Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Binnenkort moeten Vlamingen die beroep aantekenen tegen beslissingen in hun zorgbudget daar 75 euro voor neertellen. Dat besliste de Vlaams Regering afgelopen vrijdag op de Ministerraad, tegen verschillende adviezen in. Het zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die v...

  Klokslag 10 uur laten de militanten van het ABVV, de ACLVB en het ACV zich duidelijk – en met veel lawaai – horen om de woede van de werknemers en werkneemsters te uiten (de geldende coronamaatregelen in acht nemend). Momenteel zitten de onderhandelingen over het interprofessione...

  Minister Jambon kondigde 4,3 miljard euro aan investeringen met veel aandacht voor bakstenen en cement, maar er moet ook voldoende geïnvesteerd worden in mensen. We verwelkomen alvast de bijkomende aandacht voor de zorg en het zorgpersoneel en het onderwijs, maar hopen dat alle werknemer...

Uitkering tijdelijke werkloosheid: uitbetalingsinstellingen betalen pas als het dossier volledig is

  Bedrijven doen in deze coronacrisis massaal beroep op tijdelijke werkloosheid. De procedure hiervoor is versneld en vereenvoudigd, maar verloopt niet automatisch. De werknemer moet een aanvraag indienen, maar ook de werkgever moet aangifte doen. Wanneer werkgevers hun werknemers tijdel...

Een oude man wordt verzorgd.

  Er zijn veel grote helden in onze samenleving. De werknemers die vandaag nog aan het werk zijn om essentiële diensten te leveren en daarbij veel mensen tegenkomen, verdienen respect. Winkelbediendes, apothekers, chauffeurs, politieagenten … en de medewerkers van de zorg. Respect, dat wi...

Werkgevers uit de bouwsector bereid de gezondheid van de werknemers in gevaar te brengen

  #jobcrucial Het welzijn van de werknemers is de eerste bezorgdheid van de vakbonden te midden van de coronacrisis. Maar blijkbaar niet voor de werkgeversorganisaties uit de bouwsector: zij weigeren de preventiemaatregelen in acht te nemen die de vakbonden ter bescherming van de gezondhei...

Dienstenchequebedrijven roepen huishoudhulpen terug aan het werk

  Na de gedurfde uitspraken van minister Jambon vorige week, roepen nu ook de dienstenchequebedrijven de huishoudhulpen op om weer aan het werk te gaan. Oké, we hebben het virus bij zijn nekvel, maar de situatie is nog niet onder controle. Natuurlijk willen we allemaal zo snel mogelijk he...

Coronacrisis: sociaal overleg in paritair comité schiet niet op

  De vakbonden hebben er in gemeenschappelijk front herhaaldelijk op aangedrongen om goede afspraken te maken in het belang van de werknemers uit PC 200. “En toch vinden de werkgevers het dus niet opportuun om, samen met de vakbonden, hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de 450.000 w...

ACLVB reageert op Vlaams regeerakkoord: “Weinig concrete maatregelen, veel gemiste kansen”

Alea iacta est! We hebben er even op moeten wachten, maar Jan Jambon I is een feit. Het lijvige regeerakkoord legt de lat hoog. De Vlaamse Regering bouwt aan een Vlaanderen dat schittert en excelleert en streeft bovenal naar een warm en sociaal Vlaanderen. Dat de lat hoog ligt, bewijst de ambi...

Respect voor oudere werknemers: Er is nog werk aan de winkel voor deze regering!

Het beleid van veel ondernemingen is niet gericht op de aanmoediging van de tewerkstelling van oudere werknemers. Een verkeerd maatschappijbeeld en een foute perceptie bij bedrijven  dat ‘oud, out is’, liggen aan de basis hiervan.  Ik ben dan ook tevreden dat  de minister van pensioe...

Load More