De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

huishoudwerk
© FOS
Interview -

“Huishoudwerkers zijn ook arbeiders met rechten”

Leddy Mozombite, algemeen secretaris van de Peruaanse vakbondsfederatie van huishoudwerkers FENTTRAHOP, was aanwezig bij de goedkeuring van C189, dag op dag 10 jaar geleden in Genève. Hoe ziet de situatie nu eruit in Peru?

vrijdag 18 juni 2021 16:43
Spread the love

Leddy Mozombite (FENTRAHOP) staat ons te woord voor het tienjarig bestaan van C189

Leddy Mozombite, algemeen secretaris van de Peruaanse vakbondsfederatie van huishoudwerkers FENTTRAHOP, was aanwezig bij de goedkeuring van C189, dag op dag 10 jaar geleden in Genève. Hoe ziet de situatie nu eruit in Peru?

Je was aanwezig bij de goedkeuring van C189. Maar toch begon nadien de strijd in Peru pas echt.

Dat kan je wel zeggen. We spraken de regering, het parlement en de media aan. Met als bedoeling om de ratificatie van C189 en een nieuwe wet voor de huishoudsector te eisen. In 2012, richtten we onze federatie, FENTTRAHOP, op. In 2012, dienden we een eerste aanvraag in via een parlementslid om C189 te ratificeren. De regering wees dit echter af.

“Overal sleurden we onze kookpot mee, waar we bordjes met alle arbeidsrechten als ingrediënten in stopten”

Hoe hebben jullie het nadien aangepakt?

Het was een lang proces om onszelf klaar te stomen als vakbondsleiders. We moesten onze rechten beter kennen, onszelf vormen en onze woordvoerders opleiden. We leerden allianties smeden met andere vakbonden en bondgenoten, ook in de buurlanden. We kregen waardevolle steun van de IAO, maar ook van FOS sinds 2011. Een lang volgehouden inspanning leidde eindelijk tot de ratificatie van C189 , maar pas in juni 2018.

huishoudwerk

© FOS

Daarmee was de strijd nog altijd niet gestreden.

Dat klopt, want daarna gingen we voluit voor een nieuwe wet voor de huishoudsector, met volwaardige arbeidsrechten. We voerden een sterke campagne, daagden overal op met onze groene schorten. Overal sleurden we onze kookpot mee, waar we bordjes met alle arbeidsrechten als ingrediënten in stopten. “Cocinando una nueva ley” (“We koken een nieuwe wet” in het Spaans), noemden we dat. Met uiteindelijk een positief resultaat. Begin september 2020, keurde het parlement nagenoeg unaniem de nieuwe wet voor huishoudwerkers goed. Het resultaat van een jarenlange strijd.

“Tot nu toe werkt 92 procent van de huishoudwerkers informeel”

Zouden alle arbeidsrechten van de huishoudwerkers eindelijk moeten nageleefd worden met deze wetgeving? Wat tot op heden nog altijd niet het geval is.Het klopt, want onze werkgevers en grote delen van de maatschappij blijven zich verzetten. Tot nu toe werkt 92 procent van de huishoudwerkers informeel. Bovendien werden velen afgedankt wegens de pandemie en quarantaines, terwijl anderen bij hun werkgever opgesloten bleven en nog erger uitgebuit werden.

huishoudwerk

© FOS

Klopt het dat seksueel misbruik een plaag blijft?
Zeker. Niet alle huishoudwerkers brengen ons op de hoogte wanneer ze verkracht worden, velen zijn beschaamd om dit te melden. We proberen hen zo goed mogelijk te helpen. Een grote stap vooruit met de nieuwe wet is dat huishoudwerk nu verboden is voor min-18-jarigen. Die vormen immers de meest kwetsbare groep voor seksueel geweld.Wat zijn de volgende stappen?

De regering moet, tegen september 2021, verslag uitbrengen bij de IAO over de naleving van C189. Daar gaan we zeker sterk op toekijken. Het parlement moet het ministerie van Arbeid ook verhoren. Daarvoor namen we contact op met de huidige parlementsvoorzitter Mirtha Vaszquez en met de pas verkozen parlementsleden Isabel Cortez en Sigrid Bazan.

Auteur: Felix De Witte

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!