De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Groen! Oostende nieuwjaarde

Groen! Oostende nieuwjaarde

woensdag 19 januari 2011 21:06
Spread the love

Op zondagochtend 16 januari 2011 hield ook Groen! Oostende, nieuwjaarsreceptie. Ongelukkigerwijze op hetzelfde moment als de stedelijke receptie, maar er was toch makkelijk een 50-tal mensen aanwezig.
Wouter De Vriendt stelde dat de integratie van Groen en SLP in Oostende duidelijk goed gelukt is. Nu zijn er (met straks ook Collins Nweke in de OCMW-raad) 3 mandatarissen van Groen! actief.
Oostende krijgt 1,5 miljoen euro van het grootstedenfonds. Volgens De Vriendt moet dat goed ingezet worden: namelijk in de strijd tegen kansarmoede. Dat in het oog houden, is zeker een taak voor Collins. De Vriendt vindt het ook ‘hallucinant’ dat in een stad met de socialisten in de meerderheid, er geen tegemoetkoming is voor een permanente daklozenopvang.
Collins Nweke is “al 16 jaar Oostendenaar van Nigeriaanse afkomst.” Hij zal zich in de OCMW-raad houden aan de regels, onder andere het geheim houden van wat er in de geheime zitting wordt besproken – hij vindt immers dat ‘ook’ OCMW-cliënten recht hebben op privacy.
Er wordt ook in Oostende veel gedaan, ook op sociaal vlak. Maar zijn de prioriteiten juist? Dat zal hij in het oog houden.
Armoede bestrijden is alvast een zeer belangrijk strijdpunt.
Ten slotte sprak ook Geert Lambert kort. Hij wou de nieuwjaarsreceptie aangrijpen om terug te keren naar de reden om aan politiek te doen: verontwaardiging, en om zaken (dus) te verdedigen en te veranderen, zodat het voor de mensen beter wordt. In die zin was één van de beste (verkiezings)slogans: je doet aan politiek omdat ‘mensen belangrijk zijn’…
Nu is het voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van (de 2de zondag van) oktober 2012. Het stedelijk niveau is één van de belangrijkste niveaus: het staat bijzonder dicht bij de bevolking. Het kan direct ingrijpen in het dagelijks leven van mensen.
 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!