De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Cambodjaanse dodingen veroordeeld?

Cambodjaanse dodingen veroordeeld?

Vrijdag vorige week kwamen de 21 Cambodjaanse actievoerders vrij. Bovenop moest er nu ook nog bolwassing moeten komen van Cambodja op de Internationale Arbeidsconferentie. Het is hier immers één van de 25 gevallen van landen in overtreding met IAO-normen, besproken in de Commissie voor de Toepassing van de Normen.

donderdag 5 juni 2014 17:42
Spread the love

Cambodjaanse
actievoerders vrij

Vrijdag vorige week viel in Cambodja de uitspraak in de
rechtszaak van de vakbondsactivisten uit de kledingindustrie die begin januari
werden opgepakt tijdens een manifestatie voor een hoger minimumloon. De
betoging, waaraan op het hoogtepunt een half miljoen arbeiders deelnamen, werd
op vraag van lokale bedrijfsmanagers bloedig uiteengeslagen door de speciale
ordediensten. Daarbij vielen 5 doden en 
39 ernstig gewonden. 23 actievoerders werden opgepakt. 21 onder hen
zaten tot vrijdag nog steeds in de gevangenis, van wie sommigen in slechte
medische conditie. Maar vrijdagochtend werden ze dan toch alle 21 vrijgelaten.

Op 10 februari organiseerde het Internationaal
Vakverbond nog een wereldwijde actiedag om de vrijlating van de activisten te
bepleiten en de strijd voor een hoger minimumloon in Cambodja te steunen. In
Brussel verzamelden ACV, ABVV, ACLVB, Wereldsolidariteit, de Schone Kleren
Campagne, FOS, Oxfam Solidariteit en het Internationaal Vakverbond met
tweehonderd activisten aan de Cambodjaanse ambassade.

Athit Kong, algemeen secretaris van C.CAWDU, de
Cambodjaanse onafhankelijke vakbond, reageerde toen vanuit de Internationale
Arbeidsconferentie bijzonder opgetogen: “Dit
is onverwacht maar fantastisch nieuws voor de werknemers in Cambodia. Eindelijk
gerechtigheid voor Pao Vorn en de andere activisten die ten onrechte 140 dagen
in de gevangenis hebben doorgebracht! Maar laat ons duidelijk zijn: dit is niet
het einde van onze strijd. De situatie voor vakbonden in Cambodia blijft
moeilijk en zelfs gevaarlijk. Dat zullen we ook aantonen als Cambodja volgende
week moet verschijnen voor de Normencommissie van de IAO”.

Wel, hoe opgetogen is hij een week later?

Cambodja
vrijuit? 

De
Commissie van de Normen heeft het geval-Cambodja intussen besproken. En we zochten
Kong Athit  gisteren nog eens op.

Was je
opgetogen dat Cambodia op de lijst gekomen is van de Commissie van de Normen?

Ja hoor, een echte opluchting. Want je hebt die zekerheid
natuurlijk nooit vóór de Conferentie. Maar Marc Leemans, onze woordvoerder in
de Commissie, en het IVV hadden van Cambodia wel hun topprioriteit gemaakt. 

En daar
zijn goede redenen voor?

De vreedzame stakingen van begin januari werden met brutaal geweld
uit elkaar geslagen. Daarbij vielen minstens 4 doden en 39 gewonden en 23
activisten werden opgepakt. En dat allemaal omdat de overheid en de werkgevers
weigerden tot een overlegde beslissing te komen over de verhoging van het
minimumloon. Op basis van objectief studiewerk, bleek dat de minimumlonen
moesten stijgen van 90 US dollar naar een bedrag tussen 157 en 177 dollar. Op
basis daarvan wilden de vakbonden onderhandelen over een minimumloon van 160
dollar. Maar er werd niet naar ons geluisterd. 

De
overheid gaf in de Commissie van de Normen aan dat ze samen met de IAO ezig is om een
mechanisme in het leven te roepen om de lonen periodiek te herzien?

