De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Armworstelen: banken verslaan Britse regering

Armworstelen: banken verslaan Britse regering

dinsdag 12 april 2011 15:45
Spread the love

Britse banken dreigden ermee Londen te verlaten als de regering de plannen om zaken- en retailbanken te scheiden, zou doorzetten. Ook de dreiging van massaal ontslag hing daarmee boven de City. Er werd zeer sterk gelobbyd en de regering gaat de plannen nu blijkbaar grotendeels opdoeken. Barclays zou Londen de rug toegekeerd hebben en ook de HSBC en de Royal Bank of Scotland hadden ongenoegen laten blijken.

Lobbywerk en chantage lonen

Van één zaak mogen Cameron en zijn ministers zeker zijn: op die manier blijven de financiële concerns ‘too big to fail’ en bij het minste probleem wordt de belastingbetaler terug de pieneut. Omdat de Britse financiële groepen het zaken- en consumentenbankieren mogen blijven combineren, gingen de aandelen van de Britse grootbanken gisteren fors de hoogte in. Dan weet je het wel: de speculanten hadden weer eens een slag thuis gehaald.

Een onafhankelijke adviescommissie kwam op de proppen met een salomonsoordeel. Haar tussentijds verslag bepleit enkel het afschermen van de consumentenbanken (‘ringfencing’) van de zakenbanken, maar wil de twee activiteiten wel onder één groep laten voortbestaan. De voorzitter van de commissie was een voormalige hoofdeconoom van de Bank of England. Hij stelt voor dat banken hun consumentenafdeling zouden onder brengen in een dochteronderneming, die apart gekapitaliseerd wordt. Dat zou de spaarder dan moeten beschermen. De banken behouden dus 2 afdelingen. Die twee zitten dan onder dezelfde paraplu, die dan groep of concern genoemd wordt. Gezond is dat niet want bij het zakenbankieren worden dikwijls grotere risico’s genomen dan bij de retail. Daarom wou men de banken opdelen.

De commissie wil aan de banken een kernkapitaalratio van 10 procent opleggen om verliezen op te vangen als het slecht gaat. De Basel III-norm verplicht de financiële instellingen om voor 1 januari 2019 over een eigen vermogen van minstens 7 procent te beschikken.

www.openbarebank.be

take down
the paywall
steun ons nu!