De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gazet van Antwerpen – “Onze reporter zoekt minderjarig meisje…”

Gazet van Antwerpen – “Onze reporter zoekt minderjarig meisje…”

dinsdag 15 maart 2011 12:13
Spread the love

“Alles, maar ook alles over de groeiende seksindustrie in Antwerpen wordt blootgelegd !” En : “Onze reporter op zoek naar minderjarig meisje !” Met deze wervende slogans begeeft Gazet van Antwerpen (Concentra) zich op de markt van “de boekskes”. En out ze zich openlijk als propaganda medium van het rechtse stadsbestuur.

Gazet van Antwerpen startte zaterdag12 maart ’11 een dossier prostitutie in Antwerpen. Tot 19 maart in uw krantenwinkel. Tien jaar geleden werkten in het Schipperskwartier nog 1.300 vrouwen, meent de krant. Na brutale razzia’s met namen als Operatie Stadsstorm werd de oeroude wijk “opgekuist” onder leiding van toenmalig politie commissaris Bart Debie. Een veroordeelde crimineel van het Vlaams Belang, betrapt op ondermeer racisme, mishandeling van Turkse mensen, diefstal,… (1) Nu zouden er in de drie resterende “gedoogstraten” nog 450 prostituees actief zijn. Waar zijn al de anderen gebleven ?

Databank van vrouwen

Goede vraag. Gazet van Antwerpen stelt die ook. “De vraag (naar prostituees) is dezelfde gebleven of zelfs toegenomen”, weet de krant. Ruim laattijdig.

Nochtans wezen actievoerders van De Ketelpatrouille (2) en SOSchipperskwartier (3) reeds een decennium geleden op wat er kon gebeuren. De vrouwen en klanten zouden “ondergronds” gaan, in een grijze zone verzeilen. Ook op sites als Indymedia.be en later De Wereld Morgen werd dat door ervaringsdeskundigen aangekaart. De Antwerpse flikken van de Cel Prostitutie werden zopas wakker. Sinds een jaar houden ze alles bij in een databank. Ze bevat nu 250 namen.

De vraag is of zo’n databank – een soort zwarte lijst – wettelijk kan. “We willen er zijn voor de meisjes”, redeneert de politie. Klinkt humaan en ooit klopte dat ook, toen de wijkagent zijn territorium als een goede huisvader in het oog hield.

Op pag. 1 van GvA staat wat ik twee weken geleden op DWM beweerde : “ ‘t Stad is de grootste pooiër !”. De krant : “Per kamer betalen ze 2.650 euro per jaar aan de stad, of ze nu zelfstandige zijn of een ‘groepspraktijk’ delen”. Daarnaast werd de Stad eind januari eigenaar van een “paaldanserij” in de Oudemansstraat, midden in het Schipperskwartier. Ideaal voor de schepenen om er zich met hun stedelijke Visa kaart na hard labeur te ontspannen. Of er zakelijke gesprekken te voeren met de aangebrande“vastgoed tycoon” Koen Blijweert. (4)

“Linksen” steunen de hoeren

Jarenlang werd actie gevoerd en werd ernstig, op een hoog niveau nagedacht door hen die van uit vele hoeken het fenomeen prostitutie bekeken. Ze waren ondermeer voorlopers van het gezondheidshuis Gh@pro (5), in dienst van en samen met de meisjes. Tien jaar later ontdekken GvA en de politie datgene waarvoor ze een decennium geleden waarschuwden : de prostitutie zou uitwaaieren, onbereikbaar voor gezondheid werkers, gevaarlijk voor de vrouwen. Internet vervangt de ramen. Men ontvangt thuis.

Hoe dan ook een te verwachten ontwikkeling. Prostitutie is een industrie met gore kantjes. Desondanks heeft ze een essentiële functie in de maatschappij. Het vernietigen van een historisch netwerk, “de straat” en de vitrines bleek nefaste gevolgen te hebben.

De lezers van Gazet van Antwerpen konden reeds lang op “linkse” sites vernemen wat de krant nu sensationeel beweert te openbaren. Journalisten die aan het huidige kranten dossier meewerken, weten dat. Ze kennen die “linksen” persoonlijk.

Wat hen niet belet reeds in aflevering één minachtend te beweren : “Hoteleigenaars, prostituees en linkse groeperingen protesteren, wapperen op straat met zwarte vlaggen en af en toe ook met een blote borst”.

Het zijn wel die actievoerders die het fenomeen prostitutie in de menselijke geschiedenis trachten te begrijpen, opkomen voor de rechten van de “sekswerksters”, de vrouwen en hun discriminatie, criminalisering aanklagen. Prostituees zijn bijzondere maatschappelijke werksters. Praten met de klanten is zeker zo belangrijk als seks.

