De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Climaxi faciliteert bloedonderzoek
Climaxi

Climaxi faciliteert bloedonderzoek

maandag 19 juni 2023 13:31
Spread the love

Ken je PFAS-bloedwaarden

Climaxi is samen met buurtcomités actief rond PFAS. Zonder gezonde omgeving en respect voor het milieu raken we immers in de strijd tegen klimaatverandering geen stap verder.

Daarom helpen wij mensen in ondermeer Oostende (Luchthaven), Kortemark (Silvamo-stortplaats), Kruisem (Stortplaats Meirestraat), Ronse (Molenbeek) en Stabroek (Indaver) in hun acties tegen vervuiling.

De reactie van de overheid hierop is op zijn minst gezegd zeer traag: onderzoeken duren jaren en worden soms verdoezeld. Laat staan dat men erin slaagt om verantwoordelijken te vinden en echt over te gaan tot sanering. We zien dikwijls dat mensen zelf een bloedstaal laten nemen om na te gaan hoe het met hun gezondheid zit. Het Departement Zorg organiseert nu zelf een massaal bloedonderzoek rond 3M in Antwerpen maar is gekant tegen onderzoeken in de rest van Vlaanderen. Op basis daarvan staan veel lokale besturen weigerachtig tegenover het idee om dit zelf te doen of analyses te betalen.

Recht op informatie

Met deze actie willen wij de overheden overhalen om een ander standpunt in te nemen. Wij vinden dat iedereen recht heeft om te weten hoe het met zijn bloedwaarden zit. Bovendien stimuleert een onderzoek de mensen om ernstig rekening te houden met de no regret-maatregelen.

Wij willen jullie dan ook de gelegenheid geven om zelf bloed te laten testen. Samen met de bloedafname, vragen we je om anoniem een korte vragenlijst in te vullen over jouw situatie (eet je groenten uit de tuin, gebruik je putwater,…). Deze algemene en anonieme resultaten koppelen we terug aan de buurt maar ook aan de pers en overheid met de vraag om toch een breder bevolkingsonderzoek te doen voor iedereen in alle no-regretzones.

Wij hebben geen gouden berg centen: wij zorgen voor dokters en informatie. De test (ongeveer 60 €) betaal je zelf. Wie het financieel moeilijk heeft kan een tegemoetkoming van 50 % vragen. Om dit te bekostigen rekenen wij op de solidariteit van iedereen. De bloedafnames gaan door in:

Kortemark: donderdag 22 juni van 17 tot 21 uur.

Kruisem donderdag 22 juni van 18 tot 20u30

Stabroek: woensdag 28 juni van 18 tot 21 uur

Oostende: donderdag 6 juli van 14 tot 19 uur

Ronse: datum in planning.

Inschrijven vooraf is écht noodzakelijk. Op info@climaxi.be kan je terecht voor vragen en info.

Organisatie: vzw Climaxi i.s.m. Leefbaar Kortmark, Zaubeek Gezond en Wij Raversijde.

PS: heb je zelf een analyse laten doen? Maak dan je naam onzichtbaar en stuur die door a.u.b. Je krijgt van ons dan nog een vragenlijst toegestuurd.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!