De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Europese besparingsplannen zijn een gemeenschappelijk zelfmoordpact’
Europa, Joseph Stiglitz, Begrotingstekorten, Besparingsmaatregelen, Economische recessie, Zelfmoordplannen -

‘Europese besparingsplannen zijn een gemeenschappelijk zelfmoordpact’

woensdag 18 januari 2012 12:50
Spread the love

Besparingsmaatregelen opleggen aan landen die langzaam maar zeker een recessie tegemoetgaan is niet de goede aanpak. Hoewel politici steeds opnieuw zien dat deze besparingen de economie ten val brengen, is hun antwoord onveranderd meer besparingen. Het doet me denken aan een middeleeuws medicijn, waarbij men het bloed uit een humeurige patiënt liet vloeien omdat men dacht dat het ‘behekst’ was. Hoe meer bloed je uit de patiënt liet vloeien, hoe zieker die werd. Dan werd nog meer bloed afgetapt, tot de patiënt op sterven na dood was. Wat vandaag in Europa aan de gang is, lijkt op een gemeenschappelijk zelfmoordpact.’

Dat heeft Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz gezegd op het Asian Financial Forum in Hong Kong. Stiglitz won de Nobelprijs in 2001 voor zijn onderzoek naar inefficiënte markten. Volgens Keynes moeten besparingen worden opgelegd wanneer een economie bloeit, niet wanneer ze stokt.

Stiglitz wees op de massale ontslagen in de openbare sector in de VS in de voorbije vier jaar, waarbij 700.000 jobs verdwenen en de vraag naar consumptiegoederen kelderde; een maatregel die tegen 2017 door Groot-Brittannië zal worden herhaald. Stiglitz pleitte voor investeringen in grote infrastructuurwerken, zoals transport en energieprojecten.

Wanneer landen kampen met hoge begrotingstekorten, moeten ze solide fiscale plannen voorleggen, anders is groei onmogelijk omdat investeerders ze links laten leggen, aldus Stiglitz. Hj zei dat onder economen de discussie niet langer gaat over of, maar over hoe en wanneer de euro zal ontploffen en wat dan gebeuren zal.  De oorzaak zou wel eens sociale onrust kunnen zijn. 4 op 10 Spaanse jongeren hebben geen werk. Hoe lang blijft men zoiets accepteren? Het is al sinds 2008 aan de gang.

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9019819/Stiglitz-says-European-austerity-plans-are-a-suicide-pact.html

Bron : The Daily Telegraph / Express.be

take down
the paywall
steun ons nu!