De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De centen van LDD

De centen van LDD

woensdag 19 mei 2010 22:50
Spread the love

Je kan de verkiezingen als partij niet oneerlijker beginnen dan LDD. Bij de verkiezingsstandpunten van 2009 stond méér Vlaanderen nog bovenaan de agenda. Ondertussen is duidelijk dat Nva met die stemmen gaat lopen dus verandert LDD het geweer van schouder.Vlaanderen bestuurt, Vlaanderen beweegt,Vlaanderen leeft, Vlaanderen ontspant,… Niets van dat in de verkiezingsslogan nu. “Úw centen, daar gaat het om”, dat is nu de slogan. In haar tien punten programma staat het communautaite nu dus op…jawel tien. Benieuwd wat dan wel bovenaan staat en hoezeer het dan wel echt om onze centen gaat en of we er beter van gaan worden of niet.

Sociale zekerheid, een vangnet, geen hangmat.

Op 10 mei trok De Maght zich terug en besloot om niet mee te doen aan de verkiezeingen van LDD. De Maght heeft zich de voorbije jaren voornamelijk toegelegd op de sociale thema’s. ‘Bij de start van LDD was dat geen enkel probleem, er was toch niet echt iemand anders die dat wilde doen. Maar vandaag wil hij (Jean-Marie Dedecker, nvdr.) helemaal de economische toer opgaan’, licht ze haar beslissing toe. Wat daarmee bedoelt wordt is meteen duidelijk als je eens een kijkje gaat nemen op “Luisteren, denken, doen : 20 renovatiewerken.”

We lezen :”De betaling van de sociale zekerheid mag niet langer worden gefinancieerd door bijdragen op de arbeid, maar ook in toenemende mate door indirecte belastingen zoals BTW.” Is 21% BTW dan nog niet genoeg voor LDD? Onthoud het goed, u zal MEER indirecte BELASTINGEN betalen dan nu.

In een tweede paragraaf lezen we dat de uitgaven in de gezondheidszorg nooit boven de reële economische groei kan liggen. Anders gezegd moet de gezondheidszorg winstgevend worden wat een hele ommekeer is van ons huidig stelsel van sociale zekerheid. Nu staan de zorg en de mensen nog voorop, onder LDD dus enkel de winst. Plezant vooruitzicht als je zwaar ziek wordt. Amerikaanse toestanden, willen we daar echt naar toe?

Pensioen : niet de leeftijd telt maar de loopbaanduur

Als echte liberalen moet natuurlijk het brugpensioen er aan geloven. In hun partijprogramma van A tot Z lezen we :”De minimumpensioenen moeten worden opgetrokken en de overheid moet het opbouwen van een eigen pensioen, via individueel sparen of via groepsverzekeringen aanmoedigen.” Als Spa afgelopen weekend dan bekend maakt dat het die minimumpensioenen wil optrekken, en daar ook het nodige geld voor heeft gevonden, komt de echte LDD naar voor. De voorzitter fulmineerde in de media:”‘Als ik de socialisten dit weekend hoor beloven dat ze de pensioenen met 200 euro zullen verhogen, dan val ik helemaal achterover.” Eigenlijk laat hij het achterste van zijn tong zien en had hij dus nooit de intentie om die minimumpensioenen te verhogen. Maar geloof maar vrij dat het individueel sparen voor je eigen pensioen wel prioroteit zal krijgen!

Dat langer werken en vooral meer flexibel werken ook mee boveaan de agenda staan zal niemand verbazen. Net zoals bij Nva promoot ook LDD de garçonarbeider. Werken als de zon schijnt, thuisblijven als het regent!

Belastingen eerlijk en logisch maken

Daar zijn ze weer met de vlaktaks. LDD wil af van het systeem dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. Maar wat LDD er wel vergeet bij te zeggen is dat dit net het probleem is. Door fiscale fraude en allerlei andere liberaal geinspireerde trucjes, zoals de notionele intrest, dragen de sterkste schouders niet langer de zwaarste lasten. Die notionele intrest alleen al kost ons, de werkmens, op jaarbasis bijna 6 miljard euro. En dan hebben we het nog niet over de 30.000 bedrijven die jaarlijks geen belastingaangifte invullen omdat ze weten dat er toch niet genoeg personeel zit op de dienst belastingen om hen allemaal te controleren. Dat te weinig aan personeel is trouwens ook liberaal geinspireerd, zij het dan door Reynders.

Ruimte en zuurstof om te ondernemen

Deze paragraaf begint met de zin :”Hoge belastingen, regels die voortdurend veranderen en een vastgelopen mobiliteit schrikken nieuwe ondernemers af, ook die uit het buitenland.” Je moet het maar kunnen natuurlijk, in je vorige punt nog pleiten voor eerlijke en logische belastingen maar nog geen zes zinnen later pleiten voor lagere belastingen voor ondernemers. Nul procent belastingen betalen als baas is blijkbaar al niet meer genoeg voor LDD! We zullen dus als belastingbetaler nog meer moeten opdraaien om bedrijven winstgevend(er) te maken.

