De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

En wat met de vrije meningsuiting?

En wat met de vrije meningsuiting?

woensdag 2 november 2016 11:31
Spread the love

Op 23 oktober 2015 deelde ik met meer dan 100 vrienden, PVDA-leden een pamflet uit aan één van de Belgische stations. Ikzelf deed dat in Leuven. Ik verdeelde er honderden folders met volgend opschrift: “Er is genoeg voor iedereen”,maar de koek is niet eerlijk verdeeld“. Er was geen enkel incident en alles verliep prima. Toen werd ik aangesproken door de spoorwegpolitie

Feiten

Men vroeg me of ik een toestemming had voor deze actie. Ik kon die niet voorleggen.
Er werd een proces-verbaal opgemaakt. Volgens dit proces-verbaal had ik me schuldig gemaakt aan “in de stations… enige actie, activiteit of gedrag ontwikkelen waardoor het ongestoord genot van de reizigers van de diensten van het spoorvervoer in het gedrang kan worden gebracht behoudens schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming”, een strafbaar feit volgens het politiereglement van de spoorwegen. Het proces-verbaal maakt geen gewag van enige “hinder”, enkel van “geen toestemming”. (uit het verzoekschrift, opgesteld door mijn advocaat… ik heb ‘eiser’ wel vervangen door ‘ik’). Ik moest een boete betalen van 60€. Omdat ik die niet wou betalen werd ik gedagvaard.

Ik schreef toen:
Een folder en een koekje uitdelen in het station van Leuven… strafbaar of niet?

Minnelijke schikking

Op 2 mei kwam ik voor de politierechtbank van Leuven. Ik heb er mezelf verdedigd. De politierechter oordeelde dat ik me schuldig had gemaakt aan de in de dagvaarding aangehaalde feiten, maar heeft toch een opschorting van straf uitgesproken. Ondanks de opschorting werd ik wel veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten betalen. Die waren hoger dan de boete van 60€; 74€ ?!?
Na overleg met vrienden, heb ik daartegen beroep ingediend bij de Procureur des Konings te Leuven.

Hoger beroep

Men zei me dat ik me deze keer best kon laten verdedigen. Mijn advocaat is nu Mieke Van den Broeck van Progress Lawyers Network (deze week nog in het nieuws als advocaat van Syrische vluchtelingen, tegenover Theo Franken, die weigert de beslissing van een rechtbank uit te voeren).

Mijn hoger beroep gaat door in de rechtbank van Leuven (Smoldersplein), nu donderdag 3 november om 9u. Kom je me ondersteunen? Kom luisteren naar het pleidooi van advocate Mieke Van den Broeck.
Ik denk ook dat je aanwezigheid de rechter een beetje onder druk zet.
Ik zal er nadien ook verder over berichten. Graag tot dan of later.

Wout 0476 79 70 78

take down
the paywall
steun ons nu!