De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Black-outs in de Dominicaanse Republiek, financieel, of het gevolg van corruptie?

Black-outs in de Dominicaanse Republiek, financieel, of het gevolg van corruptie?

donderdag 24 juli 2014 02:50
Spread the love

Een
rapport uitgebracht door de Dominicaanse Vereniging van de Elektrische Industrie (ADIE)
gebaseerd op gegevens van de Dominicaanse Openbare Elektriciteit Corporatie (CDEEE)
stelt dat black-outs van dit jaar niet te wijten zijn zijn aan een gebrek aan
productiecapaciteit, zoals het CDEEE de gebruikers wil doen geloven. Het
rapport over de prestaties van de Dominicaanse elektriciteitssector zegt dat de distributie bedrijven
eenvoudig niet genoeg energie inkopen om aan de vraag te voldoen.

Het
verslag stelt vast dat van januari tot juni 2014 de geïnstalleerde
productiecapaciteit van elektriciteit 3662 megawatt was. Daarvan wordt 57%
gegenereerd met behulp van stookolie. Met het gebruik van deze brandstof, de
duurste op de markt, kan voldaan worden aan 36% van de vraag van de
distributeurs van elektriciteit. Bijna 60% van de stroom wordt opgewekt door centrales die
op aardgas, kolen, wind of water werken. Het rapport constateert dat voor de
eerste helft van het jaar, de distributeurs nog geen 1,259 gigawatt aan stroom leverden, de
productiebedrijven van elektriciteit hadden 1,898 gigawatt beschikbaar. Het verschil
resulteerde in black-outs terwijl er meer dan voldoende productiecapaciteit
aanwezig is in de Dominicaanse Republiek.

Het
rapport constateert dat productiebedrijven de elektriciteit verkochten tegen
een gemiddelde prijs van 16,63 cent (US $). De distributeurs van elektriciteit hebben de productie die beschikbaar
was doorverkocht voor 18,51 cent, met een marge in hun voordeel van 1,87 cent (US $) per kilowatt.

Eerder
vandaag constateerde KPMG al dat de boekhouding van de CDEEE tijdens het directeurschap van Celso Maranzini niet op orde was. Er zou onvoldoende
informatie beschikbaar zijn voor het opmaken van een financieel jaarverslag,
dat ook hier wettelijk verplicht is voor geregistreerde bedrijven.
KPMG was
ingehuurd door de Nationale Rekenkamer van de Dominicaanse Republiek om een
audit en jaarverslag te produceren over het jaar 2010, het jaar waarin Maranzini aantrad als Algemeen Directeur. Zijn
voorganger Radhames Segura, was CEO sinds augustus 2004.

De
Dominicaanse Republiek is een land dat leeft van het toerisme, maar
dat ook kampt met een tekort aan publieke dienstverlening en voorzieningen. In
de meeste huizen is geen stromend water, en het water dat geleverd wordt is niet bedoeld voor menselijke
consumptie.
Bijna elke
dag heeft het hele land last van de elektrische black-outs en
de elkaar opvolgende directeuren van de CDEEE schijnen niet in staat te zijn de
problemen op te lossen.

De
enige manier om verzekerd te zijn van 24 uur elektriciteit is
het zelf opwekken daarvan. De meeste hotels en bungalow parken in het land
hebben generatoren of zijn eigendom van grote bedrijven in de suikerproductie,
die hun eigen elektriciteit opwekken.
De prijzen van brandstof worden bijna elke week hoger, waardoor de meeste
gewone huishoudens zich geen generator kunnen veroorloven. Dus wordt het
uitvallen van de stroom meestal geaccepteerd als normaal, met toch wel enkele
uitzonderingen.
Elke
week is er wel ergens in het land sprake van protestacties tegen de
stroomuitval en het gebrek aan goed drinkwater. Brandende autobanden op de
rijbaan van een weg is een soort handtekening van acties tegen de CDEEE en de waterbedrijven.

Het is
mogelijk dat de benoeming van de heer Maranzini indertijd niet echt schoon was. Een econoom en zakenman-tycoon geboren op 11 januari 1952 is bekend
in dit land. Vooral omdat hij aan polio leed en toch een carrière nastreefde. Maar al kort na zijn
aantreden als vice voorzitter-directeur van
de staats elektriciteitsbedrijven was
er sprake van een rommelige boekhouding, niet betaalde rekeningen en van
verdwenen bedragen. Hoewel hij nooit beschuldigd is en er dus ook geen harde
bewijzen zijn, is zijn directeurschap niet altijd gladjes verlopen.
Toen
hij in augustus 2012 toegaf dat de schuld van het CDEEE aan de productiebedrijven van elektriciteit van 786,8 miljoen dollar hoog was, maar dat de
oplossing onderweg was, gebeurde er daarna helemaal niets. Dezelfde black-outs en dezelfde hoge elektriciteitsrekeningen bleven
komen.

Is er
nu verandering op komst?
De
huidige vice voorzitter en vice president van het CDEEE, Jerges Rubén Jiménez Bichara doet geen grote uitspraken en belooft
niets. Zonder beloftes te maken kan hij ook geen beloftes breken. Er worden op
dit moment twee elektriciteits opwekkings-instalaties gebouwd
die moeten gaan werken op steenkool. Een brandstof die niet in de Dominicaanse
Republiek geproduceerd wordt en die erg vervuilend is. De bouwplannen voor de
twee centrales zijn een erfenis van Celco Maranzini.

Maar
het gaat niet erg snel, de bouw van die twee centrales,
en dit land heeft nu, op dit moment meer energie nodig. Zonder voldoende en
voortdurende energie gaan veel toekomstplannen al voor de aanvang de mist in.
Willen we een 24 uur maatschappij in de Dominicaanse Republiek zal er eerst 24
uur per dag en 7 dagen per week betrouwbare en betaalbare energie geleverd moeten worden. En om in deze moderne
wereld een concurrerende positie
in te nemen op de markt, welke producten men ook wil verkopen, is een 24 uurs economie noodzakelijk, ook voor de
Dominicaanse Republiek.
Werk
aan de winkel dus voor de heer Rubén Bichara, maar
dat weet hij wast wel. Koop eerst eens voldoende energie in, en verdeel het
product daarna aan iedereen, niet alleen aan regeringsfunctionarissen die de
rekening niet betalen.

Ook
gewone mensen met gewone gezinnen hebben recht op voldoende, goedkope en betrouwbare elektriciteit,
24 uur per dag, 7 dagen per week.

Na het
lezen van een artikel over het dorp Dharma, in India, in DeWereldMorgen van
22 juli heb ik toch weer een beetje hoop
gekregen, ook voor de Dominicaanse Republiek, mijn gekozen thuisland. En dus
heb ik besloten dit artikel vandaag te publiceren.

take down
the paywall
steun ons nu!