De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

In twee woorden. Metaforen als munitie voor wie progressief of spiritueel wil meespreken

In twee woorden. Metaforen als munitie voor wie progressief of spiritueel wil meespreken

dinsdag 20 juli 2021 09:08
Spread the love
  1. Een antwoord aan de tegenstander van mensen die van religie houden.

 

Ach… de mens is het meest ontwikkelde dier, dat in extreme persoonlijke variëteiten voorkomt.

Hoe zou een spin de wereld, ook de denkwereld van een olifant, een wilde kat, een vleermuis, een anemoon of een adder kunnen begrijpen?

 

2. In antwoord aan de tegenstander van geïmmigreerde Belgen

Wij moeten als autochtonen misschien toch ook juist eens vatten dat je niet eeuwig met hetzelfde setje opvattingen voort kunt. Aanpassen is een advies dat ook op autochtonen van toepassing is.

Zelfs in het Romeinse rijk kwam de welvaart en macht ook juist dankzij de inbreng van allerlei immigranten. Zoals Grieken, Perzen, Scythen… De ene kon beter schrijven en dichten, schilderen, en de andere was welkome hulp in het leger of in de productie van urnen of boten.

In de Natuur is trouwens een vergelijkbare situatie aan de gang: elke soort, in de meeste habitats gaat het om duizenden verschillende dieren en planten, groot en klein, heeft haar functie in het geheel. Zonder bevers krijg je een ontspoorde waterhuishouding; zonder wolven verloedert de stand van  herten en heel de vallei; zonder regenwormen verpieterd de grasvlakte. Zonder bijen komen er geen kersen en appels aan de bomen.

 

Leven en laten leven.

 

Het kan niet genoeg als naam voor programma’s, boeken en artikels gekozen worden. Als herinnering in gesprekken aan de toog of in bed.

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!