Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Acties bij AG Insurance: vakbonden en personeel pikken gebrek aan respect niet meer

  Vorige maand beëindigde de directie eenzijdig de onderhandelingen over een CAO Telewerk en probeerde ze het personeel een individuele bijlage bij het arbeidscontract te laten ondertekenen. Ze bedreigden zelfs het personeel: als je niet tekent voor 8 oktober, mag je na deze datum geen en...

  De dienstenchequesector staat onder druk. Een combinatie van lage lonen en weinig werkbare jobs zorgt ervoor dat de sector onaantrekkelijk is geworden. De vacatures raken niet ingevuld, met lange wachtlijsten voor de klanten als gevolg. Tijdens de vorige sectorale onderhandelingen waars...

IBM: 8 maanden vakbondsstrijd leidt tot resultaat ondanks een totaal gebrek aan respect vanwege de directie

  Respect voor de werknemers van IBM België en voor het Belgische sociale overlegmodel stonden de voorbije acht maanden heel laag op de prioriteitenlijst van de directie van IBM België. Helemaal bovenaan stond de blinde uitvoering van een op internationaal niveau besliste herstructurering...

Europa moet meer ambitie tonen in de strijd tegen armoede en uitsluiting

  Het is een belangrijke stap vooruit dat opnieuw een cijferdoel voorligt voor de vermindering van het aantal personen met risico op armoede of uitsluiting tegen 2030. Het is echter ontgoochelend dat de Europese Unie voorlopig niet verder komt dan een vermindering met 15 miljoen tegen 203...

  Binnenkort moeten Vlamingen die beroep aantekenen tegen beslissingen in hun zorgbudget daar 75 euro voor neertellen. Dat besliste de Vlaams Regering afgelopen vrijdag op de Ministerraad, tegen verschillende adviezen in. Het zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die v...

  Klokslag 10 uur laten de militanten van het ABVV, de ACLVB en het ACV zich duidelijk – en met veel lawaai – horen om de woede van de werknemers en werkneemsters te uiten (de geldende coronamaatregelen in acht nemend). Momenteel zitten de onderhandelingen over het interprofessione...

  Minister Jambon kondigde 4,3 miljard euro aan investeringen met veel aandacht voor bakstenen en cement, maar er moet ook voldoende geïnvesteerd worden in mensen. We verwelkomen alvast de bijkomende aandacht voor de zorg en het zorgpersoneel en het onderwijs, maar hopen dat alle werknemer...

Uitkering tijdelijke werkloosheid: uitbetalingsinstellingen betalen pas als het dossier volledig is

  Bedrijven doen in deze coronacrisis massaal beroep op tijdelijke werkloosheid. De procedure hiervoor is versneld en vereenvoudigd, maar verloopt niet automatisch. De werknemer moet een aanvraag indienen, maar ook de werkgever moet aangifte doen. Wanneer werkgevers hun werknemers tijdel...

Een oude man wordt verzorgd.

  Er zijn veel grote helden in onze samenleving. De werknemers die vandaag nog aan het werk zijn om essentiële diensten te leveren en daarbij veel mensen tegenkomen, verdienen respect. Winkelbediendes, apothekers, chauffeurs, politieagenten … en de medewerkers van de zorg. Respect, dat wi...

Werkgevers uit de bouwsector bereid de gezondheid van de werknemers in gevaar te brengen

  #jobcrucial Het welzijn van de werknemers is de eerste bezorgdheid van de vakbonden te midden van de coronacrisis. Maar blijkbaar niet voor de werkgeversorganisaties uit de bouwsector: zij weigeren de preventiemaatregelen in acht te nemen die de vakbonden ter bescherming van de gezondhei...

Load More