De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Basiseducatie, Indignados Basiseducatie -

De Indignados van de Basiseducatie uit Hasselt zijn verontwaardigd

vrijdag 28 oktober 2011 00:15
Spread the love

De Vlaamse regering heeft beslist dat mensen zonder wettige verblijfsdocumenten niet langer worden toegelaten tot het volwassenenonderwijs en de Nederlandse taallessen in het bijzonder.
Aanleiding voor deze uitsluiting zijn de discussies over de wachtlijsten voor Nederlandse taallessen (NT2) in de centra voor basiseducatie. Mensen zonder papieren zouden mee aan de basis liggen van deze wachtlijstproblematiek.

Wij zijn verontwaardigd omdat de (onduidelijke) wachtlijstproblemen bij de Nederlandse taallessen niet in de schoenen kunnen geschoven worden van de vele mensen die Nederlands willen (en vaak ook) moeten volgen . Het is immers de verantwoordelijkheid van overheid die blijkbaar meer middelen over heeft om de falende banken overeind te houden , dan om voldoende taallessen te organiseren met het oog op een warme samenleving.

Wij zijn verontwaardigd omdat de wachtlijstproblemen bij de Nederlandse taallessen worden aangegrepen om mensen die vandaag niet over de juiste papieren beschikken meteen ook de toegang te ontzeggen tot alle opleidingen in het volwassenenonderwijs. De wachtlijsten worden misbruikt als hefboom om een harder migratiebeleid te propageren, zonder wezenlijk effect op het oorspronkelijk wachtlijstprobleem.

Wij zijn verontwaardigd omdat de Vlaamse overheid door deze maatregel van zijn leerkrachten douaniers probeert te maken. Leerkrachten en schoolsecretariaten moeten immers oordelen of cursisten over de juiste documenten beschikken om wettig in ons land te verblijven. De broodnodige vertrouwensrelatie die we met al onze cursisten proberen op te bouwen om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden , komt hiermee op de helling te staan.

Wij zijn verontwaardigd omdat het recht op onderwijs ,als onderdeel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, niet langer geldt voor volwassenen die niet (meer) over de juiste papieren beschikken. Hoe valt het trouwens te rijmen dat ouders wiens kinderen (voorlopig?) nog wél naar school mogen, de taal van die school niet mogen leren.

Wij zijn verontwaardigd omdat het recht op onderwijs een grondwettelijk recht is (art 24 en art 191 van de Belgische Grondwet) dat voor elke Belg en vreemdeling van toepassing zou moeten zijn.. Het onderwijsdecreet OD XXI dat sans papiers uitsluit van dit recht voldoet niet aan de voorwaarden om dit wettelijk te rechtvaardigen. We hebben daarom, samen met ….. een procedure ingeleid bij het Grondwettelijk Hof om deze uitsluiting juridisch aan te vechten.

Wij zijn verontwaardigd omdat we mensen zijn.

De Indignados van de Basiseducatie uit Hasselt

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!