Eind april werd er inderdaad een workshop georganiseerd in Phnom
Penh, maar –  eerlijk gezegd – dat is een maat voor niets. Iedereen weet goed
genoeg dat het vooral aan politieke wil ontbreekt om tot een echte, volwassen
dialoog te komen over minimumlonen. Als de overheid en de werkgevers niet willen
luisteren, dan komen we nooit tot een gedragen consensus. 

Welke
andere elementen werden besproken tijdens de Commissie van de Normen?

Eén, alle rechtszaken die door de werkgevers aangespannen werden
tegen de vakbonden. Vandaag staan verschillende van onze leden en leiders
terecht. Ath Thorn moest zelfs een borgtocht van 25.000 dollar ophoesten om uit
de gevangenis te blijven. 

Twee, ook wordt  de  nieuwe vakbondswetgeving besproken,  momenteel nog niet aangenomen, maar wel
aangepast zonder consultatie van de vakbonden. Als de wet erdoor komt, zoals ze
nu staat, wordt ons werk nog moeilijker dan het vandaag is omdat er nog meer
controle komt. Zelfs de IAO heeft haar opmerkingen overgemaakt aan de overheid
omdat verschillende zaken niet overeenstemmen met de IAO-normen.

Drie, er is ook het onrechtmatige gebruik van korte-termijncontracten
in de textielsector. Die contracten maken het voor ons als vakbond erg moeilijk
om mensen te organiseren. Want ze zijn meer bezig met het behoud van hun job
dan met het verbeteren van hun werkomstandigheden. 

Hoe
reageerden de werkgevers in de Commissie?

Verschrikkelijk hard! Het IVV heeft er echt van langs gekregen en werd
ervan beschuldigd om de feiten naar zijn hand te zetten. Ze waren furieus omdat
er in de onlusten van begin januari vele bedrijven heel wat materiële en
financiële schade geleden hebben en er daarover nergens werd gesproken. En
natuurlijk krijgen wij ook een veeg uit de pan: de vakbonden moesten maar eens
evolueren naar een betrouwbare gesprekspartner, in plaats van steevast  de confrontatie te zoeken. Maar ze vergeten er
wel bij te zeggen dat onze leden wanhopig zijn, met zulke lage lonen. Bovendien
hebben we echt wel getracht om te praten.

Wat was de
houding van de overheid?

Wel onze overheid reageert steeds op dezelfde manier. Ze erkent
dat er problemen zijn en ze doen al het mogelijke om tot goede oplossingen te
komen. Wat me wel goed gedaan heeft was de reactie van verscheidene andere
overheden. Zowel de Europese Unie, Canada, de Verenigde Staten als Nederland
hebben herhaaldelijk gewezen op de verantwoordelijkheid van onze overheid om de
vrijheid van vereniging en andere fundamentele arbeidsrechten effectief te
garanderen. 

Wat hopen
jullie hieruit te halen? 

Marc Leemans is nog steeds aan het onderhandelen over mogelijke
conclusies. Maar we hadden ons verlanglijstje netjes klaar.  We eisten onafhankelijke onderzoeken naar het
geweld van januari en dat de verantwoordelijken berecht worden.  We eisten dat alle aanklachten tegen
vakbondsleiders en leden ingetrokken worden.  En voor de 21 activisten die vorige vrijdag
werden vrijgelaten, hopen we dat de veroordelingen ook ongedaan gemaakt worden.
Want hun straffen werden slechts opgeschort, hetgeen betekent dat ze op elk
moment toch opnieuw in de gevangenis verdwijnen. 

Bart Verstraeten (Wereldsolidariteit)

PS. Bij het opladen van deze bijdrage was er nog altijd geen duidelijkheid over
het verdict van de Commissie.  De werkgevers blijven immers problemen maken met terechtwijzing van landen omwille van overtredingen van het stakingsrecht. Waardoor het gehele toezichtsmechanisme via de Commissie van de Normen de facto in vraag wordt gesteld
.

take down
the paywall
steun ons nu!