De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antwerpen debatteert over de jeugd van tegenwoordig

Antwerpen debatteert over de jeugd van tegenwoordig

donderdag 21 april 2011 13:23
Spread the love

Naar aanleiding van Antwerpen Jongerenhoofdstad organiseert jeugdtheater HETPALEIS samen met het Vlaams-Nederlands Huis deBuren een gespreksavond in Antwerpen. Aan de hand van drie grote thema’s krijgt het publiek meer inzicht in de directe leefomgeving van jongeren in grootsteden. De invloed van media, jeugdwerk, school en gezin wordt onder de loep genomen. Daarnaast komt ook de visie van jongeren op diversiteit aan bod. Ten slotte leer je meer over hun ideeën over het toekomstig leven in de stad.

De stem van de jeugd

Tijdens het debat vertegenwoordigen korte videofragmenten de stem van de jongeren. De interviews vonden plaats op het Koninklijk Atheneum van Antwerpen en tijdens het openingsfeest van Antwerpen Jongerenhoofdstad begin maart. “We vroegen de jongeren of ze de toekomst rooskleurig inschatten”, vertelt programmamedewerkster Sarah Faict. “Voorts peilden we naar hun ervaringen in de multiculturele samenleving.” Ze beklemtoont dat de mening van deze jongeren een rode draad vormt door het debat.

Panel met ervaringsdeskundigen

De sprekers op het debat zijn Karin Heremans, Bruno Vanobbergen en Kwinten Fort. Deze panelleden reageren elk vanuit hun eigen invalshoek op de uitspraken van jonge Antwerpenaars. Karin Heremans, directrice van het Koninklijk Atheneum van Antwerpen, gaat dieper in op de rol van scholen in de opvoeding van kinderen. Daarnaast werpt ze een licht op religie en zingeving bij jongeren. Vorig jaar schreef zij ‘Een tip van de sluier’, een boek waarin ze haar keuze om hoofddoeken te verbieden op school verklaart.

Ook de Vlaamse kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen is op post. Zijn commissariaat ziet toe op de naleving van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. Tijdens het debat vertelt hij over de invloed van populaire cultuur en media op jongeren. Vanuit zijn werkervaring becommentarieert hij ook de manier waarop onze juridisch systeem omgaat met jongeren.

Kwinten Fort geeft uitleg over de vrijetijdsbesteding van jongeren. Hij is voorzitter van het ‘Platform Diversiteit’ van het Steunpunt Jeugd en coördinator bij de Vlaamse Speelpleinwerking. Jaarlijks biedt de speelpleinwerking aan bijna 150.000 jongeren leuke initiatieven in hun vrije uren.

Benieuwd naar het debat? Bekijk dan alvast het filmpje op de website van deBuren.
Het debat gaat door op dinsdag 26 april 2011 om 20u15. De toegang is gratis, maar reserveren is aanbevolen. Graag een e-mail naar onthaal@hetpaleis.be of een telefoontje naar 03 202 83 60.
Meer info op www.hetpaleis.be en www.deburen.eu

© 2011 – StampMedia – Marieke Van Cauwenberghe

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!