De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Er was eens een werkgever in de sociale gezondheidssector-“healthcare” maar niet zo zeer voor eigen werknemers-“update”

vrijdag 24 april 2015 02:32
Spread the love

En die werkgever vond het nodig om een gemotiveerd werknemer op non-actief te zetten wegens “anders”-zijn en te kritisch. Anders zou de arbeidsgeneesheer “last” krijgen…

“Anders”-zijn én kritisch: dan ben je toch wel psychisch gestoord zeker…, dat moet dan even gecorrigeerd worden middels o.a. een gedwongen opname in de psychiatrie waar men je doodleuk wat spuiten wil beginnen geven… Goed dat er nog een beroepsinstantie bestaat zijnde de Rechtbank van Eerste Aanleg en er een vluchtweg geopend wordt.

Maar voor de ‘sociale’ werkgever blijf je geestesziek en uiteraard helemaal als je niet binnen de lijntjes loopt en geen grijze mus bent, m.a.w. je mond roert! Grijze mussen vallen niet op en doen gedwee wat hen opgedragen wordt, zonder morren want dat heeft men dus niet graag…

Na bijna 3 jaar “circus” spelen gaat het dan zo ver dat men je definitief ongeschikt verklaart wegens medische redenen “niet nader bepaald” middels een zoveelste “deskundig psychiatrisch rapport” van een psychiater die betaald wordt door de instelling. Je mag uiteraard niet weten wat daar in staat vanwege “doktersgeheim” en daar waakt ook de Orde van Geneesheren over als een kloek. Niets mag uit het potje komen, het dekseltje dient erop te blijven…

Als je dan vraagt “waarom?” wordt er eens gewezen naar een hoopje papier, een dossier over jou blijkbaar, nummertje zoveel. Wat staat daar wel allemaal niet in, zeker iets over “onbetamelijk gedrag”! Een lastpakje ben je!

Je hoort dan aan dat je wel geschikt bent voor de arbeidsmarkt maar niet voor het bedrijf waar je tewerk bent gesteld. Een rare kronkel vind ik, voorwaar dient dit psychiatrisch behandeld te worden m.i.! Want 2 maten en 2 gewichten! Van bipolariteit gesproken!

En in deze ‘sociale’ instelling ben ik geen alleenstaand “geval”, men dankt zelfs collega’s af tijdens hun ziekteverlof, wat volledig indruist tegen de arbeidswetgeving…

Wat is dat in deze huidige maatschappij waar zelfs in een ‘sociale’ instelling rond gezondheidszorg alles draait om geld, prestatie, kennis, ervaring én prestige vanwege de naam, waar alles “lean and clean” dient te gebeuren en uiteraard “taisez vous” anders: job kwijt want er zijn er vele anderen die maar al te graag je werk inpikken.

Het individu wordt dan maar opgeofferd aan de groep die gedwee en braafjes in de pas loopt tot de boel ontploft natuurlijk. Staking en revolutie is het enige alternatief zeg ik, edoch op een zachte manier = geen agressie = enkel liefde overwint alles!  

Dat lastpakje gaat nu de kat de bel aanbinden en dan zal de nabije toekomst uitwijzen wat het zal worden…

addendum dd 2/06/2016:

Die “bel” is een uitdaging voor de ArbeidsRechtBank Antwerpen waarbij nu beider synthesebesluiten zijn neergelegd voor lezing en interpretatie door de rechter in kwestie. Pleitdatum is 20 september 2016 om 14u30 en vermits de zitting openbaar is hoop ik op wat belangstelling en zeker vanwege “de pers” want ga de nodige “tam tam” maken… Heb ten andere vele gesprekken op dictafoon (weliswaar clandestien) opgenomen en gedigitaliseerd in “the cloud”… Wie weet wordt dat aanvaard want discriminatie wegens “anders” zijn is heel moeilijk om aan te tonen! Velen beginnen er niet eens aan of geven het op. Slechts 1 procent start een procedure voor de rechtbank! De Geneesheer-directiehoofd Toezicht op het welzijn op het werk raadde me af, na het conclaaf achter gesloten deuren wat men “Medische Raad” noemt, om te procederen want “dat is een hele lijdensweg”. Als men dat zegt doe ik dat dus net wel = ik draai altijd alles om…

Het is het ene “woord” tegen het andere en “men” weet wel wat men doet… Ruikt naar medische corruptie daar men zich ongenaakbaar voelt. Mijn ex-werkgever kan zich permitteren medische gegevens te misbruiken en manipuleren vanwege het aan de bron te zitten en de nodige “connecties” te hebben… – enzovoort. Een andere werkgever zou dit helemaal niet kunnen doen! En dan zijn zij nog “Employer of the Year 2016” een titel (label) die al menige jaren prijkt op het palmares en blijkbaar al in het begin van het jaar kan “verdiend” worden. Wordt dit dan ook niet gekocht vraag ik me af? Voor de firma die de titel uitreikt is het gewoonweg “kassa”… Iedereen kan en mag een “label ofte keurmerk” toekennen. Er bestaat geen reglementering rond en dat weet ik als lid van de RvB van FairFin vzw waar we samen met Financité een label toekennen aan personen en organisaties die willen sparen- en beleggen met oog voor maatschappelijke meerwaarden.

http://www.fairfin.be/solidariteitslabel

Ps vermits ik werkloosheidsuitkeringen bekom sinds de C4 “medische overmacht” dien ik me beschikbaar te stellen via de VDAB voor de “arbeidsmarkt” maar als ik een werkaanbieding bekom (tot nu toe al 3x als boekhouder wat een knelpunt beroep is) en dan mededeel een lesbische vrouw (genderidentiteit) in een mannenlichaam (biologische sekse) van 61 jaar te zijn wordt het oorverdovend stil aan de andere kant…

Discriminatie? Vooroordelen? En dan is mijn naam niet eens van “vreemde” origine want die mensen ervaren nog meer problemen…! 

 

Krijgt het “sprookje” een happy end? En niet alleen voor mij…

dixit ex-personeelslid nr 0006244

Ps zie ook de 10 hartenwensen van Hart boven Hard

www.hartbovenhard.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!