De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Acties bij AG Insurance: vakbonden en personeel pikken gebrek aan respect niet meer
Opinie - BBTK, CNE,

Acties bij AG Insurance: vakbonden en personeel pikken gebrek aan respect niet meer

Dinsdag 5 oktober en donderdag 7 oktober vonden/vinden er vakbondsacties plaats bij AG Insurance (Brussel, Antwerpen en Charleroi). Het personeel en de vakbonden zijn het beu dat een bedrijf dat zich profileert als ‘Top Employer’ en al jaren meer dan een half miljard euro winst maakt, zo weinig respect heeft voor zijn personeel. De werkdruk is onaanvaardbaar hoog, er is geen compensatie voor de inspanningen tijdens covid en nu wil de directie ook niet verder onderhandelen over een cao Telewerk.

woensdag 6 oktober 2021 13:04
Spread the love

 

Vorige maand beëindigde de directie eenzijdig de onderhandelingen over een CAO Telewerk en probeerde ze het personeel een individuele bijlage bij het arbeidscontract te laten ondertekenen. Ze bedreigden zelfs het personeel: als je niet tekent voor 8 oktober, mag je na deze datum geen enkele dag meer telewerken. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen.

Hoewel de personeelsleden alles hebben gegeven tijdens een moeilijk coronajaar, waarin AG Insurance opnieuw een nettowinst realiseerde van meer dan een half miljard euro, weigerde de directie de juiste modaliteiten te voorzien: geen telewerkvergoeding voor 2020, geen ergonomische bureaustoel, geen eerlijke compensatie voor de afschaffing van arbeidstijdregistratie bij telewerk (m.a.w. geen compensatie voor de vele gratis overuren die thuis worden gepresteerd door onhaalbare objectieven, meetings op onmogelijke tijdstippen, de verplichte permanenties…), enz.

Twee weken geleden organiseerden de vakbonden digitale personeelsvergaderingen met een recordopkomst. Meer dan 90% van de aanwezigen steunde het telewerkvoorstel van de vakbonden en een grote meerderheid vroeg om acties te organiseren als onderhandelingen tot niets zouden leiden. De vakbonden riepen vervolgens het personeel op om dinsdag 5/10 en donderdag 7/10 massaal naar kantoor af te zakken i.p.v. te telewerken en ter plaatse een petitie te ondertekenen waarin het telewerkvoorstel en de houding van de directie expliciet worden afgekeurd. Deze petitie werd ondertussen op amper 1 dag al meer dan 1.000 keer ondertekend. De vakbonden hopen dat de directie alsnog een verbeterd voorstel op tafel zal leggen, waaruit écht respect voor het personeel blijkt.

Recordwinst voor AG, niets voor personeel

Dit komt boven op de weigering van de directie om een compensatie te geven voor de prestaties geleverd in 2020 in moeilijke omstandigheden (voltijds telewerk) met weinig menselijk contact en het chronisch personeelstekort en de te hoge werkdruk in bijna alle departementen.

Eerder dit jaar voorkwamen de vakbonden al een spontane staking in Charleroi waar het departement (verzekeringen voor) “Particulieren en Kleine Ondernemingen” al 2 jaar kreunt onder een te hoge werkdruk en systematische onderbezetting. Na een symbolische actie in juli waarbij de medewerkers geen telefoonoproepen meer beantwoordden van makelaars, kwam de directie met enkele tijdelijk maatregelen. Er kwamen echter geen structurele maatregelen en dus geen échte oplossingen: de situatie bleef even slecht. De tijdelijke maatregelen werden begin september weer afgeschaft en nu wil de directie op 4 zaterdagen ‘vrijwillig zaterdag’ organiseren om de achterstand weg te werken.  De vakbonden en het betrokken personeel aanvaarden dit gebrek aan respect voor het welzijn van deze overwerkte mensen niet meer.

Vakbonden het zwijgen opgelegd

Sinds 3 jaar gaat het sociaal overleg bij AG van kwaad naar erger: het werd een lege doos. Eerst werd er slechts een absoluut minimum aan informatie geegven in de overlegorganen. Dan werd het aantal mandaten beperkt en was de tijd die we aan ons mandaat mogen besteden aan de beurt. Nu worden personeelsvertegenwoordigers geïntimideerd en de syndicale mailboxen geblokkeerd.

Genoeg is genoeg: als er geen beterschap komt, zullen er nog acties volgen!

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!