De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Fallujah 1000 keer erger dan Misrata

maandag 18 april 2011 20:40
Spread the love

In november 2004 voert het Amerikaanse leger een meedogenloze raid uit op Fallujah, een stad 70 km van Bagdad en een bolwerk van het soenitisch verzet tegen de buitenlandse bezetting..Op het moment van de aanval bevonden zich nog rond 100.000 burgers in de stad en onder hen ongeveer 3000 opstandelingen. Wegens de langdurige en hardnekkige verdediging van de stad kreeg Fallujah een speciale behandeling met een nieuw chemisch wapen.  Daar heeft het Amerikaanse leger een nieuw massavernietigingwapen gebruikt, witte fosfor. Wanneer de munitie explodeert, komt er onmiddellijk een grote hitte vrij in combinatie met een gele vlam en een dichte witte rook. Witte fosfor is een extreem giftige stof, blootstelling aan witte fosfor leidt tot extreme brandwonden. Een voormalig Amerikaans soldaat in Fallujah beschrijft de gevolgen als volgt: “verbrande lichamen, verbrande vrouwen, verbrande kinderen”. Wanneer het in contact komt met de huid richt het een onomkeerbare schade aan en brandt het vlees weg tot op het bot”(persbericht 16 maart 2006 netwerkvlaanderen). Ook inademen van witte fosfor leidt tot ernstige schade en kan leiden tot de dood. De uiterst giftige fosfor wolk verspreidt zich immers over een grote afstand en komt terecht in de lucht, op de grond en in het water. Dus zo een massavernietigingswapen gebruikt tegen een stad is een ernstige oorlogsmisdaad. Het militair gebruik van witte fosfor is dan ook in overtreding met het internationale humanitaire recht.
.
Volgens een onderzoek van The Independent zou het aantal mensen met kanker en kinderen met geboorteafwijkingen zelfs groter zijn dan in Hiroshima en Nagasaki na de atoomaanvallen. Het aantal mensen met leukemie in Fallujah is met 38% gestegen na de aanval, dat is het dubbele van het aantal mensen dat leukemie kreeg na Hiroshima.. In Fallujah is nu het aantal misvormde kinderen, lymfekliergezwellen, hersentumoren en borstkanker ongeveer vertienvoudigd.
Daarbij hebben de meesten wapens en bommen van de VSA en NAVO ook verarmd uranium dat radioaktief is en gelijkaardige ziektepatronen kunnen veroorzaken.

Dit is de manier waarop de VSA tekeer gaat tegen opstandelingen in een stad. De VSA aanval op Fallujah is 1000 keer erger dan de aanval van het Libische leger op Misrata..
Het Israelische leger heeft ook witte fosfor gebruikt in de laatste wrede agressie op Gaza.
Bronnen:
www.mo.be/artikel/misvormde-kinderen-na-amerikaanse-aanval-fallujah
www.wacbelgium.be/nieuws
www.uitpers.be/artikel   uitpers n124

“Bovendien werd de stad volledig verwoest. Dr Hafidh al-Dulaimi, het hoofd van “de Commissie voor de schadeloosstelling van de burgers van Fallujah” meldde de volgende vernietigingen als gevolg van de Amerikaanse aanval in november 2004:
– 7000 huizen volledig verwoest, of bijna geheel verwoest, huizen in alle districten van Fallujah.
– 8400 winkels, werkplaatsen, ateliers, ziekenhuizen, pakhuizen, enz.. vernietigd.
– 65 moskeeën en religieuze heiligdommen hetzij geheel gesloopt en met de grond gelijkgemaakt of minaretten en interieur gesloopt.
– 59 kleuterscholen, basisscholen, middelbare scholen en technische scholen vernietigd.
– 13 overheidsgebouwen met de grond gelijkgemaakt.
– Vernietiging van de twee sub-centrales voor elektriciteit, de drie waterzuiveringsinstallaties, de twee spoorwegstations en zware schade aan de riolering en drainage subsystemen in de stad.
– De totale vernietiging van een brug in het westen van de stad.
– De dood van 100.000 huisdieren en wilde dieren als gevolg van chemische en / of gasvormige munitie.
– Het verbranden en de vernietiging van de vier bibliotheken die honderden misschien wel duizenden oude islamitische manuscripten en boeken herbergden.
– De vernietigingen (die opzettelijk lijken te zijn geweest) in de omgeving van de historische site vanp Saqlawia en het kasteel van Abu al-Abbas al-Safah.

Een gedeeltelijke lijst van mensen die vermoord werden tijdens de eerste aanval op Fallujah in april 2004 bevat 749 namen, waarvan 580 van zijn mannen en 169 vrouwen. (Iraq Bodycount vermeldt slechts 26 slachtoffers van deze aanval in haar databank, waarvan velen dan nog andere personen!). Het aantal burgers vermoord door de VS tijdens de tweede aanval op Fallujah in november 2004 is een veelvoud van de 749 moorden in april.

Als een cynisch teken van “goede wil”, hielpen de VS met de reconstructie van het ziekenhuis in Fallujah, waar veel vrouwen thans bevallen van misvormde baby’s, misvormingen veroorzaakt door illegale wapens gebruikt door de bezetters tijdens beide aanvallen op de stad: witte fosfor, verarmd uranium en andere chemisch en radioactief wapentuig. Met een halfwaardetijd van 4,5 miljard jaar zullen die radioactieve partikels permanent worden verspreid in het milieu. Een eeuwige vloek op de mensheid, toegebracht door de “Kampioenen van de vrije wereld”.

