De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opinie - , and

Meer duidelijkheid over relanceplannen nodig

ACV, ABVV en ACLVB vragen meer duidelijkheid over de relanceplannen van de Vlaamse regering. De drie Vlaamse bonden riepen vorige week de Vlaamse regering op om de werknemers te waarderen en te ondersteunen. In de septemberverklaring van minister-president Jambon kregen de werknemers als helden van vandaag een bedanking, maar hun plaats in de relance blijft vaag.

dinsdag 29 september 2020 12:56
Spread the love

 

Minister Jambon kondigde 4,3 miljard euro aan investeringen met veel aandacht voor bakstenen en cement, maar er moet ook voldoende geïnvesteerd worden in mensen.

We verwelkomen alvast de bijkomende aandacht voor de zorg en het zorgpersoneel en het onderwijs, maar hopen dat alle werknemers aandacht krijgen. Zeker zij die er financieel zwakker voorstaan door de crisis, nu ook uit de lokale armoedebarometer blijkt dat de kwetsbaarheid toeneemt. We hebben gehoord wat er van de werknemers verwacht wordt, maar weinig over hoe we de onzekerheid waarin velen van hen verkeren gaan wegnemen.

De aandacht voor digitalisering is terecht, maar de digitale kloof overwin je niet alleen met mensen warm maken. Het gaat ook over digitale toegang en betaalbare voorzieningen.

De budgettaire implicaties van de plannen moeten nog worden uitgeklaard. Er ligt veel nadruk ligt op eenmalige maatregelen en ze steunen vooral op de beschikbaarheid van Europese middelen. De nood aan een structurele wijziging van prioritieten en budgetten is nochtans groot.

Het is ook nog onduidelijk hoe Vlaanderen het begrotingstraject ziet en waar de middelen de komende jaren vandaan zullen komen. De regering moet absoluut vermijden dat de gewone mensen en werknemers voor de kosten van de crisis moeten opdraaien.

De aankondiging van de relanceplannen in de septemberverklaring is een eerste stap. We verwachten dat de Vlaamse regering haar plannen voorlegt en verder uitwerkt in overleg met de sociale partners.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!