Een oude man wordt verzorgd.
Bron: Pixabay
Open brief - BBTK, ACV Puls, ACV Openbare Diensten, ACOD LRB,

Open brief van het vakbondsfront in de zorg

dinsdag 14 april 2020 11:28
Spread the love

 

Er zijn veel grote helden in onze samenleving. De werknemers die vandaag nog aan het werk zijn om essentiële diensten te leveren en daarbij veel mensen tegenkomen, verdienen respect. Winkelbediendes, apothekers, chauffeurs, politieagenten … en de medewerkers van de zorg. Respect, dat wil ook zeggen dat we hen niet mogen voorliegen.

Begin maart kondigde zich nochtans een perfecte storm aan, de coronacrisis. Met gigantische inzet zouden de ziekenhuizen in de weken nadien diensten ombouwen en werd personeel bijgeschoold rond het virus. Andere voorzieningen in de zorg hadden die capaciteit niet. Zij werden daardoor hard getroffen door het gebrek aan beschermingsmateriaal. Wekenlang hebben zij gewerkt met te weinig mondmaskers, schorten en handschoenen.

Ook vandaag kan de Vlaamse regering de werknemers uit de woonzorgcentra, gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg en de gezinszorg nog altijd niet de zekerheid bieden dat ze op tijd de nodige beschermingsmiddelen tegen corona zullen krijgen. Hoe lang nog zal er een tekort aan FFP2-maskers, ontsmettingsmateriaal en overschorten zijn? Dit had gisteren al opgelost moeten zijn.

Deze werknemers worden vandaag helden genoemd. Elke dag applaudisseren velen voor hen. Maar wat zij écht nodig hebben, zijn middelen. Omdat de Vlaamse regering niet voor materiaal kon zorgen, zijn de organisaties die het konden zelf op zoek gegaan. Dat toont de weerbaarheid van de Vlaamse zorg- en welzijnssector maar ook de zwakte van deze Vlaamse regering. En dan hebben we het nog niet over het ontbreken van een degelijke aanpak voor het testen van het personeel, bewoners en cliënten.

De zorg- en welzijnssector kampt al jaren met een structurele onderfinanciering. Zo kwamen er begin maart nog, meer dan 9000 werknemers op straat tegen de zoveelste geplande besparingen en voor meer personeel. Die besparingen maken ook het bedwingen van de crisis vandaag moeilijker. Nijpende personeelstekorten worden nog scherper gesteld omdat collega’s uitvallen. De epidemie van personeelstekort en te hoge werkdruk woedt al jaren door de ouderenzorg. De onzekerheid door de hervormingen en de besparingen in de gehandicaptenzorg vreet aan de organisaties en hun werknemers. Na de corona crisis zal de roep naar het intrekken van de besparingen, meer personeel en een beter statuut niet verdwenen zijn, integendeel. De corona crisis maakt de problemen enkel nog acuter.

Op de valreep konden vakbonden en werkgevers een akkoord afsluiten waardoor zorgpersoneel kan gaan helpen in bijvoorbeeld woonzorgcentra waar de nood op dit moment zeer hoog is. De opstart hiervan is niet eenvoudig maar we zien veel initiatieven in de regio’s. De regierol van de Vlaamse overheid is er echter niet. Men moet zijn plan maar trekken op het terrein.

Wij blijven daarom vragen dat het personeel de nodige bescherming en middelen krijgt. We roepen de federale en Vlaamse regeringen op om nog meer in te zetten op de aankoop van mondmaskers, schorten en brillen. Ook al moet daarvoor een hoge prijs betaald worden. De gezondheid en het leven van het zorgpersoneel en de bewoners en patiënten zijn ermee gemoeid.

De bestaande personeelstekorten worden nu dubbel zo hard gevoeld. Er is, vooral in de woonzorgcentra, bijstand nodig van verpleegkundigen, psychologen en hygiënisten. De pas opgerichte Taskforce zal de problemen rond personeelstekorten, arbeidsomstandigheden en werkdruk helaas niet oplossen. Beschermingsmateriaal, extra verpleegkundigen en psychologische bijstand zijn een must. Nu en niet morgen!

De keuzes en het beleid van de Vlaamse regering de voorbije weken schoot tekort. Maar dit kan nu nog deels worden rechtgezet. Maar dan moet de overheid er wel voor kiezen om meer te coördineren, veel meer samen te werken en te investeren.

 

BBTK Social-Profit – Johan Van Eeghem, Federaal secretaris

ACOD LRB – Willy Vanden Berghe, Federaal secretaris

ACV Puls – Mark Selleslach, Algemeen Coördinator Non-Profit

ACV openbare diensten – Jan Mortier, Coördinator Openbare Zorgsector

ACLVB – Gert Van Hees, Sectorverantwoordelijke Non-Profit

 

Deze open brief is een overname van de website van BBTK.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!