Verziekte politiek moet op dieet

Het zoveelste bewijs dat LDD een populistische partij is. Je zou hier als burger toch echt hopen op samenvallende verkiezingen en een federale kieskring zodat we slechts één keer om de zoveel jaar moeten gaan stemmen en dat we bovendien op iedeeren kunnen stemmen in dit land. Voor of tegen! Maar nee, niets van dit alles natuurlijk. Waar gaat het dan wel over? Minder ambtenaren. Nu hoor ik iedereen roepen dat LDD daar groot gelijk heeft. Dan wil toch even vragen om nog eens na te denken aan het tekort op de pensioendienst en het aantal miljarden dat de staat hierdoor jaarlijks misloopt. Voor de slechte verstander : het aantal miljarden dat wij als burger elk jaar moeten bijbetalen!

Importeer talent, geen armoede

Dat je niet heel de wereld kan onderbrengen in België dat is juist. Maar je kan als Westers land nooit zeggen dat je iedereen die geen talent heeft ,maar door omstandigheden in sociaal onaanvaardbare situaties is terecht gekomen, geen kans kan geven. Op zoek gaan naar een evenwichtig sociaal emigratiebeleid is dan ook de opdracht. En dat is zeker en vast een moeilijke opdracht maar zomaar zeggen jij wel en jij niet, enkel op basis van talent of iets anders, is gewoonweg mensonwaardig. Is LDD de honderdduizenden Vlamingen al vergeten die tijdens de grote oorlog geëmigreerd zijn naar elders?

Kleine criminaliteit is ook criminaliteit

Elke criminaliteit is criminaliteit. Zowel de grote fiscale en sociale fraude als de kleine pickpockets in winkels. LDD wil daarom dat de politie wordt verlost van de bekeuringsdrang en administratie, om zich te concentreren op echte veiligheid van ons als persoon en van onze eigendom. Mijn inziens moet er gewoon meer blauw bijkomen. Iets wat niet mogelijk is natuurlijk als je in je eigen programma openlijk pleit voor minder ambtenaren. Wat op zich natuurlijk ook weer de hervorming van justitie zal bemoeilijken. Vrouwe justitia heeft gewikt en gewogen : het standpunt raakt kant nog wal.

Kernenergie is ook groene en betaalbare energie

Bezit LDD nog wel zin voor realisme vraag ik mij af. Je moet immers al van heel ver komen als je het volgende zomaar durft neer te schrijven:”kernenergie levert de goedkoopste elektriciteit en helpt ons onze milieudoelstellingen te halen. Kerncentrales moeten open blijven en er is een Vlaamse centrale van de nieuwe milieuvriendelijke generatie nodig, dan gaat de Vlaamse know?how ook niet verloren. Investeer úw centen in echte goedkope energie van eigen bodem!”  In de jaren 60,70 en 80 werden er in België zeven kerncentrales en zeven steenkoolcentrales gebouwd. Door de hoge kosten op onze factuur betaalden wij als burgers deze centrales versneld af. En ondertussen zijn deze centrales afbetaald wat wil zeggen dat elke euro op u factuur pure winst is voor electrabel. De prijzen blijven ondertussen stijgen dus stijgt de winst ook nog alle dagen.En dat wil LDD opnieuw doen?! Anders gezegd, wij als burgers zouden nu gemakkelijk een verlaging van onze factuur kunnen krijgen maar daar heeft LDD dus geen oren naar. Zij kiezen resoluut voor nieuwe centrales die wij opnieuw moeten gaan betalen! Ongehoord, onvoorstelbaar en bovendien onbetaalbaar. Hoeveel euro’s moeten er nog maandelijks bijkomen op onze energiefactuur om dat grapke te betalen?

Files: stilstaan is achteruit gaan

Dat er dringend iets moet worden gedaan aan al het dagelijkse fileleed is meer dan duidelijk. De slogan echter is wel hilarisch. In een file ga je immers niet achteruit als je stilstaat. Dat doe je wel als je in de economie niet innoveert. Op zich een kleine nuance zou je denken maar het geeft wel aan dat LDD in normen van bedrijfseconomie denkt. En zoals je weet is bedrijfseconomie gebasseerd op eerst de winsten en dan de mensen.

En als laatste punt dus het communautaire gedeelte. Voor een partij waarvan de voorzitter jaren wild om zich heeft heen geschopt, heeft geroepen dat populisme in de politiek niet kan en dat er ethiek moet zijn valt nu na amper anderhalf jaar het masker al af. Men kiest niet meer voor zijn basisstandpunten maar hoopt de meubelen, lees postjes en bijhorende centjes, te redden. Deck de lijster is dus al een even grote postjesneuker als al diegene die hij verweten heeft. De pot en de ketel, het alom bekende gezegde kan niet toepasselijker zijn.

Samenvattend gaat de slogan “de centen van LDD” dus over ons centen als het gaat over betalen en over de centen van de rijkeren als het gaat over ontvangen. Het is maar dat je het weet…

take down
the paywall
steun ons nu!