De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Acties tegen pelletverlies eindelijk van start
Climaxi vzw

Acties tegen pelletverlies eindelijk van start

dinsdag 16 maart 2021 15:52
Spread the love

 

Sinds januari 2021 schrijft de Omgevingsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap extra acties in haar omgevingshandhavingsplan om het verlies van plastic keutels tegen te gaan. De overheidsinstantie ziet dit jaar extra toe op het verlies van plastickeutels bij bedrijven in heel Vlaanderen. In de afgelopen drie maanden werden al acht controles uitgevoerd bij zeven bedrijven in de haven van Antwerpen. Daarbij werd vastgesteld dat Katoennatie, Werf- en Vlasnatie en Eurocore niet in orde zijn met de bestaande regelgeving. Die bedrijven moeten zich snel in orde stellen. Climaxi is blij met de bijkomende aandacht voor pellets maar zegt dat er meer schort in de Antwerpse Haven dan het verlies van plastic-keutels.

De controles ter plaatse hebben als doel om de verspreiding van de plastic korrels in het milieu maximaal te beperken. Het Antwerps stadsbestuur legt sinds kort extra-maatregelen (zeven in de riolering, stofzuigen van pellets) op aan de bedrijven. De afdeling Handhaving focust op procedurele, organisatorische en infrastructurele maatregelen om te voorkomen dat plastickeutels worden geloosd of op enige andere wijze in het milieu terecht komen. Bij controles is er extra aandacht voor de plastic keutels. Daarbij worden ‘aanmaningen’ gestuurd naar de bedrijven. Als ze die niet opvolgen komen er Proces-Verbalen. Climaxi zoekt nu uit of die ook gaan leiden tot effectieve veroordelingen of echte aanpassingen binnen de bedrijven.

Een aantal grote spelers blijft in elk geval achterop. Zo blijven Katoennatie, Werf- en Vlasnatie en Eurocore achterop. Er worden nog steeds plastic-korrels gevonden op deze bedrijfsterreinen en in de aanwezige riolering, die uiteindelijk op de oevers van de Schelde of in de Noordzee belanden. Tijdens deze controles komen ook andere overtredingen aan bod: het niet registreren van chemische stoffen, stookinstallaties die de normen overschrijden, zuiveringsinstallaties die niet werken enz.

Ook VMM werkt dit jaar een handhavingscampagne uit waarbij lozingen (ook van plastiek keutels) kunnen gemeld worden. De inspectiediensten van VMM werken 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Ook burgers of werknemers van bedrijven kunnen er overtredingen melden via info@vmm.be.

Goed nieuws

Climaxi juicht deze verhoging van controles toe. De aanscherping ervan bewijst dat actie voeren loont. Op twee jaar tijd is deze ernstige vervuiling van onze waterlopen een vooraanstaand thema geworden. We zijn ervan overtuigd dat strengere controles moeten leiden tot beboeting van wie niet voldoet. In 2020 vroeg Mieke Schauvliege nog in het Vlaams Parlement naar de controle op verlies van plastic keutels. Minister van Leefomgeving Demir kon toen maar een schamele drie PV’s voorleggen voor het beboeten van vervuiling van plastic keutels. Dit terwijl de vervuiling van plastic keutels in de Schelde ongekende hoogtes kent. Zowel OVAM als Universiteit Antwerpen bundelen de krachten om de vervuiling van plastic keutels van dichtbij te onderzoeken.

Climaxi blijft echter kritisch voor de nieuwe plannen. Zo ontdekten we na grondige studie van vergunningen van bedrijven die plastickeutels produceren of distribueren ernstige onregelmatigheden. Zo zien we op systematische basis geen advies van Agentschap Natuur en Bos en Agentschap Zorg en Gezondheid bij het uitreiken van cruciale vergunningen van chemische mastodonten die een risico met zich meebrengen voor mens en natuur (vb. BASF).

Deze diensten geven zelf aan onderbemand te zijn om adviezen uit te schrijven. De onderbemanning van onze milieu-diensten is een ernstig pijnpunt vor een consequent milieubeleid in de haven.

 

Het omgevingshandhavingsplan 2020 vind je hier: https://www.vlaanderen.be/publicaties/omgevingshandhavingsplan

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!