De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dienstenchequebedrijven roepen huishoudhulpen terug aan het werk
ACV Voeding en Diensten, and

Dienstenchequebedrijven roepen huishoudhulpen terug aan het werk

Enkele weken geleden hebben de Waalse en de Brusselse regering de sluiting van de dienstenchequesector aangevraagd. Werkgeversfederatie Federgon sloot zich hierbij aan. De Vlaamse regering ligt nog steeds dwars. Ondertussen heeft zo’n 95% van de dienstenchequebedrijven beslist zelf hun activiteiten stop te zetten. Echter, roepen diezelfde dienstenchequebedrijven hun huishoudhulpen nu terug aan het werk. Onbegrijpelijk.

woensdag 1 april 2020 12:04
Spread the love

 

Na de gedurfde uitspraken van minister Jambon vorige week, roepen nu ook de dienstenchequebedrijven de huishoudhulpen op om weer aan het werk te gaan. Oké, we hebben het virus bij zijn nekvel, maar de situatie is nog niet onder controle. Natuurlijk willen we allemaal zo snel mogelijk het ‘normale leven’ hervatten, maar is het verstandig om de gezondheid van deze werknemers, hun gezin en hun klanten op het spel te zetten? Is deze sector zo onmisbaar dat we het risico willen nemen? Retorische vragen wat ons betreft.

Voelbare druk

Dat dienstenchequebedrijven hun werknemers op de hoogte houden, is zeker positief. De vraag rijst of de manier waarop ze dat doen even gunstig is. Zinnen als ‘jouw collega’s willen aan de slag blijven’ of ‘er zijn veel aanvragen van de klanten’ of nog ‘oudere mensen hebben jullie nodig’ kunnen al snel bepaalde verwachtingen en druk creëren. Dienstenchequebedrijven vertrouwen op de loyaliteit van de werknemers en wensen dus dat de huishoudhulp zoals ‘gewoonlijk’ haar/zijn werk uitvoert, terwijl de klanten in quarantaine zitten. En dit terwijl de regering Wilmès uitdrukkelijk vraagt om ‘in uw kot’ te blijven en andere sectoren volledig dicht zijn.

Onmogelijke maatregelen voor de sector

Deze dienstenchequebedrijven geven aan rekening te houden met de genomen maatregelen, maar als we nu eerlijk zijn … het is geen geheim dat social distancing gewoon onmogelijk is in deze sector. Klanten worden verondersteld niet in dezelfde kamer te zijn als de huishoudhulp. Is dit toepasbaar, als gezin en huishoudhulp, als je over een beperkt aantal ruimtes beschikt? Is een afstand van minstens 1,5 meter haalbaar? Deze vragen zijn snel beantwoord.

Verder zouden huishoudhulpen extra materiaal ontvangen, opdat hun veiligheid en die van de klanten gegarandeerd zou worden. Mondmaskers – waar reeds een nijpend tekort van is! – en een bijkomende set handschoenen moeten hiervoor zorgen. We hebben ondertussen al meermaals horen vallen op de televisie: een dergelijke uitrusting maakt het werken niet gemakkelijker. Integendeel.

Extra stimulans

Belangrijk om weten is dat zowel werkgevers als werknemers gestimuleerd worden om te werken. Zo stelt minister Crevits een verhoging van de subsidies voor de dienstenchequeprestaties met 8,64 euro voor. Dit gedurende een maand en enkel voor de ondernemingen die actief blijven, waardoor de subsidie tijdelijk toeneemt: van 14,36 euro naar 23 euro. Hiermee kunnen deze bedrijven de extra kosten, waarmee ze door de crisis geconfronteerd worden, deels dekken. Althans, daarvoor zou het moeten dienen. De bibberpremie – 1 euro – waarmee sommige huishoudhulpen wordt gelokt, is slechts een aalmoes die hun gezondheid en die van de klanten in gevaar brengt.

Werkgevers benadrukken op hun beurt de financiële voordelen wanneer je terug aan de slag zou gaan. Zo krijgt je uiteraard je volledige salaris voor de gewerkte dagen en beschik je bovendien terug over de maaltijdcheques … in plaats van de tijdelijke werkloosheidsvergoeding van 70 procent . Een vergoeding die geen houdbare oplossing is voor deze huishoudhulpen die zeer lage lonen én weinig reserves hebben.

De federale- en Vlaamse regering, en nu ook de werkgevers, stellen de meest kwetsbaren nog meer in de onzekerheid en stelt hen bloot aan de risico’s van het coronavirus. Naast het financiële aspect is er dus ook sprake van het gezondheidsrisico. Als huishoudhulpen terug gaan werken, leidt dit tot een potentieel gevaarlijke situatie door de veelheid aan contacten. Daarom vragen we om de nodige maatregelen te nemen om deze huishoudhulpen en hun klanten degelijk te beschermen. Gezondheid of economie? Voor ons is het antwoord overduidelijk.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!