De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

IBM: 8 maanden vakbondsstrijd leidt tot resultaat ondanks een totaal gebrek aan respect vanwege de directie
Opinie - BBTK, ACV Puls,

IBM: 8 maanden vakbondsstrijd leidt tot resultaat ondanks een totaal gebrek aan respect vanwege de directie

dinsdag 6 juli 2021 17:18
Spread the love

 

Respect voor de werknemers van IBM België en voor het Belgische sociale overlegmodel stonden de voorbije acht maanden heel laag op de prioriteitenlijst van de directie van IBM België. Helemaal bovenaan stond de blinde uitvoering van een op internationaal niveau besliste herstructurering.

Resultaat: 1 op de 5, of een kleine 200 jobs gingen verloren. Nochtans liet IBM België, ook in coronatijden, in België forse winstcijfers optekenen. In september zullen een tweehonderdtal werknemers getransfereerd worden naar KYNDRYL.

Op dinsdag 22 juni heeft de directie eenzijdig haar plan van collectief ontslag uitgevoerd. Daarmee wordt het nu tijd om de balans op te maken van de vakbondsacties van de voorbije 8 maanden.

Er is dan wel geen cao sociaal plan ondertekend, toch ligt het resultaat dat we dankzij onze strijd van de voorbije acht maanden hebben bereikt, ver boven dat van het oorspronkelijke voorstel van de directie. Dat resultaat is enkel te danken aan de steun van de werknemers voor de door de vakbondsafvaardiging georganiseerde acties en aan de collectieve betwisting van de eenzijdige afsluiting van de eerste fase van de wet RENAULT.

De vakbondsafvaardiging en -vertegenwoordigers hebben er ondanks de coronamaatregelen alles aan gedaan om de band met de werknemers te behouden en te versterken. De voorbije acht maanden hebben zij bijna wekelijks virtuele personeelsvergaderingen georganiseerd en waren zij op elk moment bereikbaar voor hun collega’s. Het mag dan ook niet verwonderen dat de deelname aan de personeelsvergaderingen een stuk hoger lag dan bij de (sporadische én vooraf opgenomen) voorlichtingsbijeenkomsten van de directie. Het vertrouwen in de vakbonden zagen we de afgelopen maanden ook vertaald in een toename van het vakbondslidmaatschap.

Wat de vakbondsdelegatie/personeelsvertegenwoordigers hebben verkregen:

–                  Een vermindering van het totale aantal vertrekkers met ongeveer 20 werknemers ten opzichte van het oorspronkelijke vooropgestelde aantal (206);

–                  Een stijging van het aantal vrijwillige vertrekken (VLP’s) ten opzichte van het aantal gedwongen ontslagen:

  • Het aantal vrijwillige vertrekkers (VLP’s) maakt 75% van het totale aantal vertrekkers uit (was in de oorspronkelijke plannen van de directie 25%);
  • Het aantal gedwongen ontslagen maakt 25% uit van het totale aantal vertrekkers (was in de oorspronkelijke plannen van de directie 75%);

–                  Geen gedwongen ontslagen onder de naar KYDRYL te transfereren werknemers;

–                  Een verhoging van de extralegale premie per jaar anciënniteit bovenop de ontslagvergoeding bij gedwongen ontslagen;

–                  Een outplacement op kosten van de werkgever bij gedwongen ontslagen;

–                  Een aanzienlijke verhoging van het individuele opleidingsbudget voor elk gedwongen ontslag;

–                  Een verbetering van het plan voor vrijwillig vertrek (VLP); een aanpassing aan het einde van de loopbaan

Wat de vakbondsdelegatie/personeelsvertegenwoordigers helaas niet hebben verkregen:

–                  Transparantie over en controle door de vakbondsafvaardiging van de uitvoering van de beslissingen van de management;

–                  Werkzekerheid voor de werknemers die blijven voor de komende jaren;

–                  De uitvoering van een strategisch plan voor permanente vorming en opleiding ter voorbereiding op technologische veranderingen bij IBM;

–                  Een contractueel bindende lijst van alle collectieve voordelen voor de werknemers die naar KYNDRYL zullen worden getransfereerd.

Wat er nog moet gebeuren:

–                  De sociale dialoog terug op gang brengen na een grondige analyse van de rol van de directie in het mislukken van de sociale dialoog binnen IBM België;

–                  Toezicht op de uitvoering van het transformatieplan;

–                  Sociaal overleg binnen KYNDRYL opstarten;

–                  Blijven aandringen op een transparante en contractueel bindende inventaris van alle collectieve voordelen die uit hoofde van het contract zijn verworven bij KYNDRYL;

–                  De inbreuken op de wet RENAULT aan de kaak blijven stellen en de verbetering van de procedure Renault blijven eisen op basis van de slechte praktijken bij IBM.

Conclusie

Het dovemansgesprek dat de afgelopen 8 maanden is gevoerd, het onvermogen van de directie om tot een sociaal akkoord te komen en de chantage die zij heeft gepleegd om individuele betwistingen bij de gedwongen ontslagen te ontlopen, hebben het vertrouwen van de werknemers en hun afgevaardigden in de nieuwe Country General Manager en de rest van de directie ondermijnd.

Wij zullen de steun van een bemiddelaar van het ministerie van Werk vragen om ons vanaf september te helpen om het sociaal overleg binnen IBM België op gang te trekken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!