Foto: Helenka Spanjer
, and

ABVV, ACLVB en ACV laten stem werknemers horen om rechtvaardig interprofessioneel akkoord af te dwingen

Een loonmarge die beperkt wordt tot 0.4% voor de twee volgende jaren is niet alleen ruimschoots onvoldoende, maar ook totaal onrechtvaardig. Het is een regelrechte slag in het gezicht van de werknemers en werkneemsters. Op donderdag 25 februari betogen de 3 vakbonden voor de Nationale Bank in Brussel.

donderdag 25 februari 2021 15:00
Spread the love

 

Klokslag 10 uur laten de militanten van het ABVV, de ACLVB en het ACV zich duidelijk – en met veel lawaai – horen om de woede van de werknemers en werkneemsters te uiten (de geldende coronamaatregelen in acht nemend).

Momenteel zitten de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord in het slop omdat de werkgevers weigeren deze op een correcte en eerlijke manier aan te vatten. Het gaat hier nochtans om een cruciale afspraak voor alle werknemers en werkneemsters: Het IPA bepaalt het kader van de loonevolutie voor de twee volgende jaren en voorziet maatregelen ter verbetering van de werkomstandigheden, de eindeloopbanen en de minimumlonen.

De loonsverhoging strikt beperken tot 0.4% is onaanvaardbaar!

Deze 0.4% is niet enkel totaal onaanvaardbaar, maar ook sociaal compleet onrechtvaardig. Dit cijfer toepassen op alle sectoren, die allemaal een andere economische realiteit kennen, is heel oneerlijk. We moeten afstappen van het wettelijk keurslijf en een hogere loonmarge bepalen die aan de realiteit van alle werknemers en werkneemsters voldoet.

Halsstarrig vasthouden aan dit cijfer is ook economisch gevaarlijk want zo wordt de hele economie onderuit gehaald. Door een verhoging van onze koopkracht te weigeren remmen de werkgevers de economische heropleving af en bedreigen ze de sociale vrede, en dit volop in de coronacrisis. In deze context is het nochtans cruciaal een consensus te kunnen vinden over een bijkomende inspanning voor de laagste inkomens, in alle sectoren.

Door de onderhandelingen over het IPA te blokkeren gijzelen de werkgevers ook de uitkeringsgerechtigden, aangezien een herwaardering van hun pensioenen of andere sociale uitkeringen (cf. de welvaartsenveloppe] uitblijft. Nochtans schrijft de wet zeer duidelijk voor dat een dergelijk akkoord ten laatste op 15 september moet zijn bedongen.

Wat zijn de eisen?

  1. Een indicatieve loonmarge: Wij weigeren de verplichte maximumnorm op de lonen te volgen. De loonnorm kan slechts richtingaangevend zijn, vermits elke sector zijn eigen economische realiteit kent. Wij verwerpen de wet van 1996 die een verhoging van de lonen, waarop de werknemers en werkneemster volledig recht hebben, tegenhoudt.
  2. Een significante verhoging van de lage lonen is nodig en kan via de oprichting van een solidariteitsfonds. Wij willen dat een dergelijk fonds er onmiddellijk komt. De werkgevers moeten 0.2% van de loonmassa in dit fonds storten, en dit bovenop de indicatieve loonnorm.
  3. Een optimalisatie van de eindeloopbaanstelsels
  4. De aanpassing van de sociale uitkeringen en vergoedingen aan de loonevolutie  [welvaartsenveloppe] moet los van het IPA worden onderhandeld.
  5. De herverdeling van het beschikbare werk en van de steunmaatregelen is prioritair:  Dit om een flexibelere eindeloopbaan aan de oudere werknemers te kunnen verzekeren en afdoend te kunnen reageren op herstructureringsaankondigingen.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!