De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Denken als ambacht: De levenswijsheid van tien Vlaamse filosofen
Boekrecensie -

Denken als ambacht: De levenswijsheid van tien Vlaamse filosofen

donderdag 20 september 2012 15:22
Spread the love

Joel De Ceulaer interviewde 10 bekende Vlaamse filosofen op emeritaat.

De interview techniek maakt enerzijds dat de filosofen verplicht zijn hun ideeën en theorieën helder en beknopt te formuleren,anderzijds mis je door het format toch enige diepgang. Een tweede rode draad in de interviews is de vraag over het Godsbestaan. God is prominent aanwezig in het boek, ook al bestaat hij voor sommigen niet.

Maar als je de filosofen ooit “ live” aan het werk zag, dan ontdek je ongekende persoonlijke aspecten van hun persoonlijkheid. Zo is de bezorgdheid van Hubert Dethier voor zijn zwaar gehandicapte 52-jarige zoon revelerend voor de warme man. Of het verhaal van Rudolf Boehm dat zijn vader tijdens de 2° wereldoorlog als hoogleraar farmaceutische scheikunde zich bezig hield met het uitvinden van geneesmiddelen om zieke mensen te genezen, terwijl op dat zelfde moment honderdduizenden mensen aan het sneuvelen waren. Heel wat filosofen werden of wilden priester worden zoals Herman De Dijn of Etienne Vermeersch.

In het interview wordt ook de vraag gesteld wat het grootste probleem van deze tijd is.  Samuel Ijsseling  denkt aan het migratieprobleem en Herman Roelants geeft prioriteit aan de oplossing van het armoedeprobleem. Veel filosofen zijn wetenschapsfilosofen en geven hun visie op filosofie als wetenschap, maar het voorwoord van Jean Paul Van Bendegem toont meteen aan dat een tekst toch beter uitgebouwd kan worden dan een interview uit de losse pols.

Wie interesse heeft voor filosofie, maar nog geen diepgaande kennis heeft van het onderwerp zal in dit boekje onvoldoende begrippenkaders vinden. Daarvoor lees je beter “De wereld van Sofie”. Maar voor diegene die reeds heel wat gelezen heeft is dit boek een aangename en ontspannende aanvulling. Op het niveau van een tijdschrift, niet een boek waar je nu eens lang moet bij stilstaan.

take down
the paywall
steun ons nu!