bewoners zijn echter niet mobiel, hebben geen auto … Die gaan echt allemaal uit Leuven moeten verhuizen. Wij vinden het een terechte eis van die mensen dat de stad verantwoordelijkheid opneemt en ervoor zorgt dat zij een gelijkwaardige woningen in Leuven aangeboden krijgen.

Onder de getroffenen bevinden zich ook woningeigenaars.

LINE DE WITTE: Het gaat inderdaad ook over mensen die daar op dit ogenblik een woning in eigendom hebben. Een vrouw die ons contacteerde heeft daar 30 jaar geleden een huis gekocht en dat helemaal verbouwt. De woningprijzen in Kessel-Lo zijn inmiddels enorm de hoogte ingegaan. Zij zou heel graag daar blijven wonen in die buurt en een ander huis kopen. De prijs die de stad Leuven haar nu biedt voor haar woning ligt echter ver onder de marktprijs. Met dat budget kan zij ofwel een nieuwe woning kopen die nog helemaal moet gerenoveerd worden – dat is 30 jaar in de tijd gekatapulteerd worden en opnieuw beginnen – ofwel moet zij verhuizen uit Leuven of een nieuwe lening aangaan. Maar al die mogelijkheden zijn niet evident voor iemand die daar hoopte te kunnen blijven wonen waar ze overigens graag zit.

Wat is jullie precieze eis?

LINE DE WITTE: Onze eis is verschillend voor elke groep. Onze algemene eis dat al deze mensen in Leuven moeten kunnen blijven wonen. Dat is het startpunt. Voor de mensen die huren van de stad Leuven vragen we dat het stadsbestuur een gelijkwaardig alternatief voorziet. Voor de mensen in een sociale woning van het SVK vragen we dat de stad Leuven via Dijledal een gelijkwaardige sociale woning aanbiedt in de stad. En voor de mensen die een woning in eigendom hebben moet er genoeg geld betaald worden zodat ze een gelijkwaardige woning kunnen kopen in deze buurt.

Is er al iets bekend over de timing wanneer Leuven dit werken wil aanvatten?

LINE DE WITTE: Dat is niet zo heel duidelijk. Er wordt gesproken over 2023, maar dan lijkt het toch ineens weer 2022. Mensen in een sociale woning hebben bericht gekregen dat ze eind 2021 uit hun huis moeten. Als de ongeruste bewoners bellen worden ze gesust: het zal wel loslopen, het is nog lang… Als iemand een brief in de bus krijgt dat die binnen vijf, zes maanden uit hun huis moet dan is het echter toch niet zover weg.

De situatie doet denken aan die van Lolanden in 2019 toen ook heel wat mensen maandenlang in onzekerheid en in slechte omstandigheden geleefd hebben in onbewoonbaar verklaarde, voormalige sociale woningen die beheerd werden door de private maatschappij Camelot.

LINE DE WITTE: Het is gelijkaardig voor de mensen in de meest precaire situatie. In het begin zei het stadsbestuur dat het ook onmogelijk was om voor die bewoners alternatieve huisvesting te zorgen. Op de duur hebben ze toch voor de nodige noodwoningen voorzien. Het grootste deel van die bewoners is echter moeten verhuizen uit Leuven. Ik hoop dat hier niet hetzelfde gaat gebeuren want het is net dat wat we willen voorkomen. Die mensen hebben het recht om hier te blijven wonen.

 

Reactie Schepen Lies Corneillie

In reactie stelt Lies Corneillie (Groen), als schepen bevoegd voor wonen, dat hier onnodig paniek gezaaid wordt en dat Leuven met alle betrokkenen in gesprek gaat conform de wettelijke procedures. Alle voorschriften zullen hierbij worden gevolgd. Wat de eigenaars van panden betreft voeren de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer gesprekken om over te gaan tot een minnelijke aankoop. Ten aanzien van huurders zullen de opzegtermijnen in de huurwetgeving strikt gevolgd worden. Wie van de stad een pand huurt werd geïnformeerd dat men op termijn zijn opzeg zal krijgen en dat men best nu al uitkijkt naar aan alternatieve woonst. Ook de rechten van sociale huurders die via het sociaal verhuurkantoor huren zullen gerespecteerd worden. Huurders die problemen ondervinden worden doorverwezen naar instanties zoals het CAW en OCMW. Dat is volgens Corneillie immers niet de taak van het stadsbestuur. Voor oudere personen zal de senioren- en wijkpolitie bijstand verlenen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!