De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dinsdag 19 mei 2015 – Eindconferentie Community Currencies in Action (CCIA) in Brussel Bota75.

donderdag 21 mei 2015 10:50
Spread the love

Het Europese project Community Currencies in Action
(CCIA) rond gemeenschapsmunten waar FairFin aan meedoet, loopt op zijn einde.
Het eindverslag van dit project wordt gepresenteerd op een conferentie in
Brussel op dinsdag 19 mei. Dit evenement is interessant voor iedereen die
geïnteresseerd is in complementaire munten, aangezien op ontwerp, ontwikkeling
en aanbod van de munten wordt ingegaan.

Community Currencies in Action is een transnationaal
project dat tot doel heeft een basis te leggen voor kruiselingse sectoriële
geld-innovaties ontworpen voor het algemeen welzijn. Na 3 jaar loopt het
project ten einde en deze conferentie zal de resultaten en ervaringen delen van
de 6 piloot munten (zie www.ccia.eu/flyer)
en het bereikte resultaat rond het delen van kennis in de domeinen van
evaluatie, juridisch en inwilliging, implementatie en beste praktijken.

Programma:

13:00– 14:00:
Registratie

14 :00– 14:05:
Welcome, Antoine Attout – Financité (koepelorganisatie voor 100 NGO’s)

14:05 – 15:00: Key Note Speech – CCs (community currencies) as options for
the public sector on all scales
, Bernard Lietaer

15:00 –15:45: Understanding
the impact of CCs
, Leander Bindewald (NEF)

15:45 – 16:15: Coffee Break

16:15 – 17:00: 3 parallel Breakouts

Breakout 1 – Time
based Currencies
 with representatives from Makkie & Spice

Breakout 2 – Sustainable
Behaviour Currencies
with representatives from Limburg &
Brixton

Breakout 3 – Business-to-business
Currencies
with representatives from SoNantes & Qoin

17:00 – 17:15: Coffee Break

17:15 – 18:00: Panel – Major Achievements of the CCIA
project: CC Guidebook (Alice Martin (NEF)), Legal & Compliance Research
(Duncan McCann (NEF)) & Qoinware Software (Rob van Hilten (Qoin))

18:00 – 18:15: Closing Address, Tony Greenham (NEF)

18:15 – 20:00:
Networking and Drinks

Na de registratie en een kort welkomst woordje van
Antoinne Attout steekt Professor Bernard Lietaer als eerste van wal met
“Gemeenschapsgeld voor de publieke sector op alle niveaus”.

Wat heb ik geleerd over wat er monetaire wereld omgaat?
Het is moeilijker dan gedacht om de paradigmashift te maken maar het is hoogst
noodzakelijk!

Het plan van opzet: Wat? Waarom niet? Waarom nu? Conclusie?

Wat: we dienen een shift te maken van een “monocultuur
naar een meer veerkrachtige. De UK hebben het spel het slimst gespeeld: daar
kan je beide munten gebruiken als bedrijf, nl de UK£ en de €. Ecuador daarentegen
moet uit de doos komen… 80 procent van het BNP is gebaseerd op export van olie
en men gebruikt daar de US$ omdat men geen nationale munt heeft. De olieprijs
is gedaald en de US$ gestegen. Dit geeft een onevenwicht en men is niet meer
concurrentieel.

De oplossing: complementaire munten versterken en gaan
voor een coöperatieve economie. Het monetaire systeem zit al zo’n 300 jaar in
een carrousel op automatische piloot en niemand schijnt die te  kunnen stoppen.

Bernard verwijst naar het boek van Niall Ferguson waar
hij het heeft over “het vierkant van de Macht.

Er zal een shift in waarden plaatsvinden: nl van een
patriarchale maatschappij naar een matrifocale met twee parallelle
muntsystemen, één voor het primaire op lange afstand en één voor het lokale
gebeuren. Vrouwen zijn nu hoger opgeleid dan voorheen en zelfs meer dan mannen.

In 3200 v.C. werd het schrift ontworpen én het principe
van intrest bedacht.

