De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Beroemde Chinezen en politiek

Beroemde Chinezen en politiek

woensdag 6 maart 2013 14:04
Spread the love

De lucht boven Peking mocht dan helder blauw zijn op maandagochtend 4 maart, toch zouden de “twee sessies”, die vandaag van start zijn gegaan in Peking, de luchtvervuiling niet onbesproken laten. Die zogenaamde “twee sessies” zijn de NPC (National People’s Congres) en de CPPCC (Chinese People’s Political Consultative Conference). Beide politieke bijeenkomsten zullen tien dagen duren en ze representeren de aanwezigheid en de macht van het volk bij het nemen van politieke beslissingen.

?

De NPC  is de hoogste overheidsinstantie van China en is met zijn 2987 leden het grootste parlement ter wereld. Deze leden zijn afkomstig uit verschillende lagen van de maatschappij, waarvan 35 procent overheid- of Partijbeambte is en 13,42 procent arbeiders en boeren. Overige leden bestaan voornamelijk uit academici, economen en zakenmannen. De CPPCC op zijn beurt bevat een doorsnede van de Chinese maatschappij. De etnische minderheden worden vertegenwoordigd, net zoals niet-politieke groepen en belangrijke organisaties. Daarnaast zijn er afgevaardigden van Hongkong, Macau en Taiwan aanwezig, net zoals niet in China wonende Chinezen. Een laatste groep bestaat uit “publieke figuren”, die het lidmaatschap wordt aangeboden.

?

Wat wordt er precies verwacht van de leden? Ze doen, volgens de officiële website van de NPC, onderzoek naar zaken “die het grote publiek aanbelangen”. China Daily schetst het portret van Rehangul Yimir, die haar taak als lid de NPC erg serieus neemt. 24 jaar oud is ze en ze vertegenwoordigt de Oeigoergemeenschap, zoals de islamitische gemeenschap uit de autonome regio Xinjiang wordt genoemd. Ter voorbereiding van het congres heeft ze afgelegen dorpjes in de bergen opgezocht om te weten te komen hoe de mensen er leven, wat ze tekort komen en wat er voor hen gedaan kan worden. Die kennis zal ze delen op de NPC.

?

De “twee sessies” krijgen veel media-aandacht in China. Dat is niet verwonderlijk, aangezien leden dikwijls “normale” mensen zijn, en geen onbereikbare partijbonzen. Toch gaat de meeste media-aandacht naar de eerder genoemde “publieke figuren”, de beroemdheden, die zetelen in de CPPCC.

Yao Ming bijvoorbeeld, die wereldberoemd werd als basketbalspeler, zal voor het eerst deelnemen aan de conferentie. Yao zei in een persconferentie op zondag dat hij zich zal inzetten voor het verbeteren van de levenskwaliteit van sporters en hij wenst dat sport in de toekomst een grotere bijdrage zal leveren aan de opvoeding van kinderen.

Naast Yao Ming treden er nog enkele andere beroemdheden op als lid van de CPPCC, zoals Gouden Palmwinnaar Chen Kaige (Gouden Palm in 1993 voor Farewell My Concubine), die naar aanleiding van de CPPCC in de media verscheen met de uitspraak dat de smog boven Peking zijn creativiteit aantast. Een andere prominente filmpersoonlijkheid die zal deelnemen aan de CPPCC is kung fu-held Jackie Chan. Chan gaf te kennen dat hij “opgewonden” was over zijn deelname en dat hij een voorstel zal indienen dat de filmindustrie ten goede kan komen.

Ook Mo Yan, de jongste laureaat van de Nobelprijs voor literatuur, accepteerde het CPPCC-lidmaatschap. In het verleden al deed Mo stof opwaaien in het westen met zijn politieke gedachtegoed. Vorige week zei Mo in een zeldzaam interview met het Duitse weekblad Der Spiegel dat hij “schrijft voor het volk, en niet voor de Partij” en ook dat hij “walgt van corrupte ambtenaren”.

Naast de inzet van deze beroemdheden om cultuur en sport in de maatschappij te promoten en het milieu en de corruptie aan te pakken, vormen economie, defensie, diplomatie en de verbetering van het leven van de mensen de andere hoofdpunten van de CPPCC en de NPC.

Beide organen wordt heel wat macht toegeschreven, maar er bestaat scepsis of ze ook daadwerkelijk veranderingen teweegbrengen in de koers die de Partijtop heeft uitgestippeld. Welke koers dat precies is, dat zal de wereld te weten komen over tien dagen, wanneer het rapport wordt opgesteld met de conclusies van deze twee politieke bijeenkomsten.

take down
the paywall
steun ons nu!