De mainstream media hebben uitvoerig gemeld hoe een Britse vrouw, Mary Bale, gefilmd werd terwijl ze een kat in een afvalcontainer liet vallen. De kat werd later ongedeerd vrijgelaten. “Overwegende dat het verhaal van de mishandelde kat gedurende bijna een week grote media-aandacht kreeg in de Britse media, hebben wij (en vrienden en activisten in de Verenigde Staten) slechts één vermelding van de Fallujah kanker en kindersterfte studie gevonden in het gehele Verenigd Koninkrijk en de Amerikaanse nationale pers – Patrick Cockburn’s artikel in The Independent. Het verhaal is gewoon genegeerd door alle andere Amerikaanse en Britse dagbladen”, schrijven de samenstellers van Medialens.

Het artikel van Patrick Cockburn was inderdaad een zeldzame uitzondering op de bijna volstrekte black-out in de mainstream media over deze nieuwe wetenschappelijke studie, waarin een sterke stijging van het aantal kankergevallen en andere indicatoren van mutagene stoornissen werd waargenomen in Fallujah, de stad die door de VS werd vernietigd in 2004. Resultaten van dit epidemiologisch onderzoek, georganiseerd door Malak Hamdan en Chris Busby, gepubliceerd op 03 juli 2010 in het International Journal of Environmental Studies en Volksgezondheid (IJERPH), gevestigd in Bazel, Zwitserland, laten een toename zien van kanker, leukemie, kindersterfte en verstoringen van de normale menselijke geboorte / sex ratio, significant groter dan die gemeld voor de overlevenden van de A-bommen op Hiroshima en Nagasaki in 1945.

Naar Noam Chomsky schreef, zijn de bevindingen van deze studie zijn “veel en veel belangrijker” dan de Afghaanse Wikileaks ‘War Diary’ lekken.
De weigering van de mainstream media om te berichten over deze studie is een ander bewijs van cynische nalatigheid.

Bovendien heeft de stad Fallujah nog steeds geen functionerend rioolstelsel: Afvalwater loopt de straat op en sijpelt in het drinkwater.

En Fallujah wordt nog steeds belegerd. Nahoko Takato, activist en hulpverlener van de NGO NCCI getuigt:
“Toen ik Fallujah bezocht in 2009, was het erg moeilijk om daarvoor toestemming te krijgen. De stad is omgeven door controleposten … In principe kunnen alleen degenen die identiteitsbewijzen hebben die worden verstrekt door het Amerikaanse leger Fallujah binnen. En alleen auto’s die een nummerplaat van het Amerikaanse leger krijgen zijn toegelaten. Een inwoner van Ramadi kan Falluja te voet binnengaan, maar hij kan dat niet met zijn eigen wagen, want hij moet een speciale registratie hebben, die zeer moeilijk te krijgen is… Misschien is het Amerikaanse leger bang dat een internationale onderzoeker, die een bewijs van de vervuiling, uranium sporen, enz.. zou kunnen verzamelen.”

De eisen van de bevolking van Fallujah, geformuleerd in “Getuigenissen van misdrijven tegen de mensheid in Fallujah. Naar een eerlijk internationaal strafproces”, zijn zeer gerechtvaardigd en zouden hoog op de agenda moeten staan van alle mensenrechtenorganisaties en vredesbewegingen wereldwijd.

1. Het onvermogen van de Iraakse justitie om procedures te starten die zouden leiden tot processen en de verantwoordelijkheid vaststellen voor de misdaden door de Amerikaans-Britse soldaten, is een duidelijk bewijs van de medeplichtigheid aan de voortzetting van de bezetting. Die toestand van straffeloosheid werd bekrachtigd door het opstellen van de veiligheidsovereenkomst tussen de Amerikaanse regering en de Iraakse regering.

Het is het onvervreemdbaar recht van het volk van Fallujah om de internationale gemeenschap ter verantwoording te roepen. Die heeft nu zowel het mandaat als de morele verantwoordelijkheid om procedures te starten tegen alle daders en verantwoordelijken van de aanslagen op Fallujah. De bevolking moet volledig worden vergoed en gecompenseerd naar verhouding met het ondergane leed gedurende de ganse periode van de bezetting, die tot vandaag voortduurt.

2. We roepen de internationale gemeenschap op om de daders van deze misdaden ter verantwoording te houden en compensatie voor de slachtoffers te verkrijgen, inclusief voor het lijden en alle pijn die de slachtoffers doorstaan hebben.

3. De oprichting van een Internationaal Strafhof, of ten minste een onafhankelijk fact-finding missie om te kijken naar alle schendingen van het internationaal recht in Irak door de Verenigde Staten sinds 1991.

4. De herbenoeming van de speciale rapporteur voor de mensenrechten in Irak is een van de eerste stappen die de internationale gemeenschap kan nemen om te de waarheid te verkrijgen over de mensenrechtensituatie in Irak.

5. Wij roepen alle visuele en audio media, die een reportage over de misdaden van Fallujah hebben gemaakt, op om een kopie te sturen naar het kantoor van de Speciale Procedures in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, om de slachtoffers van Fallujah bij te staan en te assisteren bij het beëindigen van deze misdaden.

Als laatste opmerking wil ik graag benadrukken dat de bevolking van Fallujah het volste recht heeft, overeenkomstig het internationale recht, om zich te verdedigen tegen de illegale invasie en bezetting van hun stad, hun land. Hun recht op verzet moet worden verdedigd door iedereen.
(Uitpers, nr.124, oktober 2010)

Dirk Adriaensens is lid van het BRussells Tribunal Uitvoerend Comité, 21 september 2010

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!