De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Basisinkomen voor iedereen..geen goed idee

dinsdag 26 april 2022 21:36
Spread the love

Een basisinkomen voor iedereen, is een concept dat regelmatig de kop opsteekt. Nu ook weer tussen de kopmannen van de MR en de PS.

Sommigen zien daarin zelfs een toenadering in  tussen linkse en rechtse ideeën. Meer gelijkheid en minder sociale lasten op arbeid.

 

Eigenlijk bestaat er al een vorm van basisinkomen. Het kindergeld is voor elk kind hetzelfde , dit bij eenzelfde gezinssamenstelling en leeftijd. Hier rijst ook de vraag zoals met het basisinkomen voor iedereen? Heeft een veelverdiener kindergeld nodig?

Om te beginnen is de groeipremie een recht voor elk kind.

Wanneer we ouders het recht op kindergeld ontzeggen ondermijnen we de draagkracht van de sociale zekerheid. Gezonde tweeverdieners met kinderen dragen veel bij tot die sociale zekerheid en hebben enkel het kindergeld waarop ze kunnen zeggen: we betalen veel maar krijgen ook iets terug. Dezelfde redenering kan je ook volgen bij de indexatie van de hoogste lonen, zij zien hun loon stijgen maar dragen hierop ook meer bij. Solidariteit is geven en krijgen. Krijgen naar behoefte en geven naar vermogen.

Een veralgemeend basisinkomen voor iedereen zou terecht komen ook bij hen die het niet nodig hebben en heeft niks te maken met de solidariteitsgedachte binnen ons sociaal systeem. Meer nog, dit systeem zou daarenboven veel geld kosten en geen enkel studie heeft tot dusver uitgewezen dat het basisinkomen armoede bestrijdend is.

Het basisinkomen is voor liberalen zeer aanlokkelijk. Bij de aanwerving van personeel zullen bedrijfsleiders zeggen , je hebt al 1000 euro wij passen bij. De gemeenschap betaalt dan 1000 euro en het patronaat enkel honderden euro’s en de sociale zekerheid kreunt in zijn voegen.

Geef elkeen een rechtvaardig loon en zorg ervoor dat mensen die moeilijk werk vinden aangepaste jobs krijgen ook binnen de overheid ,in vele maatschappelijke taken is de privé immers  niet geïnteresseerd. Zo blijft ons systeem overeind.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!