De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De eventuele uitdagingen die je te verwerken krijgt bij je transitie als transgender

De eventuele uitdagingen die je te verwerken krijgt bij je transitie als transgender

zondag 26 november 2017 21:37
Spread the loveOnderschrift

De eventuele uitdagingen die je te verwerken krijgt bij je transitie als transgender (bv fysiek man / mentaal vrouw = transvrouw = crossdresser = de metamorfose = de feniks etc… => androgymetici

Deze reflectie is niet bedoeld om in een slachtofferrol te kruipen!

  • Het moment dat je erachter komt en je jezelf aanvaardt zoals je bent en begint te experimenteren met vrouwelijke attributen en accessoires zoals eyeliner, lipstick, mascara, oogschaduw, nagellak, leggings, rokjes, etc en dit alles zeer vertrouwelijk aanvoelt en gewoon plezant is ook.
  • Het moment dat je partner en andere mensen in je directe omgeving (kinderen, andere familieleden, buren, collega’s, vrienden) met je “zijn” ofte je “outing” geconfronteerd worden en daar spijtig genoeg meestal afwijzend tegenover staan en je als “geestesziek” beschouwen of een “probleem.” Maar je zet door want “je bent die je bent” en als je dat op een rustige, bedaarde, niet obsessieve manier doet kom je in contact met vele lieve mensen die je wel aanvaarden zoals je bent
  • Je voelt je daarom gelukkig en staat volledig positief tegenover “de dingen des levens” en je ervaart alles zeer bewust. Je bent zeer kritisch ingesteld, open en ruimdenkend en maakt associaties die anderen niet maken of “zien” en dan komt dat eventueel bedreigend over, men krijgt soms zelfs schrik van jou…
  • Je kan in aanraking komen met de psychiatrie (collocatie ofte gedwongen opsluiting) omdat je partner naar de huisarts gaat om een “omstandig medisch attest” af te dwingen zonder dat die arts je consulteert. Met dat attest kan een rechtszaak gestart worden bij de Vrederechter. In de psychiatrie wordt dit “zijn” als een stoornis beschouwd = genderdysforie of een identiteitscrisis. Dr Griet De Cuypere UZ Gent afdeling Seksuologie probeert daar iets aan te doen = zij wenst het begrip “genderdysforie” geschrapt te zien in de DSM…
  • Een gevolg kan ook zijn dat je werkongeschikt verklaard wordt alhoewel dat volledig onterecht is en discriminatie! Men probeert je dan te laten afvloeien wegens “dwingende medische redenen” middels een gekocht psychiatrisch verslag van een ‘deskundige’ (sic). Zo dient men geen ontslagpremie e.a. uit te betalen en val je terug op werklozensteun via de RVA in afwachting van je (brug)pensioen. Men durft evenwel jou “ziekte” niet op papier te zetten… Het gevolg is wel dat je financiële problemen krijgt wegens te weinig inkomsten = je valt eerst terug op 60pct via de mutualiteit. Het kan dan weer zijn dat je een schuldbemiddelaar opgedrongen krijgt die jouw vermogen dient te beheren maar daar meestal eigenlijk de tijd niet voor heeft. Met weerom verstrekkende gevolgen = in gebreke stellingen en nalatigheidsintresten wegens niet uitgevoerde betalingen met een registratie als wanbetaler bij de NBB. Je weigert de verdere steun van het ziekenfonds en dient bij het OCMW te gaan aankloppen voor een leefloon… Ondertussen heb je een zaak voor de arbeidsrechtbank opgestart die maar blijft aanslepen wegens halsstarrigheid van de tegenpartij.
  • Als kers op de taart omdat jouw partner je helemaal niet meer ziet zitten word je “uitgedreven” uit je eigen woning door deurwaarder en politie en dien je je plan te trekken zonder geld… Dakloos! Na iets meer dan 6 maanden word je uit het bevolkingsregister geschrapt… “ambtelijk afgevoerd” met als uitleg: “mijn man woont niet meer thuis”… De wijkagent bevestigt dit…
  • De maatschappij is in mijn ogen ziek en als je niet meedoet aan die mallemolen dan word je verstoten wegens “anders” zijn. Mijn boodschap is dan ook: kom er ten volle voor uit dat je “zo bent” want hoe meer mensen dit gaan doen hoe meer anderen dit ook gaan durven en dat is een opwaartse spiraal. Ten andere in Berlijn en London is het dagelijkse kost dat o.a. mannen als vrouw gekleed rondlopen. Je dient wel tegen een stootje te kunnen bv je wordt uitgelachen op straat maar dan lach je gewoon terug! Je wordt uitgedaagd en als je van interactie houdt dan kan je je mondeling verdedigen. Als je dan in harmonie met jezelf en je entourage blijft, komen daar meestal plezante contacten uit voort en ga je verder je weg = je evolueert steeds maar verder en verder = go with the flow = TAO & ZEN en een liefdevolle spirituele levensvisie. Voilà.   

take down
the paywall
steun ons nu!