Prostitutie in kerngezin

Wil Gazet van Antwerpen met dit een week lange dossier informatie op niveau geven ? Wil ze prostitutie bespreekbaar maken in een samenleving waar seksualiteit terecht een enorme rol speelt ? Zal ze het aandurven de middenklasse, haar lezers publiek, te schofferen door er op te wijzen dat talloze gehuwde vrouwen slechts bij hun echtgenoot blijven omdat hij maandelijks trouw de jachtbuit afgeeft, zijn loonzakje. Prostitutie in het kerngezin. Dat Vlaanderen bulkt van schijnhuwelijken tussen autochtonen ? Om financiële redenen, wegens prestige. Om met de koninklijke familie te beginnen.

Een eerste doel van dergelijke artikelenreeks is het aan de man brengen van bedrukt papier. De oplage van GvA daalt. Seks en hoeren verkopen steeds goed. De journalist als hoer van zijn baas ook. Maar er is meer aan de hand. Reeds in de eerste aflevering wordt dat duidelijk. Gazet van Antwerpen – en andere media, zoals de regionale zender ATV – loopt aan het handje van de stedelijke, politieke meerderheid. Is meer dan een spreekbuis, is collaborateur van de centrum rechtse schepencollege van burgemeester Janssens.(sp.a)

Columnist Lex Moolenaar komt uit de kast

Nog al wat naïeve zielen bepleiten een objectieve, zelfs neutrale journalistiek. Dit standpunt wordt er in universiteiten en hogescholen ingepompt. Zelfs op progressieve sites en tijdens vergaderingen van medewerkers van DWM komt dit thema hardnekkig aan bod. Media zijn niet neutraal, schrijvende journalisten, fotografen, video makers zijn dat absoluut niet. En waarom zou dat een drama zijn ?

Hypocriet is het wel wanneer zij hun werkstukken voorstellen als zonder kleur, zonder beïnvloeding, zonder verdoken poging een mening te populariseren, op te dringen. Propaganda te bedrijven. Leg dit werkstuk van GvA naast de Journalistieke Code van de Raad voor journalistiek. Feiten en commentaar zijn bij deze rechtse krant van de linkeroever één pot nat. Bronnen uiterst vaag, oncontroleerbaar in de taal van een stations romannetje verpakt. (6)

Gazet van Antwerpen profileert zich graag als de krant van dé Antwerpenaar. Dat is ze niet en dat hoeft geen probleem te zijn. Andere media vullen die krant aan. GvA is voor wie niet doof of blind is wél een instrument van de politiek van het Schoonverdiep, het Stadhuis. Ter gelegenheid van het dossier prostitutie wordt dat uitzonderlijk helder onthuld door de columnist Lex Moolenaar. In zijn bijdrage “Zie ik de rode lichtjes van de Schelde”.De journalist komt uit de kast.

De aanhef van die column : “Eind vorig jaar publiceerde uw krant een reportagereeks over de probleembuurt 2060 in het noorden van Antwerpen. Die serie deed veel stof opwaaien en creëerde een politiek draagvlak voor een aantal kordate maatregelen van de overheid en het gerecht”.

Bestuur + politie + parket + … GvA

Wat verder over de vroegere“grootscheepse Operatie Stadsstorm” waarmee de politie het Schipperskwartier en de Atheneum buurt schoon veegde : “Die actie is voor Antwerpen van historisch belang geweest. (…) omdat ze het begin vormde van een structurele samenwerking van stadsbestuur, politie en parket, die ook vandaag nog vruchten oplevert”.

Lex Moolenaar vergeet één speler te noemen in die operatie : zijn Gazet. Die de geesten van de mensen brainwascht om ze te doen slikken dat een “socialistische” burgemeester het extreem rechtse programma van het Vlaams Belang uitvoert. De journalist geeft toe dat de artikelenreeks over Antwerpen Noord, “den 2060”, opgezet spel was. Dat ze bedoeld was om “een politiek draagvlak” te scheppen. Ook met vervalste informatie.

Daarbij werden de bronnen voor dat doel geselecteerd. Belangrijke organisaties en bewoners van “den 2060” die niet in deze tendentieuze reeks pasten, werden niet geraadpleegd. Het was een één, twéétje met het Schoonverdiep, waar tijdens de Gemeenteraad eind januari discriminerende  uitzonderingsmaatregelen tegen die wijk gestemd werden.

Veel bewoners van het Noord kotsten van die reeks, waarin hun wijk opnieuw als verloederd, onleefbaar en crimineel afgeschilderd werd. Het was één van de redenen waarom het op een sp.a-lijst verkozen linkse raadslid Frank Hosteaux – buurtbewoner –  de fractie verliet en als zelfstandige ging zetelen, aanleunend bij SP.a-Rood. (7) Het is niet toevallig dat in dezelfde krant waarin dat prostitutie dossier zaterdag aanving, een volle pagina over “den 2060”, Antwerpen Noord stond. Met de  provocerende titel : “Op naar 1.000 overlastboetes”!

