De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Canada

Canada

zaterdag 16 juli 2011 22:12
Spread the love

Deze week zoemt de reeks De aarde vanuit de hemel (in herhaling) in op Canada, een land met onmetelijke rijkdommen onder- en bovengronds.  Wat daarvan de konsekwenties zijn, maakt de reeks duidelijk in een aflevering die het lot van de beloegas belicht en de gevolgen van een regeringsstandpunt inzake mijnbouw.
Zo kent Canada een wet die haast grenzeloze rechten toekent aan de mijnbouwer die op een bepaalde plek de ondergrond wil exploiteren.  De wet dateert vanuit de tijd van de goldrush en had in 2008 gevolgen voor de inwoners van een stadje, Malartic.
Een 200tal inwoners werden stuk voor stuk onteigend onder weinig aantrekkelijke voorwaarden.  Hun huizen en gronden moesten plaats ruimen voor een reusachtige open mijn van onvoorstelbare afmetingen.  Ondergronds had men goud gedetecteerd.  De verlaten mijn van Manitou getuigt van de ecologische ramp die een dergelijke ingreep op de natuur met zich meebrengt.  De mijnexploitanten laten een gigantische berg mijnafval achter en giften en zuren die doordringen tot in de rivieren.  De onteigende inwoners proberen de wet te veranderen.
Is deze verontreiniging er medeverantwoordelijk voor dat de beloega’s die een thuis hebben gevonden in het estuarium van de Saint Lawrencerivier zich niet meer herstellen en al 25 jaar op eenzelfde aantal blijven als het aantal, een duizendtal, geteld op het moment dat een einde kwam aan een zeer intense bejaging.  Verklaart deze en andere verontreiniging het frequenter aanspoelen van deze en andere grote zeezoogdieren?  Robert Michaud en Janie Giard, zeebiologen, bestuderen de soort en proberen op deze en andere vragen een antwoord te vinden.  Misschien wordt het tijd dat we onze relatie met de natuur herzien, willen we overleven.

Voor meer informatie, google Malartic, Wikepedia
De aarde vanuit de hemel, Canvas

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!