De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Eureka, het Sociaal Progressieve en Andere Europa komt eraan.
Europa, Toplonen, Minimumloon, Hugo Chavez, Spa, Bonussen, Bankiers, Europees minimumloon -

Eureka, het Sociaal Progressieve en Andere Europa komt eraan.

zondag 10 maart 2013 23:15
Spread the love

Eind februari liet Bruno Tobback optekenen dat we, mede dankzij Spa, de sociaalste regering van gans Europa hebben. De media publiceert dus de media beaamt? In elk geval weinig media die een tegenwoord durven publiceren, een andere stem durven laten klinken. Europa wikt en Europa beschikt, er lijkt geen ontkomen aan.

Al was ik wel aangenaam verrast dat men op 3 maart toch aandacht had voor het referendum in Zwitserland. Nochtans geen lid van de EU, hopelijk toch in staat om alvast deze keer te wegen op komende Europese beslissingen. Maar liefst 68 procent van de Zwitsers stemde pro een beperking van toplonen. Zoals altijd waren er voor en tegenstanders. Tegenstanders gebruikten opnieuw de waarschuwende vinger richting de exodus van al dat manager potentieel nu zij minder zouden gaan verdienen. De quote van één vrouw tijdens het journaal sprak boekdelen:”Het is chantage om te zeggen dat de topmanagers ergens anders naartoe zullen gaan. Internationale akkoorden moeten dat verhinderen.” Het stukje in het nieuws besluit door te zeggen dat andere landen aan gelijkaardige wetten aan het werken zijn. Iemand iets gaan vragen aan de meest sociale regering van Europa? Hoe ver staan wij met zulks een voorstel en hoe komt het dat wij daar niet eerst mee zijn?

Een week eerder stemde Europa ook al een wet goed over de begrenzing van bonussen voor bankiers. Als leidend principe geldt dat de bonussen voor bankiers maximaal één jaarsalaris mogen bedragen. In België schommelen die bedragen momenteel tussen de vijftien tot twintig keer. Dat zou dus gedaan moeten zijn vanaf 2014. De aandeelhouders kunnen dan nog wel beslissen om de bonus alsnog uit te breiden, tot het dubbele van het jaarsalaris. Kut, ook die primeur hebben wij met onze meest socialistische regering van Europa gemist.

De Europese beslissing lijkt bovendien slechts een voetnoot in de Belgische media. Echte vragen worden niet gesteld. Een jaarsalaris, is dat dan gewoon het loon of komen daar nog eens alle extra’s bovenop? Transparantie naar lonen van topmanagers, dat kennen wij immers niet in België. Aandelenpakketten, extra verloningen en voordelen worden nergens vrijgegeven omdat het ook niet moet. Maar misschien is men bij Spa wel bezig naar transparantie op die lonen? Dan toch nog die primeur!

Een dag eerder kwam er nog beter Europees nieuws over de Belgische media vlakte gewaaid. Veel stof deed ze hier echter niet opwaaien. Europa buigt zich over een Europees minimumloon. Ze zeggen te streven naar een ondergrens op nationaal niveau zodat elke Europese werknemer verzekerd kan zijn van een eerlijk salaris. Is dat dan de Belgische grens die op 1243eur/maand ligt? Lijkt me straf omdat de OESO daarvan heeft gesteld dat die te hoog zouden liggen. Wat zou de Spa daarvan denken? Hoger, lager Walter!

Komt daarbij dat de info in de media ook niet steeds betrouwbaar is te noemen.

Het Belgische minimumloon is het op een na hoogste van Europa, zegt Eurostat, de statistische dienst van de Europese Unie. In België bedraagt het bruto minimumloon voor 21-plussers 1.472 euro. Alleen in Luxemburg ligt het bedrag hoger: daar is het 1.801 euro. Van de andere buurlanden doen Nederland en Frankrijk met respectievelijk 1.456 en 1.426 euro nauwelijks onder voor ons land. Het laagste minimumloon binnen de EU is te vinden in Bulgarije. Daar bedraagt het 148 euro per maand.

Zo ligt het minimumloon in Zwitserland op bijna 1900 euro. Oh ja wacht, die zitten niet bij de EU natuurlijk. Italië zit er wel bij en die hebben zelfs geen wettelijk minimumloon. Af te sluiten in CAO’s. Vanwaar ken ik die piste? Niemand in de media iets gaan vragen? Misschien kunnen we Bosnië nemen als voorbeeld. Daar schommelt het minimumloon rond de veertig euro. Toch benieuwd naar het idee van de meest socialistische regering van Europa. Stel dat men het Europese minimumloon op 500 euro zou brengen, wat is dan het standpunt van Europa’s meest socialistische regering?

Dat topmensen van Heiniken ettelijke miljoenen euro’s binnen rijven maakt niet uit. De VDAB mag 43 werkwinkels sluiten onder het mom van besparingen, who cares.Diamantbedrijf Omega Diamond in Antwerpen ontdook voor drie miljard euro aan belastingen en kan het op een akkoordje gooien voor 150 miljoen euro. Niet sociaal progressief anders gekwalificeerd als grootste schandaal van deze eeuw. De diamantsector schrijft mee de wetten die hen vooruithelpen, en vindt dat de normaalste zaak van de wereld. De sector bepaalt ook al jaren mee hoeveel belastingen hij betaalt. Start Spa daarover dan geen oorlog zoals andere partijen wel doen? Nee, niet socialistisch genoeg waarschijnlijk al die zaken.

De Crem roept enkele dagen na zijn aanstelling dat er niet zal worden afgeweken van deEuropese besparingswoede. Lijnrecht daar tegenover staat de uitspraak van Laurette Onkelinx om de Europese budgettaire orthodoxie te laten varen. En Spa? Wel ja, die geeft haar gelijk maar zegt in één adem dat dit geregeld dient te worden op het Europese niveau. Goed om weten dat wij alvast de meest socialistische regering van Europa hebben, die begroting, dat komt dus wel snor.

Als afsluiter een uitspraak van een echte socialist, Bruno Tobback & co zouden ze misschien beter inkaderen en boven hun bed hangen: “De weg naar een betere wereld is zeker niet die van het kapitalisme. Kapitalisme leidt ons recht naar de hel”, Hugo Chávez. RIP, 5 maart 2013.

take down
the paywall
steun ons nu!