De “chi – chi” van het Zuid

Wie bepaald hier de politiek, de rechten van de burgers ? Gazet van Antwerpen ? De triomfantelijke column van Moolenaar is duidelijk. Zijn populistische krant zit mee in het schepencollege. Zij bepaald mee hoe vooral gewone mensen uit buurten verjaagd worden waar grondspeculanten, projectontwikkelaars, beton boeren op geilen. Waar huishuren onbetaalbaar worden door een urbanisatie politiek die de rijkere middenklasse bevoorrecht. Gazet van Antwerpen is medeplichtig aan het onleefbaar maken van de stad en Lex Moolenaar erkent dat.

In zijn column kan de journalist het niet laten trots de rol van GvA centraal te zetten bij het creëren “van een politiek draagvlak voor een aantal kordate maatregelen van de overheid en het gerecht”. Dat in een kleurrijke volksbuurt, met het De Coninckplein en veel meer. Een leefbare buurt, met haar problemen.

Zoals ook op het Antwerpse Zuid, dat kapot “geherwaardeerde bruisende Zuid”, waar de “chi-chi” neerstreek en ondervindt dat het niet meer bestaande sociale weefsel ook haar leven beperkt. Waarnaar prostitutie en criminaliteit uit waaiert. Waar een enorm drugprobleem bestaat rond de dikwijls half legale horeca.

Bewust mediaspektakel

Gazet van Antwerpen, kan binnen tien jaar een dossier publiceren dat veel stof zal doen opwaaien over de gevolgen van de door de krant gepromote vernietiging van Antwerpen Noord. Dezer dagen lanceert men een aanval op de vrouwen, de prostituees onder de titel :”Politie pakt verdoken prostitutie aan”. Het door de politie Cel Prostitutie aangelegde “databank” wordt toegejuicht. Worden daar in ook de klanten, met hun eigenaardigheden geficheerd ?

De bestuursmeerderheid creëert in Antwerpen bewust “grijze zones”. Sommige media spelen graag mee. Het opkuisen van die voor de modale burger beangstigend gemaakte fenomenen, levert stemmen op. Ook dat erkent Gazet van Antwerpen in het eerste artikel van haar reeks.

Terug in de tijd, mei 2000 : “Tussen mei en september kammen zes monster razzia’s de Antwerpse probleemwijken uit. Meestal in de luwte. Maar Operatie Stadsstorm is een bewust mediaspektakel. Politie, parket en politiek   – voor het eerst in jaren op één lijn – willen niet alleen de maffiosi, maar ook de Antwerpenaar laten zien dat het menens is…” Razzia’s als PR.

“Ik breng je mijn zusje…”

Is het toeval dat in Stadsstorm twee s’en zitten ? Stad -“SS”- torm”….Is deze artikelenreeks in GvA in overleg met het rechtse stadsbestuur opgezet om een nieuw “bewust mediaspektakel” – aansluitend op de continue agressie tegen sociaal uitgesloten groepen, zoals de krakers van de rijkswachtkazerne – te lanceren ? (8)

Schaamteloos noemt de krant in haar tweede aflevering van maandag, namen van vooral Afrikaanse café’s in het Schipperskwartier en op het De Coninckplein, waar “onze reporter – ene Thierry Goeman – op zoek is naar minderjarig meisje” en niets vindt. De reeks heeft een racistisch sfeertje. Zijn zoektocht lijkt op het uitlokken van prostitutie. Dat is strafbaar.

Dan beweert de journalist beet te hebben. Een Dawid : “Jong meisje ? Geen probleem. Jij betaalt, ik breng je mijn zusje…” Goed voor een kanjer van een titel in de krant. Het klinkt smeuïg, alhoewel in een hoekje staat : “Onze bronnen bij politie en gerecht”verklaren dat netwerken met minderjarigen een fabeltje zijn”. Desondanks verkoopt GvA smerige fabeltjes.

GvA zegt zelf : “Dergelijke spectaculaire verhalen halen de krantenkoppen…” De krant kopt wel haar fantasie verhaal over minderjarigen op pag 1. Met welk politiek doel ? Een één, twéétje met burgemeester Patrick Janssens ? Wait and see…

(1) “Bart Debie” http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F30138.html

(2) “Ketelpatrouille” http://www.ketelpatrouille.be

(3) “SOS Schipperskwartier”  http://www.sosschipperskwartier.be

(4) “C’est le métier…” https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/03/01/prostitutie-cest-le-m-tier-la-rue-le-trotoir

(5)”Gh@pro”  http://www.ghapro.be

(6)“Raad voor Journalistiek” (Klik links op Journalistieke Code) http://www.rvdj.be 

(7)”SP.a-Rood” https://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/12/25/spa-rood-blijft-onverkort-achter-frank-hosteaux-staan

(8)”Politiebrutaliteit” https://www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/01/10/politiebrutaliteit-tegen-antwerpse-daklozen

Zie ook de website van de Amsterdamse belangenvereniging van prostituees De Rode Draad. (Klik op Google Searche) : www.rodedraad.nl 

take down
the paywall
steun ons nu!