Sindsdien zijn er maar 3 technologische verschuivingen
geweest:

1.    Van
koopwaar naar een muntstelsel -> dit leidde van een machtsverschuiving van
handelaars naar heersers

2.    Van
een muntstelsel naar papiergeld (zo’n 300 jaar geleden) -> dit leidde van
een machtsverschuiving van heersers naar banken

3.    Van
papiergeld naar digitaal “geld” = digitaal transporteerbaar “geld” (bv met een
iPhone) -> dit geeft een machtsverschuiving van banken naar ??? We weten het
nog niet… maar het is wel een “hot topic” en zorgt voor een hevige strijd.

Conclusie: het vierkant van Macht is nog steeds in takt
omdat de banken niet veranderen en gewoon blijven voortdoen. Er is wel een
stroming die er voor zorgt dat complementaire munten als gelijkwaardig
beschouwd worden met reguliere munten.

Dit zorgt voor een planetaire wijsheidbeschaving.

We plegen wel een aanslag op de democratie als we het oude financieel
systeem in leven blijven houden!

Leander Bindewald heeft het even over de impact van de “Community Currencies”
waarbij vanuit CCIA 6 pilootprojecten werden gevolgd.

Er zijn munten gebaseerd op tijd zoals de Makkie in Amsterdam, er zijn
munten gebaseerd op SME (Small and Medium Enterprise) krediet zoals de SoNantes
en er zijn munten die gegeven worden als waardering voor duurzaam gedrag zoals
de Spice Time Credits. Er bestaan ook B2B (Business to Business) munten zoals
de WIR.

Meer info op www.community-currency.info

Het proces van verandering is niet te stoppen. “Geld” is een sociale
technologie. Hij refereert naar het boek “People Powered Money” hoofdstuk 6
(een uitgave van CCIA).

Nu komen we aan de “breakouts”en heb gekozen voor de werkgroep “Time Based
Currencies”. Ben Dineen stelt de SPICE voor die in Wales gebruikt wordt, dit is
(nog) op “papier” gebaseerd en wordt ervaren als “geld”. Het project is
gesponsored door lokale besturen, scholen, ziekenfondsen, enz. Het is ook volledig
opengetrokken naar de culturele sector en je kan er bv een theatervoorstelling
mee “betalen”. 1 Time Credit is 1 uur, dus als een stuk 3 uur duurt is dat 3
Time Credits. Het is een volledig sociaal systeem.

De Makkie (“het is gemakkelijk”) wordt gebruikt in Amsterdam. Als je iets
doet voor je buurt kan je Makkie’s verdienen. (bv buurtwerk,…). Zelfs Albert Heijn
neemt ze aan!

Meer info op bv: http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/programma-samen-0/programma-samen/

Terug verzamelen voor het panelgesprek over de belangrijkste
verwezenlijkingen van het CCIA project.

Algemeen gesteld dienen we de mensen aan te zetten om zelf geld te creëren
en dit niet meer over te laten aan de banken!

Alice licht enthousiast het boek “People Powered Money” toe wat een
samenvatting is van het 3-jarig CCIA project. Het is een handleiding voor
mensen die er iets mee gaan doen! Op de webstek is het als e-boek beschikbaar,
ook in het NL.

Er is een wereldomspannende (studenten)beweging http://www.rethinkeconomics.org/
die een broeitank is van allerlei gedachten en ideeën omtrent omvorming van de
maatschappij.

Even een software
voorbeeld toegelicht door Rob van Hilten die gevat het verhaal achter Qoinware bespreekt.
Het is gebaseerd op Cyclos 3.7 en men gaat niet overstappen op versie 4.0 daar
deze niet meer Open Source is. Meer info verkrijgbaar via info@qoin.org

We streven er ook naar om overheden te overhalen om het
betalen van belastingen te aanvaarden in de munt die je verkiest!

We sluiten af met een hartelijk dankwoord aan allen.

“Geld” is niet bestand
tegen de crisis – het veroorzaakt ze… We dienen te werken op kleinere schaal met lokale
munten… dat is de boodschap!

Meer info = http://communitycurrenciesinaction.eu/nl/

take down
the paywall
steun ons nu!