Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Uitkering tijdelijke werkloosheid: uitbetalingsinstellingen betalen pas als het dossier volledig is

  Bedrijven doen in deze coronacrisis massaal beroep op tijdelijke werkloosheid. De procedure hiervoor is versneld en vereenvoudigd, maar verloopt niet automatisch. De werknemer moet een aanvraag indienen, maar ook de werkgever moet aangifte doen. Wanneer werkgevers hun werknemers tijdel...

Een oude man wordt verzorgd.

  Er zijn veel grote helden in onze samenleving. De werknemers die vandaag nog aan het werk zijn om essentiële diensten te leveren en daarbij veel mensen tegenkomen, verdienen respect. Winkelbediendes, apothekers, chauffeurs, politieagenten … en de medewerkers van de zorg. Respect, dat wi...

Werkgevers uit de bouwsector bereid de gezondheid van de werknemers in gevaar te brengen

  #jobcrucial Het welzijn van de werknemers is de eerste bezorgdheid van de vakbonden te midden van de coronacrisis. Maar blijkbaar niet voor de werkgeversorganisaties uit de bouwsector: zij weigeren de preventiemaatregelen in acht te nemen die de vakbonden ter bescherming van de gezondhei...

Dienstenchequebedrijven roepen huishoudhulpen terug aan het werk

  Na de gedurfde uitspraken van minister Jambon vorige week, roepen nu ook de dienstenchequebedrijven de huishoudhulpen op om weer aan het werk te gaan. Oké, we hebben het virus bij zijn nekvel, maar de situatie is nog niet onder controle. Natuurlijk willen we allemaal zo snel mogelijk he...

Coronacrisis: sociaal overleg in paritair comité schiet niet op

  De vakbonden hebben er in gemeenschappelijk front herhaaldelijk op aangedrongen om goede afspraken te maken in het belang van de werknemers uit PC 200. “En toch vinden de werkgevers het dus niet opportuun om, samen met de vakbonden, hun verantwoordelijkheid op te nemen voor de 450.000 w...

ACLVB reageert op Vlaams regeerakkoord: “Weinig concrete maatregelen, veel gemiste kansen”

Alea iacta est! We hebben er even op moeten wachten, maar Jan Jambon I is een feit. Het lijvige regeerakkoord legt de lat hoog. De Vlaamse Regering bouwt aan een Vlaanderen dat schittert en excelleert en streeft bovenal naar een warm en sociaal Vlaanderen. Dat de lat hoog ligt, bewijst de ambi...

Respect voor oudere werknemers: Er is nog werk aan de winkel voor deze regering!

Het beleid van veel ondernemingen is niet gericht op de aanmoediging van de tewerkstelling van oudere werknemers. Een verkeerd maatschappijbeeld en een foute perceptie bij bedrijven  dat ‘oud, out is’, liggen aan de basis hiervan.  Ik ben dan ook tevreden dat  de minister van pensioe...

Duurzame energie? Niet ten koste van de koopkracht!

De federale energieregulator Creg gaf distributienetbeheerder Eandis de toestemming om vanaf 1 april zijn tarieven te verhogen met 6 euro per maand en per gezin. Dat betekent een toename van 11% van de totale stroomfactuur ! Die verhoging kwam er op vraag van Eandis die groenestroom...

ACLVB beraadt zich over IPA-voorstel regering

Deze morgen hadden Jan Vercamst, Nationaal Voorzitter van de Liberale Vakbond ACLVB en Bernard Noël, Nationaal Secretaris, een onderhoud met de federale regering onder leiding van eerste minister Yves Leterme. Jan Vercamst : "Tijdens dit gesprek heeft de ACLVB meer uitleg gevraagd o...

Afgevaardigden Liberale Vakbond stemmen tegen IPA

Vandaag was het de beurt aan de Liberale Vakbond om zich uit te spreken over het Interprofessioneel Akkoord. Door de unieke eenheidsstructuur gebeurt dit bij de Liberale Vakbond in één nationaal comité. De afgevaardigden wikten en wogen het voorontwerp tijdens de presentatie en de kr...

Load More